چگونه دموکراسی آتن در ۷ مرحله توسعه یافت

نهاد دموکراسی آتن در چند مرحله ظهور کرد. این مساله در واکنش به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رخ داد. همانطور که در سایر نقاط جهان یونان صادق بود، دولت شهر آتن زمانی توسط پادشاهان اداره می شد، اما این امر جای خود را به یک حکومت الیگارشی ( حک.متی که توسط عده ای معدود اداره می شود) توسط آرکون های منتخب از خانواده های اشرافی (Eupatrid) داد.

با این مرور کلی، درباره پیشرفت تدریجی دموکراسی آتن بیشتر بدانید. این تقسیم‌بندی از مدل هفت مرحله‌ای جامعه‌شناس الی ساگان پیروی می‌کند، اما دیگران استدلال می‌کنند که ۱۲ مرحله دموکراسی آتن وجود دارد.

سولون (حدود ۶۰۰ – ۵۶۱)

حبس بدهی و از دست دادن دارایی به طلبکاران منجر به ناآرامی سیاسی شد. ثروتمندان غیر اشراف خواهان قدرت بودند. سولون در سال ۵۹۴ برای اصلاح قوانین به عنوان آرکون انتخاب شد. سولون در عصر باستانی یونان زندگی می کرد که قبل از دوره کلاسیک بود.

استبداد پیسیستراتیدها (۵۶۱-۵۱۰) (پیسیستراتوس و پسران)

پس از شکست مصالحه سولون، مستبدان خیرخواه کنترل را به دست گرفتند.

دموکراسی معتدل (۵۱۰ – حدود ۴۶۲) کلیستنس

مبارزه جناحی بین ایساگوراس و کلیستنس پس از پایان استبداد. کلیستنس با وعده شهروندی مردم با مردم متحد شد. کلیستنس سازمان اجتماعی را اصلاح کرد و به حکومت اشرافی پایان داد.

دموکراسی رادیکال (حدود ۴۶۲-۴۳۱) پریکلس

مرشد پریکلس، یعنی افیالتس، به آرئوپاگوس به عنوان یک نیروی سیاسی پایان داد. در سال ۴۴۳ پریکلس به عنوان ژنرال انتخاب شد و تا زمان مرگش در سال ۴۲۹ هر سال مجدداً انتخاب شد. او پرداخت برای خدمات عمومی (وظیفه هیئت منصفه) را بنیان گذاری کرد. دموکراسی به معنای آزادی در داخل و سلطه در خارج بود. پریکلس در دوره کلاسیک زندگی می کرد.

الیگارشی (۴۳۱-۴۰۳)

جنگ با اسپارت به شکست کامل آتن منجر شد. در سالهای ۴۱۱ و ۴۰۴ دو ضد انقلاب الیگارشی تلاش کردند تا دموکراسی را از بین ببرند.

دموکراسی رادیکال (۴۰۳-۳۲۲)

این مرحله زمانی ثابتی را با سخنوران آتنی لیزیاس، دموستنس و آیسکین رقم زد که در مورد آنچه برای پولیس بهترین است بحث می کردند.

دموکراسی آتن

تسلط مقدونی و روم (۳۲۲-۱۰۲)

آرمان های دموکراتیک علیرغم تسلط قدرت های خارجی ادامه یافت.

در حالی که الی ساگان معتقد است دموکراسی آتن را می توان به هفت فصل تقسیم کرد، جوزیا اوبر، کلاسیک گرا و دانشمند علوم سیاسی دیدگاه متفاوتی دارد. او ۱۲ مرحله را در توسعه دموکراسی آتن می بیند، از جمله الیگارشی حکومت اشرافی و سقوط نهایی دموکراسی به قدرت های امپریالیستی. در زیر تقسیمات اوبر در مورد توسعه دموکراسی آتن آمده است. توجه داشته باشید که آنها کجا با ساگان همپوشانی دارند و در کجا تفاوت دارند.

  • الیگارشی Eupatrid (700-595)
  • سولون و استبداد (۵۹۴-۵۰۹)
  • بنیاد دموکراسی (۵۰۸-۴۹۱)
  • جنگ های ایرانی (۴۹۰-۴۷۹)
  • لیگ دلیان و بازسازی پس از جنگ (۴۷۸-۴۶۲)
  • امپراتوری عالی (آتن) و مبارزه برای هژمونی یونان (۴۶۱-۴۳۰)
  • جنگ پلوپونز اول (۴۲۹-۴۱۶)
  • جنگ پلوپونز دوم (۴۱۵-۴۰۴)
  • پس از جنگ پلوپونز (۴۰۳-۳۷۹)

     کنفدراسیون دریایی، جنگ اجتماعی، بحران مالی (۳۷۸-۳۵۵)

     مقابله آتن با مقدونیه، رونق اقتصادی (۳۵۴-۳۲۲)

     تسلط مقدونی/روم (۳۲۱-۱۴۶)

مترجم:زهرا طاهری

منبع thoughtco
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها