« جام خرگوشی » ظرف سفالی در یونان باستان

نوعی ظرف سفالی در یونان رواج داشته که آن را جام خرگوشی می‌نامیدند. این وسیله که به کانتاروس نامیده می‌شد، جهت نوشیدن مورد استفاده قرار می‌گرفت.

 

« جام خرگوشی » ظرف سفالی در یونان باستان

از آن جهت به این جام صفت خرگوشی را داده اند چون دسته‌های آن بلند و به شکل گوش‌های خرگوش است. این جام را همواره با سنگ‌های گران قیمت تزئین می‌شده است .

« جام خرگوشی » ظرف سفالی در یونان باستان
در ‌ها و داستان‌های کهن چنین نقل شده است که دیونیسوس، ایزد میگساری، دارای یک جام خرگوشی بوده است که هر چه از آن می‌نوشید، به پایان ‌رسد.

در موزه لوور نوعی جام خرگوشی نگهداری می‌شود که در دو سمت آن چهره‌ی انسان یونانی و آفریقایی بوده است. علت طراحی این جام قدردانی از آفریقا به خاطر داد و ستد‌های انجام شده بوده است.

 

« جام خرگوشی » ظرف سفالی در یونان باستان

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن