درباره تاریخچه دو ماراتن

هرساله در همه جهان و به ویژه در بازیهای جهانی و در همه کشورهای اروپایی مسابقه دویی به نام ” ماراتن “ انجام میشود که کمتر کسی از ریشه آن آگاه است. سیاست بازان مردم فریب باخترزمین، که دشمنی دیرینه با ایران و ایرانی دارند، آنرا شکست سپاه داریوش بزرگ از یونان میدانند. بدینگونه به مردم ساده دل و ناآشنای خود به تاریخ، پذیرانده اند که در این روز پس از شکست ارتش ایران مردی از دشت ماراتن تا آتن یکسره دوید تا آتنیان را از پیروزی ارتش یونان و نابودی ارتش ایران آگاه سازد. اینان با این دروغ میخواهند همیشه پرده ای بر روی خواریهای خود در شکستهای پیاپی یونان و رم در برابر ارتش پارس که بر جهان فرمانروایی میکرد بکشند.

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها