زامیاد

و نیروی ویژه ( – تکاور – پارتیزن – چریک) ۲۵۰۰ سال پیش در زمان کورش کبیر تشکیل شد؛ نام این نیرو در باستانی (فرزند زمین)؛ جان باز؛ پیش ؛ آمده است. این نیروها به سختی آموزش میدیدند و وظیفه آنها دریدن شکم اسبهای ارابه های جنگی دشمن بوده است تاارابه ها بعد از کشته شدن اسبهایشان در سرعت زیاد بشدت سرنگون شوند. نحوه کار زامیادها به این صورت بوده که از قبل در مسیریهای حرکت آرابه ها گودالهایی حفر میشده آنگاه چریکها خود را در این گودالها پنهان یا در عمق کم دفن میکردند وساعتها در همان حال میماندند و با سر رسیدن ارابه ها شمشیرهای خود را در شکم اسبها نموده و ارابه ها سر نگون میشدند اما زامیادها در زیر ضربات سم اسبها یا ارابه ها جان میباختند.از مهمترین جنگهای این گروه ویژه نابودی امپراطوریا یا نینوا یا کربلای امروزی بوده است.

زامیاد

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن