دلایل شکست هخامنشیان از اسکندر مقدونی

این پرسش برای همگان پیش می آید که چگونه شاهنشاهی نیرومندی که کورش و داریوش آن را به راستی به گونه‌ی آرمان شهری پدید آورده بودند سرنگون شد؛ در این جا کوشیده ایم تا به این پرسش پاسخ دهیم.

نظام استبدادی موجب می شد تا شاهنشاه قدرت مطلقه داشته باشد و هر چه می خواهد انجام دهد و نظارت آنچنانی بر کرده های شاهنشاه وجود نداشت (البته ماندگاری نظام استبدادی در روزگار هخامنشیان به جهت اعتماد مردم‌ یعنی پارسیان به شاهنشاهان بزرگی چون کورش بزرگ و داریوش‌یکم بوده است)، این امر دو عامل را سبب می شد؛‌یکی این که اگر شاهنشاه در امور کشوری اهمال می کرد، با وجود همه‌ی تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی شاهنشاهان تمدن سازی چون کورش و داریوش، کشور دچار بحران می شد و رو به ضعف می نهاد، چنانکه در روزگار داریوش دوم و اردشیر دوم دیده می شود. دوم آنکه قدرت مطلقه که فرمانروایی بر جهان متمدن بود، هرکس که در اطراف آن بود را به سوی خود جلب می کرد؛ در نتیجه در صورت سست شدن فرآیند جانشینی و همچنین تضعیف شخص شاهنشاه، آشوب بر سر رسیدن به مقام شاهنشاهی در می گرفت، چنانکه در جانشینی اردشیر دوم (اگر داستان‌یونانی درین باره درست باشد) و پس از آن، جانشینی اردشیر سوم دیده می شود. نزاع بر سر قدرت درست هنگامی که اسکندر گجسته به کشورهای شاهنشاهی می تاخت، به اوج خود رسید و این عامل شاید مهم ترین عامل شکست ایران بود. اسکندر به خوبی از اوضاع آشفته‌ی ایران بهره می برد. در صورت نبود این جنگ درونی در شاهنشاهی اسکندر می دانست که نمی تواند پیروز شود و رفتن او به ژرفای آسیا دیوانگی است.

مجسمه اسکندر مقدونی

عامل دیگر را می توان در تضعیف جایگاه ارتش در شاهنشاهی دانست؛ شاهنشاهانی چون داریوش دوم و اردشیر دوم چاره‌ی هرکار را با توجه به ثروت بی کرانی که داشتند، دادن پول می دانستند. در نتیجه جایگاه ارتش تنزل کرده و ارتش در کشورهای خوربری آسیای کهین از سربازان مزدور بویژه‌یونانی بهره می بردند، همچنین در چندین مورد همین مزدوران ‌یونانی به ارتش خیانت کردند. مشکل دیگر تعلیم ندیده بودن بخشی از سربازان ارتش بود؛ چون مدت ها بود که در شاهنشاهی لشکرکشی بزرگی پدید نیامده بود و در امور ارتش اهمال می شد و نیروی اصلی ایران در پادگان های کشورهای مختلف پراکنده بود و چون جنگ قدرت نیز وجود داشت، داریوش تنها می توانست به پول گنجینه‌ی خود متکی باشد تا آنکه لشکری پدید آورد که سربازان آن تنها فنون آغازین جنگ را بلد باشند، در صورتی که اسکندر گجسته مدت دوسال صرف گردآوری سپاه و همچنین آموزش سربازان سپری کرد که در این مدت دربار آشوب زده‌ی ایران آشفته بود. با این همه شکست های ایران در برابر اسکندر گجسته نباید به منزله‌ی دلیل و‌یا حتی علامت معنی دار درهم شکستگی لشکری شاهنشاهی داریوش نگریسته شود.[۱]

مطالب خواندنی:

می توان گفت که شاهنشاهی در رکود، آماده‌ی برابری با چالش نظامی و استراتژیکی به این اهمیت نبود و از آن هنگام که در برابر پادگان هخامنشی،‌یک رقیب مصمم به جنگ تام و کامل، پا به سرزمین های آسیای کهین نهاد، راندن وی بی نهایت دشوار شد، چه از آن پس دشمن بود که از مواضع استراتژیک هخامنشی بهره می برد.[۲] از بعد روانی جنایت های خاندانی پدید آمده در روزگار اردشیر سوم و پس از آن نیزعاملی در سرنگونی شاهنشاهی است، چنانکه درباره‌ی ساسانیان نیز این امر صادق است.

کردار ناشایست اردشیر سوم در سرکوب شورش های کشورهای شاهنشاهی در لبنان و مصر نیز دست کم در سرنگونی کشورهای خوربری شاهنشاهی عامل مهمی بوده است. گذشته از مردم ایران‌یعنی بخش خاوری شاهنشاهی از دجله به این سو، دیگر مردمان کشورهای شاهنشاهی نیز، شاهنشاه را دوست می داشتند و وی را چون سرپرست نیکی می پنداشتند؛ به همین دلیل شاهنشاهی هخامنشی در روزگار قدرت، تنها نظام جهانی پایدار در تاریخ جهان به شمار می رود. اما بر اثر سستی شاهنشاهانی چون داریوش دوم و اردشیر دوم شورش هایی در برخی کشورها پدید آمده بود، در نتیجه اردشیر سوم که تندخود نیز بود در سرکوبی این شورش ها چنان شدت عمل به خرج داد که مردم این کشورها دیگر هخامنشیان را دوست نمی پنداشتند و مردم کشورهایی چون لبنان و مصر در جستجوی کسی بودند تا آنها را از دست هخامنشیان آزاد کند؛ با آمدن اسکندر این مردم او را همچون آزادکننده ای می دانستند (به همین دلیل گرفتن شهرهای لبنان و همچنین مصر به سادگی انجام شد.) غافل از آنکه اسکندر بلایی اسمانی بود که بر سر مردم متمدن جهان آن روز فرود آمد.

در میان دلایلی که برای ناتوانی شاهنشاهی و پیروزی اسکندر آورده اند، تاکید بر بحران ساختاری ناشی از اقتصاد خراجگذاری است که سخت بر اقوام تابع سنگینی کرده، موجب ناخشنودی و رویگردانی از شاه بزرگ شده است و پیشگام آن اومستد است. این نگره نادرست است و عصر هخامنشی موجب تهی دستی در کشورهای گوناگون نشده است. مجموعه ذخایری که اسکندر از پایتخت های بزرگ شاهنشاهی گردآوری کرده، بسیار پایین تر از رقم حاصل جمع فرضی خراج ها از عصر داریوش بزرگ تا داریوش سوم بوده است و نمی توان گفت که باج های دریافتی، دیگر به جامعه بر نمی گشت و آن سبب فقر شد. شاهنشاهی داریوش سوم، دولت محتضر و مردودی نیست که گاهنویسان نمایانده اند، چه در زمینه‌ی اقتدار و شوکت شاه بزرگ و چه در قلمروی مالی و نظامی،‌یا تلاش های تولیدی کشورهای گوناگون‌یا همکاری سرآمدان محلی، هیچ عاملی نشان نمی دهد که قابلیت های درونی و فطری شاهنشاهی از داریوش بزرگ تا سوم در معرض تباهی واقع شده باشد، هرچند که شاید در آنها سستی پدید آمده بود.[۳]

[۱] بریان، ص ۱۶۵۹

[۲] بریان، ص ۱۷۸۹

[۳] بریان، ص ۱۶۵۹ تا ۱۶۸۲

 

منبع :

آریانام: تاریخ و فرهنگ ایران باستان، نوشته ابوالفضل ایران نژاد، کرمان ۱۳۸۶

ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
دنبال کردن
guest
88 Comments
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
ندا

آنچه مسلم است هخامنشیان و یادگارهایشان همیشه یاد آور شکوه و عظمت و اقتدار ایرانیان است.

بیژن

با درود به آنانکه عشق به وطن همیشه در وجودشان جاریست.آنچه ما را از اوج سربلندی و تمدن و نیک بودن تا به این حد خوار و مسخره دیگر ملل گرداند دست کشیدن از نیکیهای زرتشت و بها دادن به تازیانیست که شمشیر نشانه فرهنگ و زبان پرچم آنهاست.و حالا ما کاسه از آش داغتر آنها هستیم .تازی هایی که هزاران کتاب و بسیاری از نشانه های تمدن ما را آتش زدند چه تعداد از ایرانیها میدانند که کورش کبیر و یا آریو برزن چه کسانی بودند” حال آنکه همه میدانند بلال حبشی که بود…زهی افسوس زهی گمراه…

Hade fyaze

متاسفانه خیانتکارانی مثل سلمان وابوذرکه به ایران خیانت کرده اند را به عنوان اسطوره معرفی شده انداماسپهسالارانی که در جنگهای بزرگ که با اسکندر وحشی وجاهل،وجنگهایی که با اعرب شدرا از یاد برده اندویا اصلا بلدنیستندمردم

hesam

کاملا صحیح.
همین کافیه و بس

سید
امتیاز :
     

با سلام
تاریخ ایران اولا از هخامنشیان شروع نمیشود بلکه از هزاران سال قبل از آنها فلات ایران دارای تمدن بوده.دوم اینکه اسکند وجود داشته و بسیار هم پرقدرت و باهوش بوده گرچه مانند هر شخصیت تاریخی چهره افسانه ای بهش دادن.
تاریخ را باید بدون تعصب نوشت و خواند.پادشاهان ما هم آباد کردن و هم تجاوز.هم تمدن ساختن و هم تمدن نابود کردن.
تاریخ ما بجز برهه های کوتاهی استبدادی است.بخاطر مثلا هویت بخشی دروغ نباید نوشت.بدون کم و کاست باید نوشت.
هر حکومتی روزی پایان می یابد که شامل هخامنشیان هم میشه این قاعده.این بازی همیشگی روزگاره.پس برای توجیهش سفسطه نکنیم.

مریم

ممنون که اشاره به ملعون بودن اسکندر کردین.گجسته یعنی ملعون

بهمن سوشيانت

موافقم

pooyan

لت شکست ایران این بوده
۱.گوش نکردن داریوش به حرف سردار شجاع خود که مزارع و اذوقه ی سرراه اسکندر سوزانده شود
۲.سقوط ارابخ داریوش درجنگ وفرار ایرانیان که درحال پیروزی قطعی بودند
۳.خیانت کردن چوپان ایرانی که راه را به لشکر شکست خورده ی اسکندر از اریوبرزن رانشان میدهد
۴.نرسیدن اذوقه به فرمانده نامدار( به تیس)
۵.مرگ ناگهانی به تیس که اسکندر راعقب رانده بودودرحال پیروزی بو د
۶.خیانت سردار داریوش و کشتهشدن داریوش به دست وی
و……….

کامرام

این چه جور دفاع کردنه
میخوای بگی داریوش اونقدر دیکتاتور بوده که به مشورت فرماندهان خوبش اعتنا نمی کرده
و پادشاهی که لشکرش بخاطر یک چوپان شکست میخورد افتضاح است

اگه واقعا این حرف ها را قبول داری برای چی عاشق داریوش شدی؟؟

هرچند من تمام این تاریخ ها را دروغ می دانم
هم اونجایی که از هخامنشی ها زیاد تعریف کردند
و هم اونجایی که خیلی کوچک کردند

اینکه تاریخ کشور را دوست دارید خوبه ولی یه کم عاقلانه باشه بهتره

کامران جمشیدی

دوست عزیز تمام مطالب بالا درسته
زمانی اسکندر ب سپاه آریوبرزن رسید در کوه توقف کرد که یک چوپان ب اسکندر میخنده و میگه تو حتی با ده نا از سردارنت نمیتونی با آریوبرزن بتنهایی مقابله کنی برای همین راه مخفی دشوار کوهستانی بهش نشون میده و اسکندر تعداد عظیم نیروشو از راه ب سمت پاسارگارد میفرسته و خودش میمونه که سپاه آریو برزن شک نکنن
و وقتی پیکی ب دربار شاه میرسه که سپاه اسکندر داره میاد و آریوبرزن و خواهرش یوتاب کشته شدن و شاه از ترس فرار میکنه و در این هنگام سپاه بدون اسکندر پاسارگاد فتح میکنن و خبر ب آریوبرزن میرسه و شوکه میشه اما دیگه دیر شده بود و پایتخت بعد از فرار داریوش فتح شده بود
دلیل دیگه اسکندر با دختر داریوش بعد فتح پایتخت ازدواج میکنه و داریوش فکر میکنه جنگ تمومه و هرچی سپاهیان داریوش میگن بذار حمله کنیم پاسارگاد و اسکندر بکشیم نمیذاره
و بعد تضعیف سپاه و دو جنگ دیگه ک با شکست داریوش همراه میشه
داریوش در جنگ آخر که ایران داشت پیروز میشد و داماد داریوش سوم داشت اسکندر رو میکشت که فرار کرد اسکندر از مرگ اینبود دلیل شکست که برخی از فرماندهای ایران ازجمله آریوبرزن ب داریوش گفتن که مانند اسکندر ب صف اول جنگ بیا که دیگر سربازان روحیه بگیرن ولی داریوش نرفت و با این حال سپاه ایران داشت پیروز میشد و اسکندر ک مرگ و شکست خود رو حتمی دید ترجیح داد با خود داریوش درگیر بشه و روبه ارابه داریوش رفت که داریوش ترسید و فرارکرد و در این وقت یک سرباز ترسو گفت شیپور عقب نشینی بزنید شاه فرار کرد و با زدن شیپور عقب نشینی همه سپاه ایران شوکه شدن و از هم گسیستن و وقتی بعد از جنگ داماد داریوش بخاطر فرار داریوش در کوهی اونو کشت ک بعدها داماد داریوش ب دست اسکندر کشته شد
اسکندر چندبار ب آریوبرزن نامه نوشت که درصورت تسلیم شدن فرمانده کل سپاه روب اون میده ک آریو برزن در جواب گفت
اگر این تن گوشت استخوان در خاک نهم
محال است ک خاک ایران ب دشمن دهم ک بعد بدستور اسکندر تیرباران شد درحدی ک تمام بدنش جای کمان بود و اسکندر با احترام دفنش کرد
داریوش سوم اصلا از دودمان هخامنش نبود و خودش در زمان.پادشاهی پادشاه قبلش استاندار ارمنستان بود ک با دسیسه چند تن اونو نسبت دادن بخاندان هخامنش و ب تخت نشست و ۶سال سلطنت کرد

هومن

گرگها خوب بدانند که در این ایل غریب
گر پدر مرد ،تفنگ پدری هست هنوز
گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهواره چوبی، پسری هست هنوز
آب اگر نیست نترسید،که در قافله مان
دل دریایی و چشمان تری هست هنوز
………..

بهمن سوشيانت

درود
اینو دکتر زهرا رهنورد نگفته ؟
شعر میزاری شاعرشم بنویس
بسیار زیبا بود

كامران

ایرانیان باغیرت سلام
چند نکته
با هم با احترام صحبت کنید
در مطالب تاریخی که می نویسید دقت کنید خیلی از آنها واقعیت ندارد
خیلی از جملات منتسب به کورش بزرگ ساختگی است و در وصیت نامه و منشور نیست
در همه دوران ها ایرانیان عاشق مذهب و کشور و برعکس افراد و پادشاهان ظالم ویا بی عرضه وجود داشته اند پس بدون تعصب نگاه کنیم
به عقاید هم احترام بگذارید چه آنهایی که بدون تعصب زرتشتی ماندند و چه پدران ما که با تدبر مسلمان شدند ولی تعصب بیجا در ایران زمین جایی ندارد و زرتشت و پیامبر اسلام و زرتشت هردو مردم را به تفکر دعوت کرده اند
و بدانیم هرموقع در تاریخ ایرانیان خواستند و متحد شدند سرآمد جهان شدند و اولین های جهان شدند مثلا اولین پزشک و اولین داروساز و اولین ریاضی دان
افتخار ما ایرانیان است که همیشه تاریخ خداپرست بوده ایم و هرگز بت پرستی در ایران نبوده است

Arash

جنابعالی هیچی از تاریخ حالیت نیست نه اولین پزشک نه اولین ریاضی دان ونه اولین داروساز ایرانی نبودند و ملت ایران با تدبیر مسلمون نشدند بلکه با زور و تجاوز و کشتار و شمشیر مسلمون شدند و پیامبر اسلام فقط برای تبلیغات در حد حرف اشاره به تفکر داره ولی تمام دستورها و اداب دین اشغالش همه ضد تفکر و ضد ازادی و برابری هست

Mani

Ba salam va arze khaste nabashid. Jenabe aghaye kazemi, rastesh az shoma tavagho nadashtam 2pahlo harf bezanid. Asasan padeshah bodan moteradef ba diktatori nist. Diktatori moallefehaye khase khodesho dare ke ba tavajjoh be matalebe hamin site, darke in haghir in bode ke aksare shahane iran zamin on shakheseharo vase diktator bodan nadashtan, tnx

اردوان

درست می گویند ایشان

نمی دانم چرا برای ۲+۲=۴ یک +e برای درصد نادرستی می گذارند ولی برای آدمیزاد و بسیاری کارها که هرکس می تواند با دیگری یک گیتی ناهمانندی داشته باشد یک “بسیاری” یا “برخی” برای درصد نادرستی نمی آورند در شگفتم من

کوروش

سلام دوستان نظرات بسیار مطلوب وعالی از شما میبینم و دلم می خواد همه جا از فرهنگمون اینطوری دفاع کنیم ولی می دونید چرا اسکندر این کار هارو کرد اگر نمی دونید بخشی از اون رو از من بشنوید اسکندر فقط به خاطر خشایار شاه که در زمانهای قبل به کشورش حمله کرده بود و مردم آن کشور را قتل عام کرده بود و پایتخت مقدونیه که به روایاتی تا حدودی با شهر پارسه (تخت جمشید)برابری می کرده را به آتش کشید این کار را با ایران کرد بیایید با عدالت کشور و پادشاهان را بشناسیم و امیدوارم منظور من را بد تلقی نکرده باشید.

بهمن سوشیانت

سفسطه بود
تمام تواریخ نوشته اند که اسکندر در مستی و به نیرنگ معشوقه اش چپارسه را آتش زد

مهدی

عجب ملت نژادپرستی داریم ما!!
اینکه شاهان هخامنشی و یا ساسانی همه جا را اشغال میکردند و به کشورگشایی ادامه میدادند مگر بدون خونریزی و آتش کشیدن و کشتار نبوده که اینقدر اینها را نجیب زاده و پیامبرگونه معرفی میکنید؟ این سفاکان هم بمانند دیگر شاهان خوراکشان خون و استخوان مردم بیچاره بوده. شما را به خدا اینقدر این نوشته های نژادپرستانه را که کتابهای سرتا پا دروغ و مزخرف به خوردتان داده چشم بسته بازگو نکنید. انگار که خدا از همه چیز فارغ بوده و اینها را با نهایت دقت و زیبایی خلق کرده و بقول معروف انگار که از وسط ستاره ها و از آسمان تلپی زمین افتاده اند تا با نجابت و انسانیت خود بقیه آدمهای روی زمین را هم آدم کنند!!!!
این نگرشها نشاندهنده یک خلاء عظیم شخصیتی و نیز کینه های تاریخی می باشد.
دوست عزیزی که بعضی ها را گوسفند خطاب کرده از این دسته افراد است. بدون اینکه واقع گرایانه به موضوع نگاه کند همه چیز را به دید فاشیستی می نگرد. اگر هم ازش بپرسیم از کجا میدانی که مستبد نبوده اند بجز متون پر از اشتباه تاریخی حرفی برای گفتن نخواهد داشت. ولی همانطورکه عرض کردم هیچ شاهی و یا فرمانروایی بدون خونریزی و ظلم کشورگشایی نمیکند.
در ضمن ایرون نه ایران!!

Mrz

میشه منبع اطلاعاتتون رو معرفی کنید؟
به نظر صحبتتاتون منطقی میاد.یه ذره تند بود اما جالب!
تشکر

اردشیر

از نگر من داریوش سو م پادشاه بدی نبود برای مثال اگر ۵۰سال قبل پادشاهی می کرد امروز به عنوان یک شاه موفق یاد می کردیم داریوش مانند یزگرد مرد روز های سخت نبود وداریوش فقط با اسکندر نمی جنگید بلکه در داخل ایران هم دشمنان زیادی داشت که باعث میشد ارتش او انرژی کافی برای مقابله با اسکندر نداشته باشد واز نظر روحی وبدنی اصلا اماده نبودند و شاهنشاهی هخامنشیان مانند تمام سلسله ها و حکومت ها نابود باید می شد این یک ضرورت تاریخی است اگر اسکندر نابود فتح نمی کرد یکی دیگه هخامنشیان را نابود می کرد واستدلال هایی اقای کاظمی درباره سقوط هخامنشیان بیان کرد می توانیم به تمام حکومت ها با کمی تفاوت تعمیم دهیم عواملی مانند اختلافات داخلی نارضایتی های مردمی .عدم رهبری با تدبیر .فقدان ارتش منسجم واماده

مریم

ممنون که اشاره به ملعون بودن اسکندر کردین.گجسته یعنی ملعون
چون سوزاندن اوستا رو به اسکندر نسبت میدن

اردوان

درودم از ته دل بر تو ایران
همیشه نام تو باشد به میدان
شکست با دشمنان کاغذی بود
دروغ است گفته های مرد یونان
“اردوان بیات”

درود بر ایران و ایرانی!

انگار سده ی بیستم سده ی نوخردمندی (=خردمندی نوین) هستش!

یه سری به تارنگاری که نشونی ش رو میدم بزنید و این دروغ های مرد یونان (تاریخ نویس یونان) رو باور نکنید!

اسکندر بزرگ یکی از نامدار ترین و نیکترین پادشاهان ایران بود!

الکساندرس یونانی یکی دیگه س!

ایران پس از هخامنشیان به دست اشکانیان که از نژاد پارت بودند افتاد و اشکانیان نخستین دوران مردمسالاری باستان بود

اگه باور ندارید به این نشانی بروید:
http://cae.blogfa.com

این هم تارنگر خودم
zarestan.mihanblog.com

اردوان

درودم از ته دل بر تو ایران
همیشه نام تو باشد به میدان
شکست با دشمنان کاغذی بود
دروغ است گفته های مرد یونان
“اردوان بیات”

درود بر ایران و ایرانی!

انگار سده ی بیست و یکم سده ی نوخردمندی (=خردمندی نوین) هستش!

یه سری به تارنگاری که نشونی ش رو میدم بزنید و این دروغ های مرد یونان (تاریخ نویس یونان) رو باور نکنید!

اسکندر بزرگ یکی از نامدار ترین و نیکترین پادشاهان ایران بود!

الکساندرس یونانی یکی دیگه س!

ایران پس از هخامنشیان به دست اشکانیان که از نژاد پارت بودند افتاد و اشکانیان نخستین دوران مردمسالاری باستان بود

اگه باور ندارید به این نشانی بروید:
http://cae.blogfa.com

این هم تارنگر خودم
zarestan.mihanblog.com

مرد پارسی

به نام اهورامزدای بزرگ
هومت
هوخت
هورشت
درود به همه هموطنان عزیز
ببینید دوستان هیچکس نمی تونه تمدن و فرهنگ غنی ما رو انکار کنه اما به نظر من الان مهم نیست چرا اسکندر این کارو کرده چون گذشته ها گذشته و فقط آثارش باقی مونده واقعیت اینه که حدود ۲۳۰۰ سال پیش اسکندر به ایران حمله کرد
الان مهم اینه که چه طور بتوانیم آینده کشور رو بسازیم ما جوانان سوخته ایرانی باید کشور متمدن ایران رو از بند این اعراب هیچی نفهم نجات دهیم اون موقع باید در این موارد بحث کرد چون در این زمان بی فایده است .
حقیقت دیگر اینکه غرب با ساختن فیلم هایی مثل اسکندر و ۳۰۰ طرز فکر خودشون رو نسبت به ما ارائه دادند و همه چیز رو وارون جلوه دادند اما همه چیز زمانی دارد خدای کوروش و داریوش و ایران بهتر می داند که اجداد ما واقعا کی بودند
در زمان فعلی باید اتحاد و وحدت بین مردم ایران رو ترویج بدهیم چون خیلی زیاد از هم گسسته شده
علی از فسا
زرتشت پیامبر ایران زمین فرمود : شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد
بدرود برادران و خواهران

اردوان

من همچون شما نمی اندیشم

گفتاورد “گذشته ها گذشته” برای گذشته ی نزدیک و چندسال گذشته کاربرد داره و درباره ی خوبی و بدی نه فرهنگ ریشه دار کشوری همچون ایران که از بدبختی ما هم فرهنگان افغان هم میگن ایران نام کهن افغانستان بوده و نام ایران امروزی پارس/پرشیا بوده!!!!!!
و نمی دونند نام افغانستان تا پیش از صفویان “پشتونستان” بوده و افغان نام نژادی از پشتون هاست که اسپهان رو از سلطان حسین نافهم گرفتند!!

بگذریم
گذشته های دور نگذشته برای اینکه اگه توی این دیدگاه های بالا هم بخوانی می بینی که بسیاری از هم میهنان ما با خواندن این داستان های دروغین خشمگین می شوند و بیشتر از آنی که باید میهن پرست می شن ولی من میهن پرست کو نیستم چون چندین دروغ رو شناختم و خشمگینی ام هم برای میهن پرستانی هست که این دروغ ها رو باور می کنند و دیگر هیچ.

تازیان هم ایران رو نگرفتند و لشگر بی سامان تازی که همه ی اندیشمندان کشورمون رو به چالش کشونده اون اندازه نیرو برای گرفتن ایران نداشته و به کامران(دیدگاه بالاتر از این)گرامی میگم که آیا تاریخ تبری رو باور داری؟! پس کشتارهای امام علی و پسرانش رو که دوست داری رو برو از تو تاریخ تبری بخون و سخنان(احادیث)ی که در بهار الانوار اومده رو بخون تا بدونی که در این زمینه هم دروغ هست که همه به جونشون افتادند ولی هیچکس نمی گه که تاریخ نگاران و تاریخ پردازان هم دروغ گفتند چون اون ها آدم بودند و این کشتارها برای اونها روا است ولی این کارها از پیامبران و امامان دور است و دروغند!

همین امیر در دیدگاه پایین خشمش در نوشته اش پیداست چون نمی دونسته که ۱۰۰ سال گذشته به دروغ بودن آتش سوزی تخت جمشید پرداخته شده !

بسیاری دیگر تنها در کتاب تاریخ راهنمایی تاریخ رو فهمیدند و به آن شیفتگی ندارند و بیش از اون کتاب هم نمی دونند و چون اون کتاب هم بازنگری در این داستان ها نداشته دروغ های نامبرده رو در خود داره!

بدرود!

امير

اسکندر فکر میکرد خداست دلم میخواست داریوش سوم اسکندر رو بکشه دلم واسه ایرنیهای اون دوره و پرسپولیس که اسکندر سوزوندش میسوزه

اردوان

یه چیز هم که یادم رفت بگم این هست که دانشمندانی که شما می شناسید ایرانی نیستند!!

به سالنامه و رهنگار/نقشه کنونی آنها در بلخ و خوارزم و … که امروز در افغانستان و ازبکستان و … هستند زاده شدند و فرمان آزادی کوروش در بابل (عراق) یافت شده و از دید آیین نامه ای هم برای عراف است و ما نمی توانیم آن را برای خود داشته باشیم چون در خاک ما نبوده!!!!

برای گفتگو و دیدنگاری همه سو را بنگرید و سپس دیدگاهتان را بنویسید که دچار چالش نشوید (کامران)!!!!

ابوریحان و مولانا و خوارزمی و خوارزمی و … در ایران امروزی نیستند و افغانها باید داوىش/ادعای ایرانی بودن کنند چون بیشترشان در سرزمین آنهاست.

تات نژاد اصیل ایرانی

اگر الآن کورش کبیر بود چه میکرد :

اگر بود
به ما میگفت به جای تفرقه و توهین به فکر اتحاد در برابر دشمنان باشید این نقشه انگلیس است که با نژاد پرستی ترک و فارس و عرب و تات (همه اقوام ایرانی) را به جان هم بیاندازد (اولین مدعی ملی گرای در ایران یک فراماسون و جاسوس انگلیس بود : میرزاملکم خان و گفت با این کارم ایرانیت را به جان اسلامیت انداختم )
اگر بود
مخالف آنهایی بود که فقط شعار دوستی وطن و دوستی کورش میدهند ولی حتی یک روز در دفاع از وطن و خرمشهر نبودند
اگر بود
میگفت جوانان عزیز وطنم : انگلیس شما را فریب ندهد عرب ها هر کاری کردند رفتند و پدران شما به سختی اسلام پاک را از عرب جدا کرد الآن دشمن واقعی شما انگلیس است دشمن شما کسی است که افغانستان و بحرین را از ایران گرفت و امیرکبیر را کشت
اگر بود
چون انسان بزرگی بود و در مرام بزرگان تعصب جاهلانه نیست بهترین دین را انتخاب میکرد و از ما مسلمانی راستین تر میشد
اگر بود
به جوانان پر شور وطن میگفت هیچ نژادی برتر نیست فهم و تفکر نشان برتری شماست نه تعصب و فریب انگلیس خوردن
اگر بود
حتما به ما میگفت خیلی از جملات درباره من ساختگی است بیشتر تحقیق کنید و و میگفت در زمان من مومیایی رسم نبود که وصیت کنم مرا مومیایی نکنید و من وصیت نامه ای ندارم (رجوع شود به همین سایت مطلب استاد رضا مرادی قیص آبادی )
و حتما میگفت روز جهانی کوروش و … هم دروغ است و بعضی دنبال جوسازی هستند
اگر بود
به افتخارات واقعی ایران عزیز و دانشمندان بزرگ جهان که ایرانی بودند افتخار میکرد مثل
فردوسی بزرگ بزرگترین شاعر حماسه سرای جهان که به خاطر مذهبی و شیعه بودن مورد غضب غزنویان قرار گرفت
بوعلی سینا بزرگترین پزشک جهان
زکریای رازی اولین داروساز جهان
ابوریحان بیرونی اولین کاشف قاره آمریکا بر اساس محاسبات ریاضی
حافظ بزرگ و سعدی شیرین سخن
خوازرمی کاشف الگوریتم
شیخ بهایی مهندس بزرگ و بزرگترین فقیه ایران (منار جنبان و حمام معروف اصفهان و …)
فارابی و سهروردی و …
امیرکبیر عزیز که خوب نقشه های انگلیس را فهمید
و تمام اولین های جهان ایرانی و تربیت شده اسلام بودند
اگر بود
همانطور که آن روز به مردم مظلوم فلسطین (یهودیان) کمک کرد و امروز هم به ساکنان مظلوم فلسطین (مسلمانان) کمک میکرد
اگر بود
همانطور که آن روز به سربازان واقعی و بی ادعای کشورش احترام میگذاشت و امروز هم به سلحشوران بی ادعای وطن (شهدا) افتخار میکرد
اگر بود
هرگز راضی نمی شد ایرانی در هیچ زمینه ای غرب زده شود (استاد دانشگاه در فلسفه غرب – جوان در تیپ – خانم ها در پوشاک – پزشکان در نابودی طب سنتی – مردم عاشق جنس خارجی – معلمان در تعریف و تمجید از غرب )
و او حتما غربی شدن را ننگ میدانست

(با تشکر از کامران)
نظرتون چیه؟
نظرتون چیه؟

اردوان

اگه سرکار/آقای اِنی کاظمی این دیدگاه رو پاک نکنند روز خوش!

برادر گرامی (کامروان) من که با یک خوانش از روی نوشته های من من رو اینگونه فهمیدی و بهتره بگم که هیچ نفهمیدی از من و تنها چیزهایی که توی دلت تلمبار شده بود رو واسه منی میگی که این چیزا رو می دونم
هرگز به تارنگارم سر نزدی که ببینی من کی ام و واسه چی می نویسم و واسه کی ..
http://www.zarestan.mihanblog.com
رستاخیز فرهنگی

——–

نخست برات میگم از اینکه گزنفون یونانی سخنانواپسین کوروش رو باز گفته و هیچ آدم خردمندی نمیتونه اون رو رد کنه و اگه کسی هم رد کنه میگگه که اون واسه پادشاه دیگه ای بوده و به گزنفون میگن کودن چون در راه شوش به باکتریا رفته!!!!
ولی باکتریا به گفته ی نافهم ها بلخ است و فهمیده ها از شاهنامه فهمیدن که باکتریا یک شهر در باختر ایران است و شاهنامه ها رو افسانه می پندارند برای اینکه میگن چگونه تیر آرش از خاور ایران به باخترش میره؟!!!! و نام شهر ها رو از روی امروز میگن و می پندارند که چین در شاهنامه با جمهوری چین امروز یکی هستند!
یا هند که خوزستان باشه رو میگن هندوستان کنونی؟!!!!و …

من درباره ی داریوش دیدگاه خودم رو در تارنگار نامبرده دادم
هخامنشیان در اندیشه ی کشورگشایی نبودند ونکه می خواستند که مردم جهان در یک تراز باشند و نژادپرستی را برچینند!
در این راه ستم ها و بیدادهایی هم روا داشتند که جای گفتنش نیست

الکساندر یونانی به ایران تاخته و تا هندُستان(استان هند=هندیجان خوزستان) رفته ولی کشته شده و سرنوشتش رو گذشته نگاران یونانی نوشتند ولی پردازندگان به این داستان و آمیختن آن با اسکندر اشکانی(مهرداد دوم) در زمان ساسانیان که با اشکانیان درجنگ بودند و هم آیین نبودند این کار را کرده اند تا یونان را بزرگ نمایانند و ما را کوچک که شما در کویر بی آب دروغ می دوید و با این روش نمی توانید از آن برون آیید!

من خسروپرویز رو بزرگ کردم؟! کجا ؟! از کجا فهمیدی از شما می خوام که واسه یک بار به رستاخیز فرهنگی سر بزنید تا گوشی دستتون بیاد!

شما هنوز نمی دانید که آریایی ها در ایران بودند و از ایران به فرنگ رفتند! با این بینش چگونه میخواهی راه آینده رو روشن کنی؟!

در شهر سوخته بینک(عینک) یافت شده می دونستی شهر های سوخته و جیرفت و … ۷۰۰۰سال پیشینه ی نمایان شده دارند؟!

تو پورسینا رو هم نمیشناسی اگه میشناختی می دونستی که پدرش هم کیمیاگر بوده و بی گمان پدر بزرگ و … هم اینگونه بودند!

این دانشمندان یونانی که شما می کین در فینقیه زاده شدند و سرزمینشان یونان امروزی نیست!

شما به http://www.cae.blogfa.com یه سری بزن و اینها رو بخون به جان خودم به دردت میخوره

“اهرام مصر” هم با زورگویی و برده داری درست شده ولی در تخت جمشید سفالین هایی یافته شده که درباره ی مزد کارگران در آن نوشتند که بدبختانه شما ناآگاهید!

“المپیک” همراه با روشن شدن آتش آغاز می شود این رو که می دونی؟! آتش نماد مهرپرستی (میترایسم) است که ریشه در آیین اشکانیان دارد و به یونان بت پرست و ترسا پیوسته نیست!

تو هتا خسروپرویز رو نمی شناسی و چیزهایی که تو دبستان و راهنمایی و رسانه ایران گفتند رو هم درست یاد نگرفتی چون خسروپرویز بر بهرام چوبینه که سردار پدرش بود شورید و پادشاهی رو پس گرفت

یک آیا می دانید هممن به گفته های شما می افزایم
آیا می دانی که من می دانم این آیا میدانید ها رو بلبلوار رونوشت کردی و چسبوندی و خودت هم نمی دونی

در پایان می گم به شما که دلگیر نشو از من و خشمگین نشو که من خوبی شما رو می خوام و دوست ندارم هم میهنانم در دروغ شناور باشند و از آن ور بوم بیافتند
شما می ترسید که با آوردن نام ایران خونت به جوش بیاد و به راه انگلیسی ها بری مگه نه!

آها یه چیز هم یادم رفت پیوست کنم و اون اینکه حافظ هم اونجور که شما می شناسید مسلمون نبوده و از همه ی آیین ها گریزان شده و در پایان زندگانی دست به دامان مغان زرتشتی میشه:در خرابات مغان نور خدا می بینم و … و خیام هم ..

دروغین بودن نامه یزدگرد رو میتونی از http://zarestan.mihanblog.com/post/71 بخونی

شاهنامه ها افسانه اند؟!
http://zarestan.mihanblog.com/post/69

چکیده ای از گذشته ایران
http://zarestan.mihanblog.com/post/67

داریوش و پسران کوروش
http://zarestan.mihanblog.com/post/65

سخنان دروغین
http://zarestan.mihanblog.com/post/46

درباره ی ارشک پور فریاپت پور اردشیر دوم
http://zarestan.mihanblog.com/post/44

ایران همبتگی نژادهاست
http://zarestan.mihanblog.com/post/33

اسکندر در گلستان سعدی
http://zarestan.mihanblog.com/post/22

جومونگ ابرمرد تاریخ جهان!
http://zarestan.mihanblog.com/post/15

و …

در رستاخیز فرهنگی

امیدوارم که گمراهانی که خود را راسترو می پندارند هم به راه بیایند با وزش از سرکار/آقای اِنی کاظمی از پیوندهای بیشماری که نوشتم و از شما برای دیدگاهی که خوشایندتان نیست!

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست(یونان،مغول،امریکا،انگلیس)
مهر خاموشی اینک بر نوک گنجشک هاست (ایرانیان)

زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند(پیشرفت باختر با نامردی و دزدی)
یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست (کشته شدگان و بزرگان ایران از هزاران سال پیش تا دانشمندان هسته ای همین امسال)
“اردوان”

بهمن سوشیانت

در مورد خسرو ÷رویز و ابن سینا و بالاخص مهاجرت اریاییها از ایران صد در صد باهات موافقم

درمورد اسکندر مث سابق مخالفم با شما

در مورد هخامنشیان هم مخالفم چون اونها هم مث تمام سیاستمدارای دنیا واسه قدرت بیشتر کشورگشایی میکردند

اما در مورد حافظ. بد نیست گاهی خواندن ادبیات و یاد گیری تشبیه و استعاره و ایهام و مراعات نظیر و … .
شما کنایه های حافظ رو دلیل بر زرتشتی بودنش میدونی!!
یه جا حافظ میگه
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ که وعده را تو بدادی و او بجا آورد

اگه شما باشی این طور معنیش میکنی:
ای شیخ من زرتشتی شدم!!!!

ولی معنیش در اصل این میشه
ای کسی که وعده بهشت میدی و فتوای عبادت. اول خودت عمل کن بعد به بقیه بگو
یا تو یه جمله کوتا میشه : عالم بی عمل نباش

اردوان

درود بهمن گرامی!

من درباره خسروپرویژ چندان نگفتم که دیدگاهی داشته باشم اون هم دچار کژنویسی و تحریف شده بیگمان و مسلمانان اون رو به‌سختی کوبیدند! من برخی از پاسخ‌های خسرو به شیرویه پسرش رو خوندم شما هم خوبه بگردید بخونید ببینید!

پورسینا هم از نخستین پزشکان دوران پس از اسلام هست نه نخستین پزشک جهان!!! (پزشکان دربار هخامنشی و مصر چغندر که نبودند که!)

آریایی ها هم که چیز تابلویی‌است! از ایران به اروپا رفتند و پدرسوخته‌های(؟!؟) اروپایی میگن آریاییها از اروپا و روسیه و … اومدند به ایران!!!! ولی هنوز چیزی باستان‌شناختی کهنی در اروپا یافت نشده! نام ایر+لند هم به درستی برابر ایر+ان سرزمین آریایی‌هاست!

امیدوارم پرسش‌هاتون رو از تارنگار “گفتمان دروغهای تاریخ” بپرسید و به بهتر شدن فرجام کار کمک شایانی کنید!
میدونم چیزی رو که از بچگی تو مخ آدم فروکردند و گفتند درسته رو سخت میشه از یاد برد چون در گذر زمان به باور و آیه دگر شده ولی من آسون ریختم دور تا از دوباره بیآموزم شما هم می‌توانید!
اگه با استاد تاریخ‌باستان سر و کار دارید ازش بپرسید که میشه باور کرد که اسکندر ایرانی باشه!

هخامنشیان از دید من دوران برگشت‌ناپذیریه چون تا پیش از اونها پادشاهانی خودسالار و کُشنده و خونریز و زورگو و … چنان فراوان بودند که کوروش (با اینکه جنگ هم کرد و خون هم ریخت) ابرمرد جهان‌باستان شناخته شد(بدون فزون‌گویی)

داریوش خونهای بیشتری ریخت که همه هم پیامد کشته‌شدن کمبوجیه(به دست سربازان گمنام داریوش) و بردیا (با نام ساختگی گئومات مغ ، به دستور داریوش از کاخ پاسارگاد به زیر انداخته شد) پسران کوروش(رهاینده ایران و دادگسترترین پادشاه زمان) بود و مردم این را می‌دانستند!

شاید باور نکنید ولی این سحن که “تاریخ رو زورمندان می‌نویسند” رو بارها و بارها از دهن مردم شنیده اید و شاید خودتون هم بارها گفته باشید (برای اینکه داستانی که دوست ندارید رو دلخواه نشون بدید!) ولی نمی‌خواهید باور کنید که سنگنبشته داریوش در بیستون کرماشان(به زبان کرمانشاهی) داستان‌سازی است و داریوش خواسته بگه که کمبوجیه و بردیا کشته شدند و این بردیا که من کشتم بردیای دروغین بوده پس ننگی بر من ننویسید که من پسرعموزاده ی کمبوجیه و بردیا هستم و جانشین نیای بزرگ خودم هخامنش هستم!

می‌دونید که داریوش از زبان پدربزرگ و نیای خودش (آرشام و آریارمن) زرنبشته های به‌جا گذاشته که پدرانش رو شاه نشون بده!

بگذریم پرچانگی شد!

ولی درباره حافظ:
برو ای زاهد و دعوت مکنم سوی بهشت
که خدا خود ز ازل بَهرِ بهشتم نسرشت!

منعَم از مِی مکن ای صوفی صافی! چه کنم
گر خدا طینت ما را به مِیِ صاف سرشت؟

تو و تسبیح و مُصَلّا و رهِ زهد و صلاح
من و میخانه و زُنّار و رهِ دِیْر و کُنِشْت!

صوفی آن صافِ بهشتی نبوَد، زانکه چو من
خرقه در میکده‌ها رهنِ میِ ناب نهشت.

لذتِ عیشِ بهشت و لبِ حورش نبوَد
هر که او دامن معشوق خود از دست بهشت.

حافظا! لطف حق ار با تو عنایت دارد
باش فارغ ز غمِ دوزخ و شادیّ بهشت!

نمی‌خواد به من یاد بدید که وام‌سازه(استعاره) و همال‌آوری(مراعات نظیر) و … چیه و چه چمی داره! این داستان می‌ و باده و ساغر و پیمانه و واژه‌هایی از این دست ، چندسده بیشتر نیست که رواگ پیدا کرده وگرنه می خود می هست! آب‌انگور ، سرخ رنگ ، مست‌کننده و شادی‌آور!!

اگه از اندیشه های حافظ بزرگ آگاهی چندانی ندارید بهتره ببینید که چکاره بوده و چگونه و برای چه کشته شده و چرا بهش میگفتن حافظ و در چه دسته‌های هموند بوده و بیرون زده!

من چند سال پیش می‌خواستم بزور پایسته(اثبات) کنم که خیام مسلمون بوده ولی هرگز نتونستم از دید شما حافظ نامسلمون باشه بد میشه؟!

اخگر مهرتان فروزان!

بهمن سوشیانت

درود
۱-درباره شیرویه و خسروپرویز منبع بزار
شاید خونده باشم یادم نیست
اگه نخونده باشم هم میخونمش اگه منبع بدی

۲-هرچی کامنتمو نگاه کردم نفهمیدم من کی گفتم که ابن سینا اولین پزشکه دنیاست!!!
اون بخش از کامنتی که این حرفو زدم کپی پیست کن
و حرف بیخود هم تو دهان من نزارید

۳-درمورد اریاییها و مهاجرتشون از ایران به هند و اروپا موافقم باهات

۴-پرسشهامو ترجیح میدم مستقیم از دکتر امیرحسین خنجی و دکتر غیاث آبادی بپرسم چون بدون احساسات و با تکیه بر دانششون که ۳۰ ساله در زمینه تاریخ فعالیت دارن پاسخ میدن

البته تارنمای شما اخرین بار که اومدم دیدم هنوز منبع کتبی رو که من از گوشه و کنار وب جمع کردم یا بعضیهاشو مث اوستا و گاتهای اذرگشسب خودم از رو کتاب عکس انداختم و تبدیل به پیدی اف کردم ( بیش از یک ماه فقط کار اوستا طول کشید) رو نزاشتید و این یعنی تمام زحمات من را به باد فنا دادید. از همون موقع تصمیم گرفتم تا روحیه امانت داری در تارنمای شما اوکی نشده اونوری نیام.
(تاریخ ما با این همه ابهتش اوستا رو گذاشت ، لینک دقیق تارنمای ن رو هم گذاشت. اما شما …)

۵-شما هنوز یاد نگرفتید در جایگاه خودتان حرف بزنید
گفتید:

(((میدونم چیزی رو که از بچگی تو مخ آدم فروکردند و گفتند درسته رو سخت میشه از یاد برد چون در گذر زمان به باور و آیه دگر شده ولی من آسون ریختم دور تا از دوباره بیآموزم شما هم می‌توانید!)))

نمیدونم شما چطور به این نتیجه رسیدید که من با افکار گذشتم هستم و تغییری نکردم. اداب ادب حکم میکنه که از زبان دیگران سخن نگوییم.

۶-درمورد اسکندر چیز زیادی نخواستم
یه منبع بیار بجای این همه سخن. نام یک کتاب قابل استناد
تاریخ طبری تواریخ یونان کتیبه و سنگ نبشته ها و حتی کتب دوره ساسانی .
چیز زیادی نخواستم فقط یک منبع بیاورید به جای سخنان بیهوده و علامات تعجب پی در پی

۷-در مورد داریوش این فقط یک حدس هستش
استاد خنجی میگه این احتمال وجود داره که داریوش داستان پردازی کرده باشه
اما عین این داستان رو هرودوت هم نقل میکنه
و تاوقتی منبع جدیدی سنگ نبشته ای چیزی از دل خاک بیرون نیاد ناچارا باید این داستان رو قبول کرد چون عکسش ثابت نشده

۸-کوروش نه در اوستا نه در شاهنامه اسمش موجود نیست
نه کتیبه ای رو شاهان بعدی نوشتند که اورا ستوده باشند
نه در دوره ساسانیان شناخته شده بود و او را بیاد داشتند
چطور اسطوره ایست؟
کوروش پرستان اورا امروز کوروش کبیر کردند وگرنه هیچ وجه تمایزی بین او دیگر پادشاهان نبود

در ضمن کوروش بسیار خونریز بود
دو دولت بابل و لیدی پس از حمله کوروش چنان تار و مار شدند که برای همیشه از کره زمین محو شدند
بابل بارها توسط اشور مورد تجاوز واقع شد ولی هیچوت برای همیشه نابود نشد. اما با حله وحشیانه کوروش تمام بابل و لیدی با خاک یکسان شد

۹-وقتی هنوز میگوید می خود می است پس سخنی نیست چون نشان داد شما کوچکترین تحصیلی در ادبیات نداشته اید

درمورد حافظ باز هم شما پارا از گلیم بیرون گذاشتید و از دهان من گفتید که اورا نمیشناسم . این نیز یاوه گویی است

۱۰-از دید من حافظ شخصیت بسیار بزرگیست (حتی بزرگتر از کوروش ساختگیان) و دین وایمانش به خودش مربوط است اما مهمل و چرندیات پشت اورا قبول نمیکنم. حتی اگر زرتشتی بود و الان میگفتند شاید مسلمان باشه من زیر بار نمیرفتم
او همانی بود که خود گفته است و کشفیات جدید شما (به یاری سیاوش اوستا) خدشه ای به او وارد نمیکند

۱۱-از بکار بردن مداوم علامات تعجب در اخر هر جمله خود داری کنید
چون شخصیت خود را زیر سوال میبرید
درضمن در صورت تکرار این علامات تعجب که نشان از مسخره کردن و تحقیر دارد مناظره با شمارا ممکن است متوقف کنم چون
ادب مرد به ز دولت اوست و عالم بی ادب ارزنی نمیارزد
بدرود

اردوان

اردیبهشت ماه پاسخ هات رو نوشتم ولی پاک شد و دیگه زمانش رو نداشتم و امروز یهویی یادم افتاد و نوشتم:::

۱-http://mehrariyan.com/mohakeme-e-khosroparviz.html

۲-من نگفتم شما پورسینا رو نخستین پزشک خواندید اگه اینجوری برداشت کردی پوزش می‌خوام.

۳- –

۴- دکتر جنجی رو تا اندازه ای پذیرفتم(قبول دارم) ولی غیاث‌آبادی بسیار بیراه می‌گوید می‌شه بفرمایید ۳۰ سال پژوهش ایشان کجاست؟ از سال ۷۱-۷۲ تا امروز ۲۰ سال است! من یک درصد او را نمی‌پذیرم.
سوشیانت میشه بگی درباره چی سخن‌راندی؟ من هالیم نشد

۵-در این باره پوزش می‌خوام ولی هدفم باور داستان به این تابلویی است و بس.

۶-منبع؟(خاستگاه؟) تاریخ تبری اسکندر دارد ، شاهنامه فردوسی دارد ، کارنامه اردشیر بابکان دارد ، بلعمی ، اسکندرنامه‌ها و … گویا نسک هایت را خود نخوانده اید.

۷-از هرودوتی که زایش کیخسرو و کوروش رو جابجا نوشته بیش از این نمیشه خواست ، بی‌گمان این داستان ساختگی توی مخ مردم رفته همچون امروز که میدونی (جا ir)

۸-کوروشی که زرتشتی نیست ، اوستا پیش از او نوشته شده و دامادش پسرانش را می‌کشد چگونه باید دارای نامی باشد؟ مگه چیزی از اشکانیان بنام نوشته مانده؟ بفرمایید اوستا کدام شاهان هخامنشی را در خود جا داده است! داریوش هم که این همه سرشناس است هم در میان ایرانیان نامی نداشته! چگونه کوروش که آیینش با زرتشتی یکی نبوده باید نامدار میشده؟ اگر آن استوانه گلی هم ما نمی‌یافتیم هیچ چیزی پیدا نبود بی‌گمان داریوش همه چیز را نابود کرده و ساسانیان هم اشکانیان را فاکتور گرفتند مگر بلاش که زرتشتی بوده و اردوان که باید نوشته می‌شده مگرنه اردشیر بابکان با هیچکس جنگیده بود.
صدها بار پاسخ پرسش خنده دارت را دادم ولی گوشت چیزی که نمیخواهی را نمیشنوه:
بابل که امروز ایراک(عراق) است ۱۰۰۰ سال پایتخت ایران بزرگ بوده می‌دونم که گوارش این واست دشواره ولی راستی همیشه تلخه. تیسپون:اشکانیان ۲۶۰ سال ، ساسانیان ۵۰۰ سال ، ۴۰۰ سال بغداد ، این تازه بخش پذیرفتنی من بود وگرنه اشکانیان به گفته شما ها ۵۰۰ و اندی سال بودند . اندریافتِش دشواره؟
آیا با فرهنگ(تمدن) بزرگ و نیرومند هخامنشی جایی برای بابل میماند؟ میخواستی هخامنشیان از فرهنگ بابلی پیروی کنند؟ یا آشوری؟ یا اکدی؟ یا لیدیایی؟ یا فینغی؟ یا سومری؟ یا مادی؟ بابا دستمریزاد.
اگه کوروش جنگ کرده بی‌گمان کشته داده و یارانش هم آدم کشتند ولی همه سرباز جنگی بودند ، زنانشان به بردگی گرفته نشدند برپاد(برخلاف) پیشوایان اسلام که در جنگ ها کنیز هم می‌گرفتند و سربازانشان “ت.ج.ا.و.ز(از بکارنبردن برابر پارسی بدجوری پوزشمندم)” هم میکردند و هزار خونریزی و گردن‌زنی و زناشویی های پیامبر با زیبارویان گرفتار شده و …

۹- اگه هر ننه قمری بیاد بگه ۱۰۰۰ سال پیش اینجوری بوده و ۹۹٪ هم باور کنند و برای همه سُهیدنی(حس‌کردنی) باشه قرار نیست که من بیام بزنم تو دهن کسی که این رو رد می‌کنه شما هم تو دهن من نزن خوب؟
تو داری یاوه می‌گی یا من ((بارها از این واژه بهره‌جُستی ولی تا امروز هیچی نگفتم)) من کی از دهن تو چیزی گفتم؟ من گفتم حافظ رو نمیشناسی؟ گفتم برو مرگ حافظ رو بازخوانی کن همین.

۱۰-من شیفته حافظ هستم ولی چون شما حافظ را هم تهی از افسانه نمی‌بینم همین که بزور میخواهند همه را مسلمان نشان دهند مرا آزار می‌دهد وگرنه سودی از مسلمان نبودنش نمی‌برم و از مسلم بودنش هم چیزی از من کم نمی‌شود آنچه آزارنده ام است همین زور+زنی است که مسلمان نشان دهند او را.
برای نمونه شنیدم که مطهری در نسکی درباره عرفان مولانا را از دودمان ابوبکر دانسته است! اگر جا داشت گراهام‌بل و ادیسون و داروین و مندل و تامسون و رادرفورد و انیشتین و ماکسول و … رو هم مسلمان می‌نامیدند!
بچه بودیم می‌گفتیم زیدان فرانسوی مسلمان هست و تو رخت‌کن نماز خوندنش رو دیده بودیم(از تلویزیون) ببین چه اندازه راستی با ماست! بزرگ شدیم و کم کم فهمیدیم که تیم فرانسه چیزی از خودش نداره! زیدان و ویرا و آنلکا و سمیر نصری و … همه آفریکایی(الجزایر و سنگال و …) هستند و تازه زیدان سنی است نه شیعه!

۱۱-من دوران آزگاری است که “!” را کمتر می‌نویسم و تازه نشان از گویِش سخن است که آیا شگفتی درکار است یا نه و … شما هم ادبمندانه‌تر رفتار کنید ((بیهوده‌گو ، یاوه و … همه توهین است))

بهمن سوشيانت

کامنتای این پستو متوقف کنید جز دعوتا هیچ چیزی توش نیس و کمکی به بار دانش کسی نمیکنه
بدرود

شهریار

با درود بیکران بر تمام نازنینان پارسی.اسکندر اگر خرابی برجاگذاشت”اما با پادشاهان و مردم با نیکویی رفتار نمود.داریوش سوم را به بهترین شکل ممکن به خاک سپارید…اسکندر شاگرد ارسطو بود…اسکندر بهتر از تازیان وحشی و مغولان نابودگر بود.سپاسمندم

اردشیر

بر اساس چه سندی میگی اسنکدر با مردم خوب رفتار کرده و رفتار نیکویی داشته حتی مورخان اروپایی مانند پلوتارک که خیلی از ادم کشی ها وبیداد گری های اسکندر را ماله کشی کردند در برابرویرانگری های پارس وشهر های یونانی مانند تب و هالیکارناس نتوانستند سکوت کنند این ادم حتی به مردم کشور خودش هم رحم نکرد وشهر تب را که سومین شهر یونان بود چنان ویران کرد که یادی از ان در تاریخ نماند کسی که با مردم خودش این چنین رفتار کند دیگه با مردم ایران و میانرودان چه رفتاری کرده الله اعلم. گفتی داریوش سوم را به خاک سپرد این کار فقط یک فریب سیاسی بود برای مشروعیت بخشیدن به حکومتش بود. گفتی اسکندر شا گرد ارستو بوده و دانش اموخته بود خب اگر ای جوری است هیتلر و موسولینی هم فردی تحصیل کرده بود این دلیل نمی شود هر کس دانش اموخته باشد انسان با شعور ونیک اندیشی باشد . امیدوارم اگاه شده باشی که اسکندر هم مانند اتیلا و چنگیز هیچ هدف ابادانی نداشت وبیشتر جنبه ویرانگری وغارت داشت

باقر

اسکندر تو ایران خیلی بد رفتار کرد برای همین تو ایران بهش میگن گجسته ، ولی تو کشورهای دیگه مثل هند خیلی اخلاقی رفتار کرد.

با مردم به عبادتگاهها می رفت و آنها را همراهی میکرد.

در کتاب خانم مریبویس رفتار بد اسکندر در ایران و رفتار خوبش در جاهای دیگر آمده است

مرتضی

دوست عزیز تنها متون ساسانی مزدایی که از اسکندر مغانی (میتری دات اشک ۷) به خاطر نابود کردن این فرقه ی مزدایی و ترویج میترا پرستی و سوزاندن اوستا ی زرتشت زمان گشتاسپ بهش میگفتن گجستک(ملعون) .چرا فردوسی ۶ هزار بیت در مورد این فرد تعریف کرده؟! چرا این همه اسکندر نامه تو ایران نوشته اند؟ کمی اندیشیدن هم بد نیست

بهمن سوشیانت

شما خیلی راحت با خوندن شاهنامه میبینی که ۸۵درصد ابیات بخش اسکندر الحاقی و توسط کاتبان بعدی نوشته شده نه خود فردوسی
به گفته استاد فریدون جنیدی واژه های عربی بکار رفته در بخش اسکند به تنهایی ۶۰درصد واپگان عربی کل شاهنامه را شامل میشود. ابیات ضعیف این بخش کاملا قابل تمیز دادن از سایر ابیات است.

اسکندر از وقتی معروف شد و یک اسکندر نامه برایش نوشتند( این همه اسکندر نامه وجود نداشته فقط یکی بوده) که بوعلی سینا او را ذوالقرنین خطاب کرد و همین باعث شد تا تمام داستانهای اسکندر در قران ضمیمه زندگینامه اسکندر گجستک شود

تاریخ اون چیزی است که بوده و اتفاق افتاده، نه اون چیزی که ما دلمون میخواد باشه

…..

پیش از خدافظی بگم که خوشحال میشم یک منبع معتبر از اسکندر مغانی بیارید تا ما هم باهاش اشنا شیم
یه منبع معتبر یه کتاب یا سندی که بهش ابشه اتکا کرد
نه داستان پردازی نویسندگان احساسی جوان

منبعی چون تاریخ طبری یا کتب دوره ساسانی مثل خداینامه ها یا مثلا کتب مسعودی چون مروج الذهب یا کتب بیرونی و منابعی از این قبیل

اردوان

درود!

کارنامه به دروغ >> پوران فرخزاد

بهمن سوشیانت

درود
دارمش
نگاه میکنم نتیجشو میگم

بهمن سوشیانت

این کتابو یه نگاه کلی روش انداختم اخر هفته کامل میخونمش
هرچند ارزش تاریخی نداره و احساسی نوشته
مثلا یه جاش گفته بود هیچ آثاری که بگه یونانی ها در ایران بودند وجود نداره!!!
ایشون هیچ تحقیقی در زمینه سکه شناسی نکرده اومده کتاب نوشته
کافی بود یه سر به موزه ملی میزد سکه های دوره سلوکی (هلنی – یونانی، جانشینان اسکندر) رو با رسمالخط یونانی و تصویر صورتهای یونانیان رو میدید

منبع بهتری نبود؟ من گفتم کتبی که بهش بشه استناد کرد نه کتاب احساسات یه ملی گرای افراطی

میخوام بدونم ساسانیان به خوبی از ارشک و بلاش (بخاطر خدمتشون به دین زرتشتی)و اردوان پنجم (بخاطر کشته شدن به دست اردشیر) بارها اسم بردند اما از اسکندر اشکانی!! هیچ اسمی نبردند!!
مگه میشه طرف انقد معروف باشه و اسکندر مغان هم بهش بگن ولی نظام دینی و مغی ساسانی هیچ اسمی ازش نبره؟

فکر کنم همینجوری پیش بریم ۵۰۰ سال دیگه حمله عرب هم ببریم زیر سوال(چون تلخه!) و بگیم شخصی به اسم عمر مغانی بود که ایرانی بود و ایرانو اباد کرد از ظلم ساسانی! و به اشتباه با عمر خطاب یکی دونسته شده!!!!

کلا ما ایرانیها علاقه داریم تاریخ بسازیم و تاریخو تبدیل کنیم به پیروز و بهروزی تا تلخیهاش فراموش بشه و کاممونو تلخ نکنه غافل از این که نفهمیدیم تاریخ با تلخیو شیرینیش اتفاق افتاده و قابل تغییر نیست

اردوان

درود!

من خودم هنوز ندارمش که بخوام بخونم ولی توی اینترنت بسیار درباره اسکندر مغانی از این کتاب نوشته شده

کار پوچی هست که بخواهم با کسانی چون شما که همه ش دنبال نوشته های هستید که همیشه هم راست نیستند

شما کارنامه اردشیر بابکان رو هم در تارنگارتون گذاشتید ولی گویا اون رو نخوندید چون در بند نخست نوشته که:
به کارنامه اردشیر پاپکان ایدون نوشته بود که : پس از مرگ اسکندر رومی ایرانشهر را دو صد چهل کدخدای بود سپاهان و پارس و کسته های بهش نزدیک تر بدست اردوان سردار بود . پاپک مرزبان و شهردار پارس بود . از گمارده اردوان . اردوان به استخر می نشست . پاپک را هیچ فرزندی نامبردار نبود. ساسان از تخمه دارای دارایان بود و اندردش خدایی الاسکندر بگریز و نهان روشی بود و با کردشپانان بسر می برد . پاپک نمی دانست که ساسان از تخمه دارای دارایان زاده است .

به گمونم که می‌دونید چی میگه: الاسکندر رومی(اروم+یه/مغ+ان/مه+آباد(؟)) همه یکی هستند و همه امروز در استان آذرآبادگان (آذربایجان ش وغ و ارومیه) هستند مشکلی که ندارید؟

دارای دارایان هم داریوش بزرگ نیست چون داریوش سوم با داریوش بیش از ۱۵۰ سال بازه دارد و ساسان هم نیای چندم اردشیر بابکان بوده (فردوسی میگه که چندبار نام بچه هاشون رو ساسان گذاشتند:بندش رو یادم نیست) ، اسکندر هم اوستا رو آتش زده پس برای اردشیر گجستک بوده چون اردشیر موبد زرتشتی بوده ولی اسکندر میترایی بوده

خنده مون ننداز چرند+پرندهای دروغگوها رو بازگو نکن همه تون چونان آیت‌الله ها هستید که با هر چیز نویی می‌جنگید و سپس که پذیرفتید میخواهید به همه یاد بدید و بگید کار خودتون بوده (منش شما ها اینجوری نه؟)

عمر به ایران نیومده عمر تنها دستور میداده! و لشگرش هم که تنها عراق رو گرفته ، اندلس هم اسپانیا نبوده و دروغی دیگر هست
اگه ایران ما رو گرفتند پس چرا امروز زبان عربی تنها تا مرز کردستان عراق رواگ داره؟ اونجا ها هم ایرانی زبان بودند چرا نتونستند زبونشون رو برگردونند؟ چون این داستانها اونجا رخ داده نه تو ایران همه از همنامی شهرهای ایران هست که از باختر به خاور رفتند و ما هم خورآسان رو خراسان کنونی ، چینستان رو چین ، هندستان رو هند و … میدونیم

افسوس

تات نژاد اصیل ایرانی

اگر الآن کورش بزرگ بود چه میکرد :

اگر بود
به ما میگفت به جای تفرقه و توهین به فکر اتحاد در برابر دشمنان باشید این نقشه انگلیس است که با نژاد پرستی ترک و فارس و عرب و تات (همه اقوام ایرانی) را به جان هم بیاندازد (اولین مدعی ملی گرای در ایران یک فراماسون و جاسوس انگلیس بود : میرزاملکم خان و گفت با این کارم ایرانیت را به جان اسلامیت انداختم )
اگر بود
مخالف آنهایی بود که فقط شعار دوستی وطن و دوستی کورش میدهند ولی حتی یک روز در دفاع از وطن و خرمشهر نبودند
اگر بود
میگفت جوانان عزیز وطنم : انگلیس شما را فریب ندهد عرب ها هر کاری کردند رفتند و پدران شما به سختی اسلام پاک را از عرب جدا کرد الآن دشمن واقعی شما انگلیس است دشمن شما کسی است که افغانستان و بحرین را از ایران گرفت و امیرکبیر را کشت
اگر بود
چون انسان بزرگی بود و در مرام بزرگان تعصب جاهلانه نیست بهترین دین را انتخاب میکرد و از ما مسلمانی راستین تر میشد
اگر بود
به جوانان پر شور وطن میگفت هیچ نژادی برتر نیست فهم و تفکر نشان برتری شماست نه تعصب و فریب انگلیس خوردن
اگر بود
حتما به ما میگفت خیلی از جملات درباره من ساختگی است بیشتر تحقیق کنید و و میگفت در زمان من مومیایی رسم نبود که وصیت کنم مرا مومیایی نکنید و من وصیت نامه ای ندارم (رجوع شود به همین سایت مطلب استاد رضا مرادی قیص آبادی )
و حتما میگفت روز جهانی کوروش و … هم دروغ است و بعضی دنبال جوسازی هستند
اگر بود
به افتخارات واقعی ایران عزیز و دانشمندان بزرگ جهان که ایرانی بودند افتخار میکرد مثل
فردوسی بزرگ بزرگترین شاعر حماسه سرای جهان که به خاطر مذهبی و شیعه بودن مورد غضب غزنویان قرار گرفت
بوعلی سینا بزرگترین پزشک جهان
زکریای رازی اولین داروساز جهان
ابوریحان بیرونی اولین کاشف قاره آمریکا بر اساس محاسبات ریاضی
حافظ بزرگ و سعدی شیرین سخن
خوازرمی کاشف الگوریتم
شیخ بهایی مهندس بزرگ و بزرگترین فقیه ایران (منار جنبان و حمام معروف اصفهان و …)
فارابی و سهروردی و …
امیرکبیر عزیز که خوب نقشه های انگلیس را فهمید
و تمام اولین های جهان ایرانی و تربیت شده اسلام بودند
اگر بود
همانطور که آن روز به مردم مظلوم فلسطین (یهودیان) کمک کرد و امروز هم به ساکنان مظلوم فلسطین (مسلمانان) کمک میکرد
اگر بود
همانطور که آن روز به سربازان واقعی و بی ادعای کشورش احترام میگذاشت و امروز هم به سلحشوران بی ادعای وطن (شهدا) افتخار میکرد
اگر بود
هرگز راضی نمی شد ایرانی در هیچ زمینه ای غرب زده شود (استاد دانشگاه در فلسفه غرب – جوان در تیپ – خانم ها در پوشاک – پزشکان در نابودی طب سنتی – مردم عاشق جنس خارجی – معلمان در تعریف و تمجید از غرب )
و او حتما غربی شدن را ننگ میدانست

(با تشکر از کامران)

نظرتون چیه؟

تات نژاد اصیل ایرانی

اگر الآن کورش بزرگ بود چه میگفت :

اگر بود
به ما میگفت به جای تفرقه و توهین به فکر اتحاد در برابر دشمنان باشید این نقشه انگلیس است که با نژاد پرستی ترک و فارس و عرب و تات (همه اقوام ایرانی) را به جان هم بیاندازد (اولین مدعی ملی گرای در ایران یک فراماسون و جاسوس انگلیس بود : میرزاملکم خان و گفت با این کارم ایرانیت را به جان اسلامیت انداختم )
اگر بود
مخالف آنهایی بود که فقط شعار دوستی وطن و دوستی کورش میدهند ولی حتی یک روز در دفاع از وطن و خرمشهر نبودند
اگر بود
میگفت جوانان عزیز وطنم : انگلیس شما را فریب ندهد عرب ها هر کاری کردند رفتند و پدران شما به سختی اسلام پاک را از عرب جدا کرد الآن دشمن واقعی شما انگلیس است دشمن شما کسی است که افغانستان و بحرین را از ایران گرفت و امیرکبیر را کشت
اگر بود
چون انسان بزرگی بود و در مرام بزرگان تعصب جاهلانه نیست بهترین دین را انتخاب میکرد و از ما مسلمانی راستین تر میشد
اگر بود
به جوانان پر شور وطن میگفت هیچ نژادی برتر نیست فهم و تفکر نشان برتری شماست نه تعصب و فریب انگلیس خوردن
اگر بود
حتما به ما میگفت خیلی از جملات درباره من ساختگی است بیشتر تحقیق کنید و و میگفت در زمان من مومیایی رسم نبود که وصیت کنم مرا مومیایی نکنید و من وصیت نامه ای ندارم (رجوع شود به همین سایت مطلب استاد رضا مرادی قیص آبادی )
و حتما میگفت روز جهانی کوروش و … هم دروغ است و بعضی دنبال جوسازی هستند
اگر بود
به افتخارات واقعی ایران عزیز و دانشمندان بزرگ جهان که ایرانی بودند افتخار میکرد مثل
فردوسی بزرگ بزرگترین شاعر حماسه سرای جهان که به خاطر مذهبی و شیعه بودن مورد غضب غزنویان قرار گرفت
بوعلی سینا بزرگترین پزشک جهان
زکریای رازی اولین داروساز جهان
ابوریحان بیرونی اولین کاشف قاره آمریکا بر اساس محاسبات ریاضی
حافظ بزرگ و سعدی شیرین سخن
خوازرمی کاشف الگوریتم
شیخ بهایی مهندس بزرگ و بزرگترین فقیه ایران (منار جنبان و حمام معروف اصفهان و …)
فارابی و سهروردی و …
امیرکبیر عزیز که خوب نقشه های انگلیس را فهمید
و تمام اولین های جهان ایرانی و تربیت شده اسلام بودند
اگر بود
همانطور که آن روز به مردم مظلوم فلسطین (یهودیان) کمک کرد و امروز هم به ساکنان مظلوم فلسطین (مسلمانان) کمک میکرد
اگر بود
همانطور که آن روز به سربازان واقعی و بی ادعای کشورش احترام میگذاشت و امروز هم به سلحشوران بی ادعای وطن (شهدا) افتخار میکرد
اگر بود
هرگز راضی نمی شد ایرانی در هیچ زمینه ای غرب زده شود (استاد دانشگاه در فلسفه غرب – جوان در تیپ – خانم ها در پوشاک – پزشکان در نابودی طب سنتی – مردم عاشق جنس خارجی – معلمان در تعریف و تمجید از غرب )
و او حتما غربی شدن را ننگ میدانست

(با تشکر از کامران)

نظرتون چیه؟

سورنا

زنده باد پارس …زنده باد کوروش بزرگ…زنده باد آریایی ها…زنده باد سورنا

حميد براري

اسکندر مقدونی دروغ بزرگ تاریخ
دوستان من خود میدانید که دشمنی استعمار با تمدن پارس تازگی ندارد و شاید باور نکنید که قرن هاست این عقده را به طرق مختلف نشان داده اند. از جمله حمله دروغین اسکندر مقدونی به ایران زمین ( توجه شما را به وبلاگ دوست عزیزم انوش جاوید و کتاب زیر جلب می کنم: http://cae.blogfa.com/ حتما بخوانید…)

حقیقت جو

یهودیان پلید و جهانخوار دشمن درجه یک حضرت اسکندر مقدونی(رحمت الله علیه) هستند.بیشتر جسارتها و توهین هایی که نسبت به شخصیت والا و گرامی این نازنین ابرمرد تاریخ بشریت میشود از سوی یهود و یا عوامل پیدا و پنهان آن موش های کثیف است.
ضمناً میخواستم یادی کنم از استاد کبیر ایران شناسی بی نقاب و بدون دروغ،زنده یاد ناصر پورپیرار(ره)

mohajer

اون فرد سبزه که سوار اسبه تراژانه، اسکندر نیست.

سید

ما در تاریخ چند هزار ساله ایران نشانی از مردم نمی بینیم و حکومتهای ایرانی مثل سایر حکومتها همگی مطلقه و استبدادی بودند.
چرا اشغال دیگر ممالک از دید ما فتح و ظفره ولی حمله دیگران به کشور ما اسمش تسخیره و لایق لقب ملعون و خبیث؟؟؟؟؟؟ واقعا فکر می کنید ملتهای دیگه از بودن یوغ ما کیف می کردند؟؟؟؟
دست بردارید از تعصب

یک رهگذر

با عرض سلام و ارادت و تشکر از وبسایت زیبایتان … داریوش مردی مقتدر و قوی بود و در واقع خشایارشا لشگر او را به یونان برد و آتن را به آتش کشید … اما متاسفانه بعد از کشته شدن خشایارشا در خوابگاهش سلسله هخامنشیان رو به افول رفت و آن عظمت از دست رفت ….. لذا اگر مرگ خشایارشا رقم نمی خورد تاریخ بگونه ای دیگر بود و اسکندر با آن سپاه اندک خود نمی توانست ایران را اشغال کند

مریم

ممنون از مقاله خوبتون
در واقع علت انقراض بسیاری از ملل به سطوح آمدن مردم از دست پادشاهانشان است . متاسفانه سردمداران فراموش می کنند که مهمترین حامی یک حکومت ملت آن است.

ایمان

عزیزان اسکندر مقدونی دروغی بیش نیست تازه اگر هم اسکندر وجود داشته به اون صورتی که تاریخ نگاران غربی مگن نبوده اگر دقت کرده باشین بیشتر اون وقایعی رو که درباره ی اسکندر میگن مثل جوک میمونه شبیه به فیلم ۳۰۰ اگر فیلم ۳۰۰ رو قبول دارین داستانهای مسخره ی اسکندر رو هم قبول کنید

بهمن سوشيانت

شما هم از دوستان پورپیرار هستید که وجود اشخاص واقعی رو نفی میکنید!!!!!!!!!!!!!!!!

باشه اسکندر و کوروش و زرتشت و سزار روم و محمد و علی و سلمان فارسی و داریوش و … وجود نداشته و دنیا تا دویست سال پیش خالی از سکنه بوده!!!!!!!!!!!!!!

mori

دوست عزیز هم اسکندر بوده هم الکساندر .این ها ۲ شخص جدا از هم هستند که توسط کشیشان مسیحی و به کمک دولت ساسانی بهم سرنوشتشان گره خورده !! (البته ساسانیان چنان نفرتی از اسکندر و اشکانیان داشتند که اکثر متون پهلوی اشکانی ,کتیبه هایشان را نابود کردند ) اگر سند معتبری از تصرف کامل ایران توسط الکساندر داری به این وبلاگ بفرستید

بهمن سوشیانت

دوست عزیز اسکند و الکساندر یه شخص بودن و چون ما با دو تا لهجه مختلف اسمشونو بکار میبریم دلیل بر این نیست که اینها دو نفر جدا از هم باشند!!

اما اسکند دو شخصیت داره. یکی شخصیت واقعی و تاریخیش که یه خونریز بالفطره هستش . و شخصیت دوم شخصیت افسانه ای و خیالیه اونه. و از اونجا نشات میگیره که بوعلی بدون منطق و مدرک و منبع اعلام کرد که اسکندر همان ذوالقرنین هست.
به این شکل داستان های ذوالقرنین در قران همه به اسکندر چسبید و اسکندر خیالی و افسانه ای شکل گرفت

اردوان

درود!

شرمنده ام که هی باید پاسخ شما رو بدم!!

باور ندارم که شما ایرانی‌دوست و پاداندیش(مخالف از دید اندیشه!) ناصر پوریرار باشید!

شما به سادگی و زیبایی هرچه بیشتر پورسینا (بوعلی) پزشکی که هنوز نسک های اون در جهان خریدار داره و به گفته ای نخستین پزشک جهان (پس از دین اسلام) بوده و هست رو نادان و نافهم و بی‌خرد گفتید!!

اسکندر که به گمان فراوان همان میترا دات (مهرداد بزرگ) اشکانی است که پس از گرفتن ایران به اروپا لشگر کشید و اروپا رو تا اسکاندیناوی گرفت!!! و به گفته بانو پرنیان حامد ۲۰۱۲ سال پیش اسکندر اروپا رو گرفت و زادروز عیسی چیزی آبکی است و پس از اسکندر عیسی زاده شده!!!

به سال میلادی ۷۳ پیش از میلاد (سالنامه همخوان با زادروز عیسی) مهرداد اروپا رو گرفته ولی به سالنامه ایرانی الکساندر (کهروم) پیش از کوروش بزرگ در سال ۳۳۰ پیش از میلاد باکتریا(بلخ امروزی نیست) رو گرفته و پایتخت ایران رو به آتش کشیده و خاندان شاه رو می دزده و به هند (هندیجان در استان خوزستان) لشگرکشی می کنه و در اونجا شکست میخوره (از اسفندیار تورانی=آشور)!

خاندان هخامنشی هم بیش از دویست سال باید به جلو بیاد!

اسکندر مهرپرست (آیین پارتها و مادها) بوده الکساندر خدا(؟!؟) بوده!

اسکندر رومی (=رومیه=ارومیه>بخشی از ماد) بوده الکساندر یونانی بوده!

اسکندر همان ذوالقرنین قرآن هست که سدها و شهرهایی با نام او در ایران برجا مونده!
در اسکندریه مصر هم به گمان فراوان آرامگاه اسکندر اشکانی است!

برای آگاهی بیشتر به http://www.cae.blogfa.com بروید!!!

بهمن سوشیانت

درود
۱- از کجای کامنت من اینو در اوردید که گفتم ابن سینا نفهم و کم خرد هستش؟؟؟؟!!!!
یا کامنتو نفهمیدی یا دلیل دیگه ای داشت
گفتم ابن سینا بدون منبع گفت اسکندر ذوالقرنین بوده. اگه غیر اینه منبع این سینارو بیار واسم
در ضمن من این یه موردو گفتم بدون منبع گفته. نگفتم تمام سخنان و دانش ایشون هیچه و ایشون نفهمه به جون خودم نگفتم بیخرده!!!

۲-هنوز منبع معتبری برای یکی بودن اسکندر و مهرداد نیاوردی. هرچی گفتی فرضیه بود. اثباتش کن

۳- این پاراگراف احساسی از شما رو دوباره بخون:
(((((( به سال میلادی ۷۳ پیش از میلاد (سالنامه همخوان با زادروز عیسی) مهرداد اروپا رو گرفته ولی به سالنامه ایرانی الکساندر (کهروم) پیش از کوروش بزرگ در سال ۳۳۰ پیش از میلاد باکتریا(بلخ امروزی نیست) رو گرفته و پایتخت ایران رو به آتش کشیده و خاندان شاه رو می دزده و به هند (هندیجان در استان خوزستان) لشگرکشی می کنه و در اونجا شکست میخوره (از اسفندیار تورانی=آشور)!))))))

این سفسطه منبعش کجاست ؟ یه مورخی کتیبه ای سنگ نبشته ای یه چیزی بیار که بدونیم اینو یه نفر گفته و زاده تخیلات شما نیست!!!

۴- اون چند اخرت که رومی رو ارومیه کردی و باز بدون منبع و مدرک اسکندر و زوالقرنین کردی هم بدون منبع بود

اون وبلاگ هم دیدم منبع نداشت. هرکی وبلاگ بزنه از خودش تاریخ بنویسه که نمیشه اسمشو گذاشت منبع

بدرود

مسعود محمدی

آقا ایمان سلام همانطورکه شما تعمیرخودرویتان رابه مکانیک میسپارید نه بنا و نانوا ،اجازه بفرمائید قضاوت درباره تاریخ رابه تاریخ دانان بسپاریم ، باوربفرمائید تخصص درتاریخ صد هابرابر پیچیده ترازمکانیکی است قبول کنید که هرکاری متخصصی دارد ومن وشما متخصص همه علوم وفنون نیستیم پیروزباشید

ایمان

عزیزان اسکندر مقدونی دروغی بیش نیست تازه اگر هم اسکندر وجود داشته به اون صورتی که تاریخ نگاران غربی میگن نبوده اگر دقت کرده باشین بیشتر اون وقایعی رو که درباره ی اسکندر میگن مثل جوک میمونه شبیه به فیلم ۳۰۰ اگر فیلم ۳۰۰ رو قبول دارین داستانهای مسخره ی اسکندر رو هم قبول کنید

اردوان

اسکندری که دوستان بسیاری درگیر اندیشیدن به شوندهای پیروزی اش هستند آمیخته ای از الکساندرس یونانی و اسکندر اشکانی(مهرداد دوم اشکانی) هست که فرنگیان در زمان ساسانیان نام این دو تن و همراهانشان را در دیگی ریخته اند و با افزودن بسیاری نمک و پلپل و … به آن رنگی دادند که تا صدسال پیش خوردنی بود ولی امروز از مزه دراومده و خوردنی نیست و خرد دوستان آن را نخواهند خورد!!!

از خودشان نپرسیدند که آیا ایرانیان دور از جون خر بودند که نام های “اسکندر” “چنگیز” “تیمور” و … رو بر جوانانشان می نهادند

این نام ها ایرانی است و هیچ دروغی در این باره پذیرفتنی نیست

به رستاخیز فرهنگی سری بزنید

خوش باشی گرامی

بهمن سوشیانت

مضخرف بود. هیچوقت تو تمام عمرم و تمام تحصیلم چه در دوره کارشناسی و چه الان که ارشد تاریخ باستان هستم نشنیدم که مهرداد دوم رو حتی یک کتاب یا کتیبه و منبع با نام اسکندر اسم ببرند!

اردوان

درود!

این از ناآگاهی شماست که تنها چیزهایی که استادان می گویند را چشم بسته می پذیرید!!

شاهنامه فردوسی ،‌تاریخ تبری ،‌تاریخ مسعودی ، آثارالباقیه بیرونی فارسنامه پوربلخی و …
رو بخونید!

در بسیاری از نوشته های کهن اسکندر مهرپرست است که مهر(میترا)+داد (دات:قانون) می باشد!!!

اون الکساندری که دوستان به باد ناسزا گرفتن فرمودند خدا رو بنده نبوده هیچ خودش رو خدا نامیده!!! اسکندرنامه نظامی هم چیزهای خوبی نوشته.

همچنین در نوشته های سرایندگان گذشته از اسکندر له نیکی یاد کردند که خود جای بررسی دارد

همچنین ذوالقرنین که گروهی خودشون رو کشتن تا بگن کوروش بزرگ بوده هم اسکند ارومی(روم:رومیه:اروم:ارومیه:مغان:مدائن) هست!

همچنین در نوشته های گذشته اسکندر در نخست خاور(شرق) رو گرفته سپس باختر(غرب) رو درجاییکه الکساندر نامبرده (اگر هم همچین کاری کرده باشه) نخست یونان رو گرفته سپس به ایران و هند(؟!) تاخته!!!!

برای آگاهی بیشتر به http://www.cae.blogfa.com سر بزنید!

حسن

اسکندر ملعون به خودی خود شخصیتی نبوده او دست پرورده آکادمی علم و فلسفه یونان قدیم و ارسطو بود او برای ترویج بت پرستی و تعظیم مردمان برخدایان دروغین یونان لشکر کشی را آغاز نمود از گفته های ارسطو به این دست پرورده شوم فلسفه یونانی اگر زرتشتی گری را از بین ببری یکی از ارکان جاودانگی و عزت ایرانیان را نابود کرده ای

بهمن سوشيانت

منبع بیار
اینارو کجا نوشته ؟ مخصوصا اونجاش که گفتی :با مدرک ارشد تاریخ گرایش باستان
و اونجا که گفتی ارسطو گفته اگر زرتشتی گری را از بین ببری یکی از ارکان جاودانگی و عزت ایرانیان را نابود کرده ای

منبع بیار از رو احساس مطلب ننویس

کوروش

اسکندر!!!! نمیدونم چرا اونو بزرگ خطاب میکنند کسی که با عث درگیری بین شرق و غرب شد همین شخص بود!
داروش سوم هم با دزدیدن مادر خواهر زن و دخترش بش غلبه کرد

باران

سلام.با عرض سلام و خسته نباشید.علی هستم با اسم مستعار باران از شهرستان مرودشت واز ایرونیهای تمدن دوست و تعصبی که به ایرونی بودن خودم و بقیه ایرونیها افتخار میکنم.اولین باره که وارد این سایت میشم و خیلی خوشحالم که به جمعتون اضافه شدم.
همونطور که میدونید اسکندر مقدونی ملعون که بزرگترین شهر دنیای باستان رو به اتیش کشید و ایران باستان رو از روی حسادت نابود کرد
در دوران نوجوانی و جوانیش یه فرد خیلی ترسو و کم دل و جرات بوده. این دیگر افراد سپاه بودن که به او قوت قلب میدادن وخیلی زیاد هم به مادر خودش متکی بوده.زمانی که به قصد تصرف مشرق به راه افتاد یه مجموعه کامل از دانشمندان یونانی رو اعم از :ستاره شناسان مختلف-مهندسان مختلف – پزشکان متعددو تعداد زیادی از افراد نابغهی اون زمان.چون که بر خلاف پادشاهان هخامنشی ایران خودش هیچی از علوم مختلف نمیدونست و یه بچه ننه بیشتر نبود.این همراهان اون بودن کو اونو تبدیل به اسکندر بزرگ کردن و بر خلاف شاهان ایرانی بودن مجموعه همراهانش هیچی نبود.اما شاهان نجیب زاده ایرانی فقط با یک یا دو مشاور به جهانگشایی و جنگهای مختلف میرفتن.این مطالب رو نه از روی تعصب بلکه از روی مطالعه کتب مختلف که نویسندگانشون هم خارجی هستن میگم.

بهمن سوشیانت

عزیزم احساساتی نشو
منم بدم میاد از اسکندر
اما به خودم اجازه تحریف تاریخو نمیدم
شما که میگی با مطالعه به این اطلاعات گرانبها!! رسیدی یکم از منابعتم پایین نوشته میزاشتی
تا ما هم ببینیم تو کدوم کتاب و منبع نوشته که اسکندر بچه ننه کارهایی که تو گفتیو کرد؟؟؟؟!!!

بابا منطقی باشیم . تاریخو با دروغ و تحریف خراب نکنیم
کوروش هم تمدن لیدی و بابل رو که تمدنهای پیشرفته و درخشانی بودن جوری نابود کرد که واسه همیشه تو تاریخ از بین رفتند و حتی یک اسم هم نموند ازشون

به قول استاد غیاث آبادی چرا فکر میکنیم آدم کشی کوروش خجستگی بود و آدم کشی اسکندر گجستگی؟

a.z.i.m

همین فقط مونده بود شما تاریخ ایرانو خراب کنی – یه کورش و داریوش داشتیم اونم مستبد شد – چرا گوسفندایی مثل شما ایرانو پر کردن

بهمن سوشیانت

عزیز دلم گوسفند شمایی که داری تاریخو تحریف میکنی و باور نداری کوروش اونی نیست که شما دوس داری باشه

كامران

به فهم پدران خودتان احترام بگذارید
افتخارات واقعی ایران علم وفهم ایرانیان است
فردوسی بزرگ بزرگترین حماسه سرای جهان
بوعلی سینا بزرگترین پزشک جهان
زکریارازی اولین داروساز جهان
ابوریحان بیرونی اولین کاشف قاره آمریکا
حافظ بزرگ
خوازرمی اولین مبدع الگوریتم
و تمام اولین های جهان ایرانی هستند
اما همه تربیت شده اسلام هستند
و بین پادشاهان فقط کورش بزرگ چنین بوده که احتمالا خودش هم پیامبر بوده است
ما در زمان قبل اسلام دانشمند بزرگی نداشتیم ارشمیدس ، افلاطون ، ارستو همه از یو نان هستند

اردوان

درود!

داداش من چرا همه چیزو به اسلام می بندی؟!
من خودم مسلمونزاده ام ولی این چیزا چیه آخه؟!

بدبختی ما اینه که ایران رو با سالنامه ی اسلامی میشناسیم و میگیم ایران ۱۳۹۰ سال فرهنگ و تمدن داره!

چندتا رو واسه دوستان نمونه بیارم:

کوروش و داریوش بسیاری از نخستین کارها رو در پیشینه ی جهان انجام دادن که شاید همه شیفتگان ایران بدونند(شیفتگان ایران نه اسلام!)

هخامنشیان نخستین بار به فرمانروایی کمبوجیه تونستند به آفریگان (آفریقا) دست یابند مصر رو نمی گم تا نزدیکی موزامبیک در خاور آفریگان و مالی در باخترش!

هخامنشیان نخستین یابندگان آمریگان (آمریکا) بودند که کتابی در این زمینه در دست چاپه به نویسندگی دکتر جهانگیر مظهری!

شما می پنداری که ایرانی که تنها ۷۰۰۰ سال از تاریخش یافته شده(باور دارم که بسیار بیش از اینه!) توی اون ۵۷۰۰ سال پیش از اسلام ماهیگیری می کردند توی کویر لوت!!!!

ایران ۵۰۰۰ سال پیشینه ی بیمه داره!
پزشکی ایران باستان و سپس یونان و مصر در رده های نخست است!
ایرانیان اگه کیمیاگری و داروسازی نمی دونستند چگونه پزشکی پیشرفته ای داشتند؟!

شما میگین که زکریا و پورسینا و … یهویی دانشمند شدند؟! نه جانم اونا هم یه چیزایی رو سینه به سینه از نیاکانشون یادگاری داشتند و با کارگیری اونا پیروز این میدان ها شدند!
دانشمندانی که نامبردید همه از نخستین های اسلام هستند نه ایران و جهان!

برادر من ! هم میهن چرا ننگت میاد بگی زرتشت نخستین سراینده (شاعر) جهان باستان بوده چون اسلام از زرتشت یاد نکرده!
همچنین سعدی از حافظ کهن تر هست!

فردوسی هم افسانه سرا (حماسه سرا) نیست که بزرگترین تاریخ نویسه ایرانه !
اگه این ابر مرد نبود کی می دونست ایران چیه باید نام کشورمون الایران یا بارس(پارس) یا عجمیه و … بود!!!!

دلگیر نشو از سخنانم اگه با دل پاک خونده باشی دشنامم نمی دی!!!

بدرود!

بهمن سوشيانت

دوست دارم شدید!!
حرف دلمونو زدی

مرده باد پورپیرار و کسانی که بزرگان مارو نفی میکنن

كامران

اگر کورش کبیر بود چی میکرد :
به ما میگفت به جای تفرقه و توهین به فکر اتحاد در برابر دشمنان باشید
به سربازان واقعی کشور یعنی شهدا احترام میگذاشت
مخالف آنهایی بود که فقط شعار دوستی وطن و دوستی کورش میدهند ولی حتی یک روز در دفاع از وطن و خرمشهر نبودند
حتما مسلمان واقعی میشد چون متحجر نبود و اهل بهترین دین را انتخاب میکرد مثل پدران بافهم ما که اسلام را پذیرفتند
غربزده نبود و دانشمندان هسته ای ایران افتخار میکرد
و به ما میگفت بزرگی هیچ نژادی برتر نیست فهم و تفکر نشان برتری شماست
حتما به ما میگفت خیلی از جملات درباره من دروغ است بیشتر تحقیق کنید
به دانشمندان بزرگ جهان که ایرانی بودند افتخار میکرد مثل
فردوسی بزرگ بزرگترین حماسه سرای جهان
بوعلی سینا بزرگترین پزشک جهان
زکریارازی اولین داروساز جهان
ابوریحان بیرونی اولین کاشف قاره آمریکا
حافظ بزرگ و سعدی و
خوازرمی اولین مبدع الگوریتم
فارابی و سهروردی و …
و تمام اولین های جهان ایرانی و تربیت شده اسلام بودند

نظرتون چیه؟

اردوان

درود!

اگه شما من رو میگین من وانمود به میهن دوستی ندارم که از ته دلم اینگونه ام!

من به هر ایرانی که شکوه ایران رو به نمایش گذاشته و میذاره می بالم

دم هر کس که در راه سربلندی کشورم کشته شده گرم خدا بیامرزشون!

چرا آشفته بازار درست می کنید من اینهایی که می گین پذیرفتم ولی آیا در ۱۳۹۰ سال خورشیدی ایران پدید اومده؟!

مردم همواره پیشرفت می کنند و ایران هم یهویی پیشرفت نکرده این پیشرفت ها که تا زمان نادرشاه دنباله داشت با پیشینه ی بیش از چندهزار سال بدست اومده!

کسی گفته بود که اگه دها زبان شناس و صدها رایانه ی پیشرفته رو گردآوری کنیم نمی تونیم واژه نامه ای اندازه ی واژه نامه ی دهخدا درست کنیم!!!

جه کسی میتونه یک تخت جمشید دیگه به زیبایی تخت جمشید هخامنشی درست کنه؟! با اینکه میدونیم مردم اون زمان هم هم اندازه ی ما بودند و ۳-۴ گز بلندی قد نداشتند!

من گفتم این دانشمندان نخستین های اسلام هستند و نه ایران چون ایران پیش از اسلام هم پیشرفته بوده !!!!

امیدوارم که گفته هام رو بفهمید (درک کنید) و دودمان های پیش از اسلام (دوران باستان) رو هم در پهرست هاتون بیارید!!

سری هم به ما بزنید!!
بدرود!

كامران

آقای اردوان – اشتباه میکنی
اگه ایران هخامنشی ازبین رفت بخاطر برخی پادشاهن بی عرضه هخامنشی مثل داریوش سوم که از اسکندر مقدونی شکست خورد (به هر دلیلی شکست خورده و ایران را به چنگ یونانی ها انداخته) میدونی که یونان آن زمان خیلی خیلی کوچکتر از امپراطوری عظیم ایران بوده
اگه پادشاهان بی عرضه ساسانی از عرب ها شکست نمی خوردند هم قسمتی از تمدن قدیم ایران عزیز حفظ میشد و هم اینکه ایرانیان با فهم خود و بی تعصبی مسلمان میشدند
من هیچ کدام از پادشاهان (هخامنشی و غیر هخامنشی) را قبول ندارم به جز کورش کبیر که به جای ساختن کاخ و کشورگشایی به فکر علم و فرهنگ و تمدن ایران بود
راستی قبل از آریایی ها ایران اصیل (مثل شهرسوخته) در علم پیشرفت زیادی داشته اند ولی در زمان هخامنشیان به دلیل کشورگشایی آنها از دانشمند مطرح اثری نیست
خودتان بگویید
در یونان بسیار کوچک داشتن سقراط و افلاطون و ارسطو و ارشمیدس و بقراط و …. با ارزش است
یا در امپراطوری بزرگ ایران به دلیل خیانت پادشاهانی که فقط به فکر کشورگشایی بودند داشتن تخت جمشید
اگر ارزش به بناهای تاریخی است اهرام مصر عظیم ترند و هنوز سالمند و هنوز ناشناخته مانده اند – یا در یونان و روم قدیم هنوز بناهای بسیار عجیبی مثل محل المپیک و یا محل نمایش و مسابقات سالم مانده (که خود نماد توسعه و فرهنگ است)
ما به ایران افتخار میکنیم و حتی برایش کشته هم میشویم ولی متحجر نیستیم و ضعف گذشتگان را قبول داریم و بیشتر از گذشته ایران عزیز به آینده پاک ترش چشم دوخته ایم
و هرگز فریب انگلیس پلید را نمیخوریم تا با اسرار بر ملی گرایی زمینه تفرقه را در ایران با نژادهای مختلف(عرب و ترک و فارس و لر و …) فراهم نمی کنیم
بعد از اسلام هیچ کشوری به اندازه ایران دانشمند نداشته و تمام دانشمندان ایرانی که نام بردم اولین ها و بزرگترین های اثبات شده ایران و جهان هستند نه فقط اسلام ولی همه از علمای دین بوده اند مثل بوعلی و حتی فردوسی که به خاطر اینکه از علمای شیعه بود مورد ظلم غزنویان سنی قرار گرفت
تحقیق کن
نکته آخر هیچ تحقیق کرده ای بدانی چرا و با چه نیتی برای کورش کبیر و داریوش و … وصیت نامه ساخته اند آیا میدانی چه کسانی و با چه نیتی این همه جملات دروغین را به نام کورش کبیر ساخته اند در مورد سند آنها تحقیق کن که در بالا بسیاری از این جعلیات را دوستان دیگر باور کرده اند
مثل (سند وصیت نامه کورش کبیر – وصیت نامه داریوش- نامه عمر به خلیفه ساسانی و …..)
کورش تنها یک منشور بیشتر ندارد و داریوش هم دو کتیبه که فقط در مورد جنگ و کشتار صحبت کرده این همه جملات اخلاقی از کجا آمده
آیا میدانی روزی بنام روز کورش کبیر وجود ندارد و ساخته گروهی از افراد است
آیا میدانی تاریخ هخامنشی در کتابها حذف نشده و فقط یک جوسازی بود
آیا میدانی قرن هاست بزرگترین دشمن ما انگلیس است و بسیاری از مدعیان ملی گرایی در انگلیس زندگی میکنند و با آنها همکاری میکنند
آیا میدانی خسرو پرویز که به آن افتخار میکنی برای کسب قدرتبه روم پناهنده شد و بعد از سپاه روم کمک گرفت و تا با شاه ایران بجنگد
آیا میدانی عرب ها اسلام را قبول نمی پذیرفتند و می گفتند دین پدران ما چیز دیگری بوده و الآن هم بعضی ایرانیان می گویند دین پدران ما چیز دیگری بوده
آیا میدانی اولین فردی که درباره ملی گرایی و هخامنشیان بزرگنمایی کرد میرزاملکم خان جاسوس انگلیس و یک غربزده و فراماسون بود و خودش می گوید با این کار ایرانیان را به جان اسلام انداختم
آیا میدانی چه کسانی و چرا در سایت خود در متن منشور کورش به جای (مردوک خدای بابل) کلمه (اهورامزدا خدای زرتشت) قرار داده اند
آیا میدانی اکثر داستانهایی که از ایران باستان شنیده ای ساختگی است و محقق بزرگ کشور آن را رد کرده اند
دیگه خسته شدم اگه ایرانی فهیمی هستی (مثل کورش نه داریوش و دیگران) خودت برو تحقیق کن

اردوان

روز خوش!

برادر گرامی من که با یک خوانش از روی نوشته های من من رو اینگونه فهمیدی و بهتره بگم که هیچ نفهمیدی از من و تنها چیزهایی که توی دلت تلمبار شده بود رو واسه منی میگی که این چیزا رو می دونم
هرگز به تارنگارم سر نزدی که ببینی من کی ام و واسه چی می نویسم و واسه کی ..
http://www.zarestan.mihanblog.com
رستاخیز فرهنگی

——–

نخست برات میگم از اینکه گزنفون یونانی سخنانواپسین کوروش رو باز گفته و هیچ آدم خردمندی نمیتونه اون رو رد کنه و اگه کسی هم رد کنه میگگه که اون واسه پادشاه دیگه ای بوده و به گزنفون میگن کودن چون در راه شوش به باکتریا رفته!!!!
ولی باکتریا به گفته ی نافهم ها بلخ است و فهمیده ها از شاهنامه فهمیدن که باکتریا یک شهر در باختر ایران است و شاهنامه ها رو افسانه می پندارند برای اینکه میگن چگونه تیر آرش از خاور ایران به باخترش میره؟!!!! و نام شهر ها رو از روی امروز میگن و می پندارند که چین در شاهنامه با جمهوری چین امروز یکی هستند!
یا هند که خوزستان باشه رو میگن هندوستان کنونی؟!!!!و …

من درباره ی داریوش دیدگاه خودم رو در تارنگار نامبرده دادم
هخامنشیان در اندیشه ی کشورگشایی نبودند ونکه می خواستند که مردم جهان در یک تراز باشند و نژادپرستی را برچینند!
در این راه ستم ها و بیدادهایی هم روا داشتند که جای گفتنش نیست

الکساندر یونانی به ایران تاخته و تا هندُستان(استان هند=هندیجان خوزستان) رفته ولی کشته شده و سرنوشتش رو گذشته نگاران یونانی نوشتند ولی پردازندگان به این داستان و آمیختن آن با اسکندر اشکانی(مهرداد دوم) در زمان ساسانیان که با اشکانیان درجنگ بودند و هم آیین نبودند این کار را کرده اند تا یونان را بزرگ نمایانند و ما را کوچک که شما در کویر بی آب دروغ می دوید و با این روش نمی توانید از آن برون آیید!

من خسروپرویز رو بزرگ کردم؟! کجا ؟! از کجا فهمیدی از شما می خوام که واسه یک بار به رستاخیز فرهنگی سر بزنید تا گوشی دستتون بیاد!

شما هنوز نمی دانید که آریایی ها در ایران بودند و از ایران به فرنگ رفتند! با این بینش چگونه میخواهی راه آینده رو روشن کنی؟!

در شهر سوخته بینک(عینک) یافت شده می دونستی شهر های سوخته و جیرفت و … ۷۰۰۰سال پیشینه ی نمایان شده دارند؟!

تو پورسینا رو هم نمیشناسی اگه میشناختی می دونستی که پدرش هم کیمیاگر بوده و بی گمان پدر بزرگ و … هم اینگونه بودند!

این دانشمندان یونانی که شما می کین در فینقیه زاده شدند و سرزمینشان یونان امروزی نیست!

شما به http://www.cae.blogfa.com یه سری بزن و اینها رو بخون به جان خودم به دردت میخوره

“اهرام مصر” هم با زورگویی و برده داری درست شده ولی در تخت جمشید سفالین هایی یافته شده که درباره ی مزد کارگران در آن نوشتند که بدبختانه شما ناآگاهید!

“المپیک” همراه با روشن شدن آتش آغاز می شود این رو که می دونی؟! آتش نماد مهرپرستی (میترایسم) است که ریشه در آیین اشکانیان دارد و به یونان بت پرست و ترسا پیوسته نیست!

تو هتا خسروپرویز رو نمی شناسی و چیزهایی که تو دبستان و راهنمایی و رسانه ایران گفتند رو هم درست یاد نگرفتی چون خسروپرویز بر بهرام چوبینه که سردار پدرش بود شورید و پادشاهی رو پس گرفت

یک آیا می دانید هممن به گفته های شما می افزایم
آیا می دانی که من می دانم این آیا میدانید ها رو بلبلوار رونوشت کردی و چسبوندی و خودت هم نمی دونی

در پایان می گم به شما که دلگیر نشو از من و خشمگین نشو که من خوبی شما رو می خوام و دوست ندارم هم میهنانم در دروغ شناور باشند و از آن ور بوم بیافتند
شما می ترسید که با آوردن نام ایران خونت به جوش بیاد و به راه انگلیسی ها بری مگه نه!

آها یه چیز هم یادم رفت پیوست کنم و اون اینکه حافظ هم اونجور که شما می شناسید مسلمون نبوده و از همه ی آیین ها گریزان شده و در پایان زندگانی دست به دامان مغان زرتشتی میشه:در خرابات مغان نور خدا می بینم و … و خیام هم ..

دروغین بودن نامه یزدگرد رو میتونی از http://zarestan.mihanblog.com/post/71 بخونی

شاهنامه ها افسانه اند؟!
http://zarestan.mihanblog.com/post/69

چکیده ای از گذشته ایران
http://zarestan.mihanblog.com/post/67

داریوش و پسران کوروش
http://zarestan.mihanblog.com/post/65

سخنان دروغین
http://zarestan.mihanblog.com/post/46

درباره ی ارشک پور فریاپت پور اردشیر دوم
http://zarestan.mihanblog.com/post/44

ایران همبتگی نژادهاست
http://zarestan.mihanblog.com/post/33

اسکندر در گلستان سعدی
http://zarestan.mihanblog.com/post/22

جومونگ ابرمرد تاریخ جهان!
http://zarestan.mihanblog.com/post/15

و …

در رستاخیز فرهنگی

امیدوارم که گمراهانی که خود را راسترو می پندارند هم به راه بیایند با وزش از سرکار/آقای اِنی کاظمی از پیوندهای بیشماری که نوشتم و از شما برای دیدگاهی که خوشایندتان نیست!

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست(یونان،مغول،امریکا،انگلیس)
مهر خاموشی اینک بر نوک گنجشک هاست (ایرانیان)

زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند(پیشرفت باختر با نامردی و دزدی)
یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست (کشته شدگان و بزرگان ایران از هزاران سال پیش تا دانشمندان هسته ای همین امسال)
“اردوان”

بهمن سوشیانت

مطلب میزاری منبع بیار

باقر

چند تا نکته:

میدونستید دین مردم یونان باستان چی بوده؟ بر اساس تاریخ و آیات قرآن اونا جن پرست بودن.

به نظرتون چه کسی اسکندر رو کوک میکنه تا به ایران حمله کنه؟ اسکندر در زندگیش از چه کسی فرمان میگرفته؟

سالها قبل از اینکه اسکندر به ایران حمله کنه، در زمان حضرت سلیمان(ع)، به ایران حمله میشه. حکومت ایران از حضرت سلیمان(ع) درخواست کمک میکنه. حضرت سلیمان(ع) که شیاطین و اجنه رو تحت تسلط خودش داشت چند تا دیو برای ایران میفرسته و ایران پیروز میشه. اجنه و شیاطین به اختیار خودشون تحت تسلط حضرت سلیمان نبودن و به اختیار خودشون به مردم خدمت نمی کردن، بلکه قدرت حضرت سلیمان اجازه سرکشی بهشون نمیداد.

حالا یه سوال دیگه، چرا اسکندر کشورهای دیگری رو که تو آسیا تسخیر کرد باهاشون مثل ایران برخورد نکرد، خیلی ها اسکندر رو اخلاقی و خدایی میشناختن ولی تو ایران جنایتها کرد؟

اسکندر برای انتقام به ایران اومد. شیاطین میخواستن از ایرانیها انتقام بگیرن برای همین اسکندر رو به ایران فرستادن.

آمریکاییها هم اینو خوب میدونن، برای همین فیلم اسکندر رو ساختن
نمیدونم در مورد تحلیل این فیلم چقدر میدونید ولی توصیه میکنم فیلمش رو ببینید و تحلیل و بررسی کنید

شاید حرفهایی که زدم کمی خنده دار به نظر بیاد ولی به عنوان یه نظریه جای تحقیق داره.

متشکر از مطالبتون

اردوان

درود بی کران

برادر گرامی ام اون که شما می گویید در باور نمی گنجه و اگه همچین کسی همچین چیزی که میگن داشت چرا کشورش توی رهنگار به چشم نمیاد!! بیگمان سلیمان رو با تهمورث دیوبند که از زمانهای دور از پادشاهان پیشدادی می دانستند در هم آمیختند همون تهمورثی که فردوسی بزرگ به چامه کشید

اسکندر بیگمان ایرانی هست و الکساندر هم کسی نیست که همه میگن

سخنی میگه که : هنگامی که همه ما یکجور می اندیشیم هیچکدام نمی اندیشیم!!!

همیشه که نباید همه یکجور اندیشه کنند و هرچی بیشتر مردم پذیرفتند که درست نیست ! هست؟!

فردوسی بزرگ یک روانی نبوده که این داستان ها رو به چامه کشیده و پیش از اون هم کسانی که تاریخ نوشتن همچون دیوانه نبودند

تا درودی دیگر!

باقر

سلام خدمت آقا اردوان عزیز!

از توجه شما سپاسگذارم.

چند تا نکته:

در مورد اینکه گفتید حضرت سلیمان(ع) همان تهمورث است:
۱- مرکز حکومت ایشان در اورشلیم بوده است و ایشان ایرانی نبودند.
۲- ایشان پسر حضرت داوود(ع) بودند نه پسر هوشنگ
۳- حضرت سلیمان(ع) پسری به نام جمشید نداشته و پس از ایشان کسی از نسل ایشان به حکومت نمی رسد.

در مورد اینکه چنین شخصیتی وجود نداشته:
نمی دونم شما چه طور میتونید اینقدر راحت در مورد تاریخ اظهار نظر کنید. انواع کتب تاریخی یهود و غیر یهود در مورد ایشون صحبت کرده. کتابهای مقدس یهود و مسیحیت در مورد ایشون مطلب دارن و محققین تاریخی در مورد ایشون کلی مطلب دارند.
در کتب دینی اسلام هم کلی مطلب در مورد ایشون هست.
در شعر ها و آثار باستانی ما هم در مورد ایشون مطلب هست. چقدر شعر در مورد انگشتر سلیمان و ملک سلیمان داریم.

حالا من نمیدونم شما بر اساس چه منطقی در مورد داده های تاریخی صحبت می کنید.

اینکه گفتید اسکندر ایرانی هست:
حمله اسکندر به ایران در کتاب خانم مریبویس که از معروف ترین مستشرقین هست ، مطرح شده. این محقق، تحقیقات مفصلی درباره زرتشت دارد سه جلد کتاب قطور دارد.
کتابهای تحقیقی بسیاری در این زمینه وجود دارد.

حال شما که می خواهید این حمله را به ایران و رفتار بسیار بد اسکندر را مورد خدشه قرار دهید باید استدلالهای بسیاری داشته باشید و همچنین دلایل محکمی مطرح کنید که چرا این همه تاریخ دان چند جلد کتاب قطور و اشتباه راجع به اسکندر نوشته اند، در حالیکه بسیاری از آنها نه اغراض سیاسی داشتند و نه وابسته به جریان خاصی بودند و فقط به خاطر تاریخ به بررسی آن پرداخته اند
لذا با یک جمله در یک سایت نمی توان تاریخ را عوض کرد.

البته اینکه شما سعی می کنید تاریخ را تحلیل کنید بسیار ارزشمند و زیباست و به عنوان یک دوست به شما تبریک میگویم و خوشحالم که در کشورم چنین افرادی وجود دارند.
ولی اگر قرار باشد داده های تاریخی را مورد خدشه قرار دهیم آن وقت کار بسیار سخت است و یه جورایی سنگ روی سنگ بند نمی شود.

اینکه گفتید چرا آثار باستانی و به جا مانده های بسیار کمی از دوران حضرت سلیمان(ع) وجود دارد و این آثار تطابقی با آن همه عظمتی که بیان می شود ندارد:

نکته بسیار خوبی را مطرح کردید. ولی با این سوال هم نمی توان تاریخ را عوض کرد. با این سوال ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم. بلکه باید جواب برای آن پیدا کنیم.

همه نوشته های تاریخی دینی و غیر دینی از چنین حکومت و عظمتی سخن گفته اند لذا این ماجرا وجود داشته اما سوال شما باید پاسخ داده شود.

البته من برای سوال شما پاسخ دارم اما اگر بگویم احتمال دارد بگویید این بنده خدا مجنون شده و بر دیوانه هم حرجی نیست.
بنابراین تحقیق در مورد جواب سوال شما را به خود شما واگذار میکنم 🙂

سرافراز باشید

اردوان

درود!

از پیگیری شما سپاس ، نخست
دوم اینکه تبری نوشته که اسماعیل عربی را از ایل جرهم آموخت زیرا پدرش ابراهیم کُرد بود!

ببین برادر من شما اگه می پندارید بیابان سینای تاریخ در مصر است نادرست اندیشیدید چرا ؟!
چون می دونید که موسی و گروهش ۴۰ سال در این بیابانک گم شدند و چه بسا از امروز هم کوچک تر بوده باشد!
چین، سین ، صین نام استانی در کنار کویر میانی ایران(نزدیک استان اسپهان) است و تا زمان قاجار هم نام چین داشته!
پس بی گمان دشت سینا همان دشت میانی ایران (گمونم کویر لوت) است که همین امروز هم آدم سر و تهش رو نمی تونه پیاده بره!!!

همچنین سلیمان به گواه تاریخ ۱۰.۰۰۰ سال پ.م بوده و پادشاهان نخستین شاهنامه هم در همچین زمانی شاید هم پس تر بودند اینکه یکی بودن یا نه پایسته/اثبات نیست ولی هنوز هم که به مرودشت بری نام “ملک سلیمان” به سرزمین کوروش گذاشته اند!

سعدی و دیگران هم سنگ نبشته آرامگاه کوروش را بنام فریدون ترگمه کرده اند و همون چیزی که امروز بهش رسیدند رو به ما می رسونه!

نمی دونم چه اندازه افتاد ولی گمون کنم راه‌انداز بود!!

“ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟
معشوق همین جاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟!
مولانای بلخی”

بهمن سوشيانت

سفسطه گفتید باقر جان

باقر

با سلام خدمت همه دوستان!

من اطلاعات تاریخی زیادی نداریم و بیشتر اطلاعات تاریخیم از قرآن و روایات است که قطعاً هیچ تحریفی در آن رخ نداده است.

چند تا نکته در بررسی تاریخی مهم است که متاسفانه به آن زیاد پرداخته نمیشه.

یه نکته: همونطور که میدونید قویترین تاریخ دانها و تاریخ نویسان در طول تاریخ، یهودیها بودند و هستند و خداوند در باره آنها می گوید:«یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِه» یعنی آنها اهل تحریف هستند و بسیاری از مباحث تاریخی دستخوش تحریفات یهود شده است، بنابراین باید بسیار مواظب باشیم که منابع تاریخی ما محکم و صحیح باشد.

یه نکته دیگه:
چرا در داستانها و مطالب ادبی ما اینقدر راجع به اژدها، دیو و موجوداتی عجیب صحبت شده؟ و از این موجودات اشکالی هم در آثار باستانی موجود هست؟
آیا چنین موجوداتی واقعاً در تخیل انسانها بوده؟
آیا انسانها با این موجودات سر و سری نداشتند؟

در اشکال باستانی و حتی در فیلمهای فعلی زیاد دیده ایم کسانی که هیبت انسانی دارند ولی چهره آنان به گونه دیگری است. بعضی ها فکر میکنند اینها ماسک هستند. یعنی فکر میکنند انسانهایی هستند که به صورتشان ماسک زده اند؛

اینگونه نیست. اینها اصلاً انسان نیستند اینها جن هستند. اینها اجنه ای بودند که در یونان مورد پرستش قرار می گرفتند.

شما در آثار تخت جمشید هم برخی از این اشکال را می بینید. در ایران آنها جزو کاهنان بودند و در دربار رفت و آمد داشتند ولی مردم هیچ گاه آنان را نمی پرستیدند ولی از آنها و از توانهایشان گاهی استفاده می کردند.

نکته ای که در تحقیقات تاریخی مغفول مانده است، حضور شدید موجودات غیر مادی در عرصه دنیا هست. حضور این موجودات در دربار و جنگها و حتی زندگی مردم و حتی آزار و اذیت مردم توسط این موجودات.

وابستگی برخی از پادشاهان به این موجودات و اثرپذیری فکری و فرهنگی شدید برخی از حکام از این موجودات را نباید نادیده گرفت.

اما همه این موجودات مادی تا یک زمانی در دنیا به صورت مادی حضور فعال داشتند، تا دوران حضرت سلیمان(ع) و حضرت سلیمان(ع) حضور مادی آنها را از آنها گرفت و آنها را تا آخرالزمان از دنیا بیرون کرد(البته اثر گذاری دارند ولی حضور مادی به صورت عام ندارند)

برای همین هست که بعد از تخت جمشید و دوران هخامنشیان شما در آثار باستانی ایران چیزی راجع به موجودات غیر مادی نمی بینید.

این حرفها استندات بیشتری دارد که در مقال نمیگنجد.

یه نکته دیگه:
همونطور که قائل هستیم که فردوسی عزیز روانی نبوده و ایشان را بزرگ میشماریم، باید قائل باشیم که قرآن هم حداقل به اندازه فردوسی حرفهای درستی زده است!!!

به نظر می رسد تاریخ بسیار عجیب تر و عظیم تر از آن است ما فکر می کنیم.

با تشکر از همه شما

اردوان

درود!

من چون خودم جن ندیدم و نپرستیدم واسه همین به بودنش باوری ندارم!!

اون اجنه که می فرمایید رو من داستان هاش رو در روستاهای ایران از زبان پیرمردان و پیرزنان شنیدم ولی چیز باور کردنی نیست و اونها چون بیش از اندازه به چیزی باور داشتند ناچار اینگونه اندیش هستند!!!

واژه اجنه : جن برگرفته از واژه پارسی “جان” است که به جن دگریسته و در گونه چندینه جان (جن ها) خوانده می شود!

به باور من همین چیزها بود که ما رو از تاریخ شناسی بی‌مایه کرد وگرنه دیو و جن و سیمرغ و اژدها و … بیگمان روشنگری(تعریف) دیگری داشتند که پس از ساسانیان با آمدن اسلام و درآمیخته شدن این واژگان با واژگان اسلامی(که بسیاری ریشه پارسی دارند!) مردم روشنگری نو و بی‌مایه ای رو برای این واژگان ساختند که ما هم امروز از همانها بهره می بریم!

به خرد کم من:
دیو > میگن (هیولا!)
دیو+ان > میگین (اداره)
دیو+انه > میگن (مجنون و جن زده و سبُک‌سر!)
دیو
دیو+انه+وار > میگن (همچون مجنون)

شما بگویید که جه وابستگی میان دیو و دیوان و دیوانه است؟!!

آیا دیواندار همان کسی نیست که امروز به او منشی می گویند!
نویسنده ای هم در گذشته به نام منشی زاده داشته ایم!

آیا نمی توان اینگونه برداشت کرد که دیو را در زمان های بسیار دور(دودمان پیشدادیان) به انسان های باسواد می گفتند و در این باره هم نوشتند که شاهان از دیوان سواد نوشتن آموختند!

پس هیچ چیز شگفت انگیزی هم در میان نیست که موی بر تنمان راست گردد!!!

روشنگری بانو پرنیان حامد درباره ی سیمرغ:
به تفسیر امروزی پرنده ای غول پیکر افسانه ای که دندان دارد و به فرزندان خود شیر میدهد! و حتما بعد از خواندن شاهنامه باید به این نتیجه برسیم که این پرنده پزشکی خبره بوده است چرا که رستم را سزارین کرده و بعد از آن نیز در جنگ رستم و اسفندیار زخم های رستم را درمان میکند و این پرنده نه تنها در بهترین دانشگاه های آن زمان پزشکی خوانده است که یکی از بهترین جنگ آوران آن زمان بوده و در تاکتیکهای جنگی به خصوص یافتن نقاط ضعف دشمن بی همتا بوده است, این پرنده همچنین استاد زبان شناسی بوده و به زبان های مختلف آن زمان سخن می گفته است!!!

باور کنید این تفسیر ها ظلم است به فردوسی طوسی، مردی که عمر خود را وقف احیای تاریخ ایران کرده است.

– سیمرغ در اوستا سئن و یا مرغوسئن (مرغ و سئن) است. و آنان که به سرزمین سین اند که چین استان است (بندهش) سین یا سئن خدای ماه در آسیای غربی, خدای سامی ها (اکد) بوده است. سامی ها در نواحی خوزستان و شمال زاگرس بودند. میان دو رود را از نظر نژاد مردمان در آن زمان به دو دسته تقسم کرده بودند:

شمال: ۱. آشنویه = هوری، ۲. ماریف ۳ . آشوری، که مردم آن را هیکوس میگفتند.

جنوب: ۱. السین، ۲. لارسا، ۳. بابل، اتحادیه ای که پایتخت ان بابل بوده است، کوه مرغ به به لاران (لارسا) است (بندهش).

ــ همچنین مرغو را میتوان مرگو خواند و مرگو = مرو است، پس منظور از مرگو سئن اوستا می تواند سین های ناحیه مرو باشد.

با مدارک بالا می توان گفت سیمرغ مردم جنوب بین النهرین، که در پزشکی پیشرفته بوده اند. این مردم حامی خاندان سام و پسر او زال و نوه او رستم بوده اند. خاندان سام به رغم پافشاری بی مورد مفسرین تاریخ در سیستان و در شرق ایران امروز نبوده اند. محل آنان در متون قدیمی زرنک نوشته شده که این لغت هیچ ارتباطی با سیستان که زرنک را به این نام ترجمه کرده اند ندارد. این گروه که از نژاد تورانیان (اشوریان) می باشند (شجره نامه بندهش)، حکومت قسمتهای جنوبی آشور را به دست داشته اند ( نیمروز توران و نه نیمروز ایران!)، این خاندان که به ایرانیان بیش از آشوریان علاقه داشتند در تمام طول تاریخ حامی ایرانیان بوده اند. در شرایط سخت این خاندان از سئن ها که در جنوب بین النهرین ساکن بودند کمک می گرفتند. طبق روایت بندهش و اوستا به محل زندگی سین ها چین استان (چینستان) می گفتند، و در همسایگی جنوبی آنان در سواحل خلیج فارس استان یا کشوری با نام هند قرار داشته است که امروزه به آن هندیجان گفته میشود. توجه: جهت نقشه ها، در همین وبلاگ به نام های جغرافیای تاریخی مراجعه نمایید.

این دو نمونه رو گوارش کنید (از دید خرد) تا ببینیم خدا چی می خواد!

88
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x