گبریاس نیزه نگه دار داریوش

گبریاس

متن کوتان در مورد گبریاس در نقش رستم

 

 

متن کوتان در مورد گبریاس در نقش رستم

  1. Gaubaruva \ Pâtiuvari \ Dâra
  2. yavahau \ xâyathiyahyâ \ artbara

 

گبریاس از پاتیسوواریس

نیزه نگه دار داریوش

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.