کتیبه پایه ستون های شوش ( ۲ )

داریوش اول - پایه ستونهای شوش

داریوش اول – پایه ستونهای شوش

 

  1. adam \ Dârayavau X \ vazraka \ X Xyânâm \ X DHnâm \ X a
  2. hyâyâ BUyâ \ Vitâspahyâ \ puça \ Haxâmaniiya \ th
  3. âtiy \ Dârayavau X \ yathâ \ AM \ mâm \ Xyam akunau \
  4. ahyâyâ BUyâ \ vanâ \ AMha \ visam \ naibam \ akunavam

 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این زمین پسر ویشتاسپ هخامنشی.داریوش شاه گوید چون اهورا مزدا مرا شاه در این زمین کرد به خواست اهورا مزدا همه چیزرا زیبا کردم

 

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.