متن داریوش اول بر روی سنگ وزنه ( ۲ )

داریوش اول- سنگ وزنه

داریوش اول- سنگ وزنه

 

  1. adam \ Dârayavau \ x
  2. âyathiya \ vazraka \ x
  3. âyathiya \ xâyath
  4. iyânâm \ xâyath
  5. iya \ dahyûnâm \ x
  6. âyathiya \ ahyâyâ
  7. \ bûmiyâ \ Vitâ
  8. spahyâ \ puça \ Haxâ
  9. maniiya

 

منم داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه زمین پسر هیشتاسپ یک هخامنشی

 

در زمان داریوش از معیار عرش برای وزن کشی استفاده می شد. یک عرش برابر ۸۳.۳۰ گرم است یعنی برابر ۱/۶ مینا که در بابل استفاده می شد. عرش به واحد کوچکتری به نام شکل تقسیم می شود که ۸.۳۳ گرم است . قطعه طلا به نام داریک یا داریکس وزن یک شکل داشت. خلوص این طلا معمولا ۹۸% یا حتی ۰۰% بود

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.