نگاه مردم باستان به کوروش هخامنشی

کوروش بزرگ بنیانگذار هخامنشیان و یکی از شاهان بزرگ ایران است که شهرت جهانی پیدا کرده است و از او به عنوان پایه گذار حقوق بشر در جهان یاد میکنند.جالب آن است که این عنوان را به او غربیان که از یک فرهنگ بیگانه هستند داده اند و نخستین بار آنها واقعیت او را در عصر معاصر شناخته اند در حالی که عوام ایرانی در چند سده ی معاصر شاید نام این شخصیت را هم نمی شناخته اند.کم کم به تدریج تحقیقات باستانشناسی و کشف لوح منشور حقوق بشر کوروش،بهت و حیرت همگان و اول از همه غربی ها را برانگیخت و نگاه مردم معاصر را به کوروش علمی تر و منطبق بر مستندات تاریخی کرد.

همین چند روز پیش همزمان با دویست و چهلمین سالگرد استقلال آمریکا،تندیس منشور کوروش در لس آنجلس کالیفرنیا رونمایی شد تا یادی از مسالمت و همزیستی باشد در کشور بیگانه آمریکا،گرچه ما ایرانیان او را آنچنان خودی به حساب نمی آوریم!!و حتی سر پاسداری از آرامگاهش گیر و کش داریم!!

اما ایرانیان باستان و کلا مردم باستان اینچنین به کوروش نگاه نمی کرده اند و یاد او را گرامی می داشته اند.دکتر زرینکوب می گوید : (( کوروش،چنانکه محققان به درستی خاطرنشان کرده اند،در سراسر دنیای باستانی به مثابۀ مردی فوق العاده نگریسته شد.پارسیها که وی آنها را از مرتبه ای خامل به مقام فرمانروایی عالم رسانید،او را پدر می خواندند.یونانیها که وی آنها را مقهور قدرت خویش ساخت در او به چشم پادشاه نمونه و فرمانروای قانونگذار می نگریستند،و قوم یهود که وی معبد و آزادی عبادت آنها را به ایشان بازگردانید او را شبان یهوه و مسیح خدا می خواندند.عامۀ مردم در مانای،ماد،عیلام،اورارتو،لیدیه،بابل و حتی فنیقیه،او را به چشم نجات بخش می دیدند و از اینکه در امپراطوری او خشونت و تعدی امپراطوریهای گذشته جای خود را به عدالت و تسامح داده بود از وی خرسند بودند.))

نقل قول از زرینکوب،روزگاران،نشر سخن،چاپ سیزدهم،سال۱۳۹۱،ص۷۴

 

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها