ویدئوی مستند قلعه ی ساسانیان ایران جندق

آخرین سلسله شاهنشاهی پیش از وارد شدن اسلام به ایران شاهنشاهی ساسانیان نام دارد که مردمش آن را ایرانشهر می‌نامیدند. این سلسله پیش از به ایران بر کشور فرمانروایی می‌کردند. این سلسله توسط بابکان و با شکست اردوان چهارم، واپسین اشکانی تاسیس شد.

ویدئوی مستند قلعه ی ساسانیان ایران جندق

 

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن