اولین آتشکده دوره ساسانی و پساسانی در سوادکوه کشف شد.

به گفته مهدی عابدینی عراقی سرپرست هیات باستان شناسی: به منظور کشف اولین آتشکده دوره ساسانی و پساسانی، پروژه ای شکل گرفت که با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از آغاز این ماه در تپه کلا ارفه ده شروع شده و هنوز در پی انجام است.

همچنین ادامه داد: این پروژه به منظور فعالیت های پژوهشی پایگاه میراث ملی غار تاریخی اسپهید خورشید و آثار مربوط به آن شکل گرفته است.

سرپرست پایگاه میراث ملی غار تاریخی اسپهبد خورشید اظهار کرد: در کاوش تپه کلا در روستای ارفه ده سوادکوه یک بنا با پلان مشابه با چهارطاقی‌های زمان ساسانیان که در دیگر مناطق قلمرو این امپراتوری وجود دارد به دست آمده است.

کشف اولین آتشکده ساسانی

کاربرد مذهبی بنا کشف شده!

او با بیان اینکه این بنا به مساحت حدود ۳۰۰ متر مربع و با مصالح سنگ و آجرهایی به ابعاد ۴۸ در ۴۸ در ۸ سانتیمتر ساخته شده تصریح کرد: در مرکز این بنا یک آتشدان با تزئینات گچی کشف شد که کاربرد مذهبی این بنا را به اثبات می‌رساند.

سرپرست پایگاه میراث ملی غار تاریخی اسپهبد خورشید با اشاره به شواهد معماری و سفالین، این آتشکده که نشان می‌دهد تا قرن سوم هجری قمری مورد استفاده قرار می‌گرفته و در چندین مرحله الحاقاتی به آن افزوده شده اظهار کرد: این اثر در فاصله ۵ کیلومتری غار تاریخی اسپهبد خورشید قرار گرفته و بخشی از مجموعه بناهای مربوط به اسپهبدان تبرستان در این بخش از سوادکوه واقع است.

عابدینی گفت: با توجه به اینکه این محوطه در مرکز بافت روستای ارفه ده قرار گرفته است، احتمال آسیب و تخریب آن می‌رود و هدف از این کاوش باستان‌شناسی شناخت دقیق لایه‌ها و آثار معماری برجای‌مانده و ثبت آن در فهرست آثار ملی و خرید آن از مالک شخصی محوطه خواهد بود.