گول شش ، الهه سرنوشت

/ Gulšeš/ _ ‌های سرنوشت نزد هیتی ها

تعبیر و قرائت نام‌های آن‌ها مربوط به کلمۀ« خط» است آنان خدایان جهان فرودین هستند و در دعاها از آن‌ها استمداد می‌شود و در این مورد، گاهی جنبۀ خیر خواهانه و زمانی حالت خصمانه دارند. همچنین نسبت به کمک در به دنیا آمدن بچه، سهم دارند. به نظر می‌رسد که یک آیین بومی برای گول شش وجود داشته باشد. در صخره نوشته‌های یازیلی کا، آن‌ها به‌عنوان هوته ما Hutena و هوته لورا Hutellura توصیف‌شده‌اند. این نام، با کلمۀ هوریانی« هوت hut» به معنای« نوشتن» تطابق دارد.

گول شش ، الهه سرنوشت

یک الهه باستانی

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

 

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن