تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

لوگال باندا ، قهرمانی که خدا شد

/ Lugalbanda/ _پادشاه و قهرمان خدا شدۀ سومری

نام او در فهرست پادشاهان به‌عنوان سومین پادشاه نخستین سلسلۀ اوروک و فرزند انمرکار ذکرشده است. همچنین، او  در فهرست‌های خدایان فارا به‌عنوان همسر نین سون ظاهر می‌شود به‌عنوان خدا، او را در طی دورۀ بابلی کهن، در نیپور و اوروک می‌پرستیدند. در گیل گمش و هو بابا او همسر نین سون الهه وپدر گیل گمش است:

او قهرمان دو تصنیف سومری است که از روی الواح یافت شده در نیپور و نینوا شناخته‌شده است که به دورۀ سوم اور و به نوشته‌های بابلی کهن بازمی‌گردد. برای دانستن این‌که این متون، یک مجموعۀ به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌داد.(_) فالکوویتس Falkowitz.

لوگال باندا ، قهرمانی که خدا شد

لوگال باندا

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن