تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

نین سیانّا الهه سومر

/ Ninsianna/_الهۀ سومری

شخصیت بخشیدن به ستارۀ ناهید شانو--شوشا-مه-اِ-اوکی-ما-لو-او – šanu – ur – me – eu Kl ma – lu – u که مورش آسمان و زمین را پر می‌کند. و این نکته در یک متن اکدی آمده است. او را با یکسان می‌دانستند. همچون در سرود دو زبانه بزرگ ایدّین داگان Iddin-Dagan  نین شوبور Ninšubur خدا، یا الهۀ سومری؛ «بانو /فرمانروای شرق» است. جنس این خدا معلوم نیست. در زبان سومری کهن او خدای سرپرست اوروای نیم گی نا uruinimgina در بود. چندین نام شخصی با نین شوبور از دورۀ نو-سومری حفظ‌شده است. بنا بر سرودهای معبدی سومری، این الهه پرستشگاهی در اکّیل Akkilداشت.

در متون اسطوره‌شناختی، نین شوبور، سوکّال sukkal و زیر آنAn  یا بوده است. مدارک بسیار کهن از این وظیفه مربوط، سلسله اول و از یک هدیه نذری سخن می‌گوید. در خدمت خدای مذکر، او مذکر است و در خدمت الهه، به‌ویژه از ذرّیه مؤنث است. وظیفۀ سوکال ترکیبی از مراسم مختلف مانند مبشُر و قاصد وزیر با اختیارات اجرایی در غیاب صاحبش است. در متون مربوط به ازدواج مقدس از ایسین، نین شوبور، داماد رانزد محبوبش می‌برد. در این زمینه، محبوبش «مصنوع دست مقدس اِ-» است.

 

 

مطالب خواندنی:

اورای نیم گی نا

اور /Ur/

نین سیانّا الهه سومر

یک الهه باستانی

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن