تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

نیپور /Nippur / شهر باستانی سومری

شهر باستانی سومری در بابل مرکزی ( Nuffar کنونی). این شهر، طی بیش از سه هزار سال، تادورۀ پارت ها، مسکون بود. این شهر هرگز مرکز یک سلسلۀ فرمانروا نبود. اما طی سدۀ سوم پیش از میلاد و نیمۀ اول هزارۀ دوم پیش از میلاد، ازلحاظ سیاسی به‌عنوان مرکز خدا-انلیل بود «که سلطنت را اعطا می‌کرد» و ازلحاظ سیاسی مقامی ارجمند داشت.

نزدیک مرکز فرهنگی مشهور بود؛ تعداد زیادی لوح به خط میخی در آنجا یافت شده است. و درواقع، بخش اعظم متون ادبی به زبان سومری، از اینجا به‌دست‌آمده است.

 

نیپور /Nippur / شهر باستانی سومری

مطالب خواندنی:

هوم (هئومه)۱ 

نیپور

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن