الهه بابلی، سارپانی توم

/ Sarpanitum/ _ الهۀ

نام او به معنای« کسی از زارپا zarpa» است. اگرچه متألهین بابلی، نام او را به‌صورت زربانی تو zēr- banitu به معنای« کسی که دانه را می‌آفریند می‌نامیدند.»

در طی نخستین هزارۀ پیش از میلاد،  این الهه به‌عنوان همسر مردوک مورد پرستش بود و در پرستشگاه عمدۀ او در مشارکت داشت. در این ظرفیت، این الهه وظایف بسیار دیگر الهه ها مانند آفرینش، حفاظت کشور، شفاعت برای مؤمنان و ایجاد نسل و مانند آن‌ها را به عهده داشت.

 

الهه بابلی، سارپانی توم

یک

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن