الهه بابلی، سارپانی توم

سارپانی توم/ Sarpanitum/ _ الهۀ بابلی

نام او به معنای« کسی از زارپا zarpa» است. اگرچه متألهین بابلی، نام او را به‌صورت زربانی تو zēr- banitu به معنای« کسی که دانه را می‌آفریند می‌نامیدند.»

در طی نخستین هزارۀ پیش از میلاد،  این الهه به‌عنوان همسر مردوک مورد پرستش بود و در پرستشگاه عمدۀ او در بابل مشارکت داشت. در این ظرفیت، این الهه وظایف بسیار دیگر الهه ها مانند آفرینش، حفاظت کشور، شفاعت برای مؤمنان و ایجاد نسل و مانند آن‌ها را به عهده داشت.

 

Image result for Goddess of Babylon

یک الهه بابلی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن