تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

الهه بابلی، سارپانی توم

/ Sarpanitum/ _ الهۀ بابلی

نام او به معنای« کسی از زارپا zarpa» است. اگرچه متألهین بابلی، نام او را به‌صورت زربانی تو zēr- banitu به معنای« کسی که دانه را می‌آفریند می‌نامیدند.»

مطالب خواندنی:

در طی نخستین هزارۀ پیش از میلاد،  این الهه به‌عنوان همسر مردوک مورد پرستش بود و در پرستشگاه عمدۀ او در بابل مشارکت داشت. در این ظرفیت، این الهه وظایف بسیار دیگر الهه ها مانند آفرینش، حفاظت کشور، شفاعت برای مؤمنان و ایجاد نسل و مانند آن‌ها را به عهده داشت.

 

الهه بابلی، سارپانی توم

یک

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن