سی بی تو، گروهی از دیوهای بابلی

/sibitu/

گروه دیوان موسوم به« هفت»( سومری ایمی نابی imina. bi) دو گروه سی بی تو وجود دارد. سی بی تو های خوب و سی بی تو های شریر. در متون عمدتاً، از مقولۀ دوم یادشده است. او سرنوشت وظیفه هر کدام را اعلام می‌دارد. اولی ها می‌بایستی خشم و دومی آتش وسومی سلاح ها را برکشد.

ارّا، رهبر آنان است و هر هفت هستند که او را به شورش وا می‌دارند. در غیر این صورت، از آن‌ها در دعاهای گوناگون مانند اوتو کی utukki لم نوتی lemnuti یاد می‌شود. همسان‌های ستاره‌ای آن‌ها، هفت ستارۀ خوشۀ پروین هستند.

 

سی بی تو، گروهی از دیوهای بابلی

طرحی از یک باستانی

 

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

 

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن