خدای سومری، اسر لوهی

اسر لوهی/Asarluhi/_ خدای سومری

توجیه معنای نام او دشوار است. وی خدایی باستانی و در متون دورۀ فارا Fara ,از او یادشده است. در دورۀ سومری کهن و همچنین نو – سومری، اسر رو هی در زمرۀ خدایان لاگاش به شمار می‌رفت و پرستشگاهی در کوآرا Kuar(a) ،نزدیک اریدو داشت که موضوع یک سرود پرستشگاهی را تشکیل می‌داد. این متن درباره اسر لو هی و عباراتی رزمی سخن می‌گوید. او قهرمانی است که به سرزمین شورشی آسیب می‌رساند و هرگاه این سرزمین مطیع نشود، کف زهرآلود بر آن  می‌پاشد. او را به‌عنوان دومو_ آبزو dumu-abzu یعنی پسر آبرو یا دومو ساگ انکی. که dumu.sag.enki.ke « نخستین پسر انکی» می‌شناسند.

در متون بابلی مربوط به دومین هزارۀ پیش از میلاد، در سرودها وی را به‌عنوان کاهن ورد خوانی خدایان بزرگ و معمولاً در ارتباط با انکی می‌شناسند.در دورۀ بابلی کهن، او را شبیه مردوک marduk که در آن‌وقت، خدایی نسبتاً جدید بود، می‌دانستند.

 

اسرلوهی

نقش به جای مانده از خدای سومری

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.