خدای سومری، اسر لوهی

/Asarluhi/_ خدای

توجیه معنای نام او دشوار است. وی خدایی باستانی و در متون دورۀ فارا Fara ,از او یادشده است. در دورۀ سومری کهن و همچنین نو – سومری، اسر رو هی در زمرۀ خدایان لاگاش به شمار می‌رفت و پرستشگاهی در کوآرا Kuar(a) ،نزدیک اریدو داشت که موضوع یک سرود پرستشگاهی را تشکیل می‌داد. این متن درباره اسر لو هی و عباراتی رزمی سخن می‌گوید. او قهرمانی است که به شورشی آسیب می‌رساند و هرگاه این مطیع نشود، کف زهرآلود بر آن  می‌پاشد. او را به‌عنوان دومو_ آبزو dumu-abzu یعنی پسر آبرو یا دومو ساگ . که dumu.sag.enki.ke « نخستین پسر انکی» می‌شناسند.

در متون بابلی مربوط به دومین هزارۀ پیش از میلاد، در سرودها وی را به‌عنوان کاهن ورد خوانی خدایان بزرگ و معمولاً در ارتباط با انکی می‌شناسند.در دورۀ بابلی کهن، او را شبیه مردوک marduk که در آن‌وقت، خدایی نسبتاً جدید بود، می‌دانستند.

 

خدای سومری، اسر لوهی

نقش به جای مانده از خدای سومری

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

 

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن