پابیل ساگ، خدای سومریان

/Pabilsag/_

او را به‌عنوان خدای لاراک Larag می‌شناختند. اما دربارۀ شخصیت او چیزی دانسته نشده است. در متون بعدی، او با نی نورتا، ازلحاظ جنبۀ جنگجویی، یکسان شناخته می‌شود. در متون ستاره شناسی، مظهر مجمع الکواکب صورت فلکی قوس است.

 

پابیل ساگ، خدای سومریان

طرح امروزی از پابیل ساگ

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن