تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

شول پائه، خدای سومری

شول پائه /Šulpae/ _خدای سومری

نام او تقریباً به معنای« جوانی با ظاهر درخشان» است. نام او به خوبی در لوح‌های فارا دیده می‌شود. بنا بر سنت نیپور، او همسر نین خورساگ، برادر زن انلیل بود و مانند نین خورساگ در ارتباط با جانوران وحشی دشت بود اما، جنبه‌های جنگجویانه و همچنین جنبه‌های دیو آسایی در شخصیت آسمانی پیچیدۀ او می‌توان یافت. ازلحاظ اشتقاق اسامی در دورۀ نو _ سومری به خوبی معلوم می‌شود. از دورۀ بابلی کهن به بعد، او را با سیارۀ مشتری یکسان می‌شناختند و همسرش معادل مادر _ الهۀ اکدی یعنی بعلت ایلی Belet – Ili  بود.

 

 

شول پائه، خدای سومری

خدایان سومری

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن