تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

شول پائه، خدای سومری

/Šulpae/ _خدای سومری

نام او تقریباً به معنای« جوانی با ظاهر درخشان» است. نام او به خوبی در لوح‌های فارا دیده می‌شود. بنا بر سنت نیپور، او همسر ، برادر زن انلیل بود و مانند نین خورساگ در ارتباط با جانوران وحشی دشت بود اما، جنبه‌های جنگجویانه و همچنین جنبه‌های دیو آسایی در شخصیت آسمانی پیچیدۀ او می‌توان یافت. ازلحاظ اشتقاق اسامی در دورۀ نو _ سومری به خوبی معلوم می‌شود. از دورۀ بابلی کهن به بعد، او را با سیارۀ مشتری یکسان می‌شناختند و همسرش معادل مادر _ الهۀ اکدی یعنی Belet – Ili  بود.

 

 

مطالب خواندنی:

شول پائه، خدای سومری

خدایان سومری

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن