شول پائه، خدای سومری

شول پائه /Šulpae/ _خدای سومری

نام او تقریباً به معنای« جوانی با ظاهر درخشان» است. نام او به خوبی در ‌های فارا دیده می‌شود. بر سنت نیپور، او ، برادر انلیل بود و مانند نین خورساگ در ارتباط با جانوران وحشی دشت بود اما، جنبه‌های جنگجویانه و همچنین جنبه‌های دیو آسایی در شخصیت آسمانی پیچیدۀ او می‌توان یافت. ازلحاظ اشتقاق اسامی در دورۀ نو _ سومری به خوبی معلوم می‌شود. از دورۀ بابلی کهن به بعد، او را با سیارۀ مشتری یکسان می‌شناختند و همسرش معادل مادر _ الهۀ اکدی یعنی بعلت ایلی Belet – Ili  بود.

 

 

شول پائه، خدای سومری

سومری

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن