نی ناز ، خدای سومری

نی ناز /Ninazu/_خدای سومری

نام او به معنای «سرور شفابخش» است. نی نازو در آثار نوشته‌شده به خط میخی تحت جنبه‌های مختلف و گاهی کاملاً متضاد ظاهر می‌شود او، یک ورد خاص از سنت‌های مختلف است که در پیرامون یک نام آسمانی در طی زمان، درهم آمیخته و باهم مخلوط شده‌اند.

نی نازو از دورۀ سومری کهن به‌عنوان شهر-خدای اشنونّاEshnunna ، شناخته‌شده که در پرستشگاه اِ-سی کیل E.sikil اقامات داشت و در سرودی دربارۀ معبدش او به‌عنوان جنگجو، یک قهرمان اور-ساگ ur-sag، نی نازو نامیده شده است که شهرهای سرزمین‌های یاغی را ویران می‌کند و به‌عنوان پسر انلیل و نین لیل نام برده شده است. در روزگار اکدی ها، در اشنونا جای او را تیشپاک گرفت. همان مجموعۀ سرودهای معبدی نیز نی نازو را با شهر انه گی Enegi مربوط می داند. این محل به‌عنوان «کوت های سومری» غالباً به‌صورت مترادف با جهان فرودین نامیده می‌شود نی نازو، با این جنبۀ جهان فرودین،  فرزند ارش کی گال و «سرور بزرگ» (نرگال؟) است. اسطورۀ انلیل و نین لیل، ضمن آن‌که قرابت آن‌ها را همچون در سرود ۳۴ تأیید می‌کند، ظاهراً توجیهی برای پیوستگی های نی نازو با جهان فرودین است. همراه باد خدای دیگر، او از آن لحاظ به وجود آمد که جانشینی برای انلیل باشد که ظاهراً مقدّر بود که خود به آنجا برود. اما در همان متن نی نازو، لوگال، اِش.گانا.گید.داLugal. Eš.gana.gid.da به معنای «فرمانروایی که کشتزار ها را اندازه می‌گیرد.» آمده است که این خود تعبیری طولانی از صفت مشهورتر او، لوگال.اِ.گید.دا lugal. È.gid.da است که با برقراری مجدد مرزهای دشت ها، پس از سیل ارتباط دارد. این امر باعث می‌شود که او را یک خدای کشاورزی بنامند. در سرودی دیگر نی نازوونین مادوNinazu and Ninmadu یا آفرینش غلّه توصیف‌شده است. در آغاز، بنا بر قصه ها، مردم، مانند گوسفندان علف می‌خوردند و از غله و دانه آگاهی نداشتند. اکنون آنAn  و انلیل باعث پیدایش دانه در کور kur شدند که روستای نخستین بود. سپس، انلیل، کواررامهر و موم کرد و از ورود به آن جلوگیری به عمل آورد.نینازو به برادرش نین مادا Ninmada پیشنهاد می‌کند که آن‌ها، دانه را به سومر ببرند و از اوتو، خورشید-خدا استمداد کنند. موضوع در اینجا به پایان می‌رسد اما، بر طبق گونۀ معمول چنین متن‌هایی سفر آن‌ها مسلم به نظر می‌رسد.(_اینانا و اوتو، لاهار و آشنان)

در دررۀ اورسوم، نی نازو، مربوط به نانا، خدای اور، و مانند انکی در سرود شولگی shulgi بود. در دورۀ بعد از اورسوم، نی نازو ظاهراً در وهلۀ اول، به‌عنوان یک خدای شفابخش و خدای اور شناخته شد. در مراسم تطهیر از او استمداد می‌شد و او را پدر نین گیش زیدا Ningišzida در فهرست خدایان می‌دانستند. از سوی دیگر، از او به‌عنوان بعل ارستی bél eresti یعنی «فرمانروای جهان فرودین» نام برده شده است.

 

عکس Image result for Ninazu %d9%86%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%8c-%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%db%8c Tarikhema.org

نی ناز

 

عکس Image result for Ninazu %d9%86%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%8c-%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%db%8c Tarikhema.org

نی ناز

 

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

بهترین از سراسر وب

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها