تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

درخشش و پایه گذاری میتانی

میتانی

 

درخشش و پایه گذاری میتانی

طبق گفته‌ها و پژوهش های مورخین، منابع و متون کهن پایه گذار بزرگ و افسانه ای این پادشاهی را «کرا» می داند. (۱.۵۰۰ – ۱.۴۹۰ ق.م) و جانشین او «شوتارنا-ی یکم» بود (۱.۴۹۰ – ۱.۴۷۰ ق.م) که از دوران پادشاهی آنها اطلاعی در دست نیست. اما قلمرو در زمان شاه «باراتارنا» (۱۴۷۰ – ۱۴۵۰ ق.م) تا آراپخا در سرزمین آشور کشیده شد. او قلمرو پادشاهی را در باختر تا آلِپو (حلب) گسترده ساخت. ایالت کیزو-واتنا در باختر نیز وفاداری خود را اعلام نمود و سرانجام، آراپخا و آشور در خاور، خراجگذار گشتند (۱۴۶۰ ق.م). همچنین، در نبرد مجیدو، به ائتلاف ۳۳۰ شاهزاده و رهبران قبیله ای سوری که علیه مصر شورش کرده بودند، نیروی کمکی فرستاد.

 

کمی بعد در طی در سال ۱۴۴۰ پیش از میلاد «پارشاتاتار» پادشاه میتانی ها شد . پادشاهی او تا سال ۱۴۵۰ به طول انجامید. در همان ابتدایی پادشاهی او «شوشتاتار» به تخت نشست (۱.۴۴۰ – ۱.۴۱۰ ق.م). میتانی در دوران پادشاهی شوشتاتار نیرومند تر گشت و هوریان بسیار مایل بودند تا هیتی ها را درون کوهستان های آناتولی نگاه دارند. شهرهای کیزو-واتنا در باختر و ایشو-وا در شمال، متحدان میتانی در برابر هیتی ها بودند.در پی شوشتاتا، «آرتاتاما» (۱.۴۱۰ – ۱.۴۰۰ ق.م) و «شوتارنا-ی دوّم» (۱.۴۰۰ – ۱.۳۸۵ ق.م) به تخت شاهی آشور نشستند.

 

درخشش و پایه گذاری میتانی

 

در همین حین بین دو سرزمین مصر و میتانی بر سر کنترل سوریه اختلافات و منازعاتی پیش آمد. میتانی که در جستجوی صلح با مصر می گشت سرانجام با مصر به صلح رسید و ازدواج دختر آرتاتاما با ِس چهارم پادشاه مصر (۱.۴۰۰ – ۱.۳۸۸ ق.م) بهای این اتحاد بود. شوتارنا نیز متحد فرعون «آمِنهوتِپ سوّم» (۱.۳۸۸ – ۱.۳۵۲ ق.م) بود و ازدواج سیاسی دخترش «گیلو-خِپّا» با آمنهوتپ سوّم، این اتحاد را استحکام بخشید.

 

پادشاهی میتانی در هنگام حکومت شوتارنا-ی دوّم به اوج قدرت و درخشش خود رسید و آشور نیز همچنان خراجگذار میتانی بود. هیتی ها نیز تلاش می کردند تا به مرزهای شمالی میتانی بتازند اما از میتانی ها شکست خوردند.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن