درخشش و پایه گذاری میتانی

 

درخشش و پایه گذاری میتانی

طبق گفته‌ها و پژوهش های مورخین، منابع و متون کهن پایه گذار بزرگ و افسانه ای این پادشاهی را «کرا» می داند. (۱.۵۰۰ – ۱.۴۹۰ ق.م) و جانشین او «شوتارنا-ی یکم» بود (۱.۴۹۰ – ۱.۴۷۰ ق.م) که از دوران پادشاهی آنها اطلاعی در دست نیست. اما قلمرو در زمان «باراتارنا» (۱۴۷۰ – ۱۴۵۰ ق.م) تا آراپخا در سرزمین کشیده شد. او قلمرو پادشاهی میتانی را در باختر تا آلِپو (حلب) گسترده ساخت. ایالت کیزو-واتنا در باختر نیز وفاداری خود را اعلام نمود و سرانجام، آراپخا و در خاور، خراجگذار میتانی گشتند (۱۴۶۰ ق.م). میتانی همچنین، در نبرد مجیدو، به ائتلاف ۳۳۰ شاهزاده و رهبران قبیله ای سوری که علیه مصر شورش کرده بودند، نیروی کمکی فرستاد.

 

کمی بعد در طی در سال ۱۴۴۰ پیش از «پارشاتاتار» میتانی ها شد . پادشاهی او تا سال ۱۴۵۰ به طول انجامید. در همان ابتدایی پادشاهی او «شوشتاتار» به تخت نشست (۱.۴۴۰ – ۱.۴۱۰ ق.م). میتانی در دوران پادشاهی شوشتاتار نیرومند تر گشت و هوریان بسیار مایل بودند تا را درون کوهستان های آناتولی نگاه دارند. شهرهای کیزو-واتنا در باختر و ایشو-وا در شمال، متحدان میتانی در برابر بودند.در پی شوشتاتا، «آرتاتاما» (۱.۴۱۰ – ۱.۴۰۰ ق.م) و «شوتارنا-ی دوّم» (۱.۴۰۰ – ۱.۳۸۵ ق.م) به تخت شاهی آشور نشستند.

 

درخشش و پایه گذاری میتانی

 

در همین حین بین دو سرزمین و میتانی بر سر کنترل سوریه اختلافات و منازعاتی پیش آمد. میتانی که در جستجوی صلح با می گشت سرانجام با به صلح رسید و ازدواج دختر آرتاتاما با توتمِس چهارم پادشاه (۱.۴۰۰ – ۱.۳۸۸ ق.م) بهای این اتحاد بود. شوتارنا نیز متحد فرعون «آمِنهوتِپ سوّم» (۱.۳۸۸ – ۱.۳۵۲ ق.م) بود و ازدواج سیاسی دخترش «گیلو-خِپّا» با آمنهوتپ سوّم، این اتحاد را استحکام بخشید.

همچنین بخوانید:  لوطی‌گری در تاریخ ایران

 

پادشاهی میتانی در هنگام حکومت شوتارنا-ی دوّم به اوج و درخشش خود رسید و آشور نیز همچنان خراجگذار میتانی بود. هیتی ها نیز تلاش می کردند تا به مرزهای شمالی میتانی بتازند اما از میتانی ها شکست خوردند.

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن