تاریخ آلمان

آلمان کشوری مدرن در اروپا است و دارای تاریخی پراهمیت می‌باشد.آلمان دارای نه کشور همسایه است.هیچ کشور دیگری در اروپا این تعداد همسایه را ندارد.

اسراری در مورد تمدن های قدیمی دنیا

همه ما به یقین تصاویر و فیلم‌ های دیوار چین یا اهرام ثلاثه مصر را دیده و از قدرت و هنر تمدن‌های باستان احساس شعف کرده ایم، اما کمتر کسی، این تمدن‌ها و دستاوردهایشان را به خوبی می‌شناسد. در حقیقت واژه تمدن به معنی سطح توسعه‌ یافته‌ای می باشد…

مشهورترین گنج های باستانی که برای همیشه محو شدند!

در داستان های تاریخی و افسانه ها اشاره‌های متعددی به گنج های بزرگ می‌شود. در این مقاله قصد داریم ارزشمندترین گنج های تاریخی دنیا که کسی از وضعیت کنونی آنها اطلاع ندارد، را معرفی کنیمدر بسیاری از کشورهای جهان آثار باستانی با اهمیتی موجود…