اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

بر اساس منابع تاریخی برگزاری اولین‌ کارناوال‌ها در ایران به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه پهلوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در ایران برگزار شد که از آن‌ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است.

بر اساس گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” اولین کارناوال شادی در ایران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضا شاه برگزار شد.
بر اساس قرارداد “دارسی” مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود.

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.
برگزاری کارناوال‌های خیابانی در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت. تنها عکس‌هایی از کارناوال‌ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است.

عکس کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

 

عکس کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

عکس کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

ترافیک در روز برگزاری کارناوال

عکس کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

 

عکس کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

عکس کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

 

عکس کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

 

عکس کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

 

عکس کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

 

عکس کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

 

عکس کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

 

عکس کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

 

کارناوال‌ شادی در ایران

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها