چاپخانه های ایران

یازدهم شهریور برای اهالی صنعت چاپ اهمیت بسیاری دارد چراکه در این روز، صنعت چاپ ایران با بیش از دارای هویت شد و «روز ملی صنعت چاپ» نام گرفت.

این روز یادآور تلاش مستمر و زحمت مداوم جمع بزرگی از کارگران، و هنرمندان و در یک جمله وامدار تلاش بزرگمردان ایران زمین است. در دهه ۴۰ با انتشار کتاب های درسی به شکل جدید ، های ارزان قیمت جیبی و گسترش آموزش فنی چاپ ، بر رونق صنعت چاپ افزوده شد. زیر چاپخانه های ایران در دهه ۱۳۴۰  را نشان می دهد.

چاپخانه های ایران

چاپخانه های ایران

چاپخانه های ایران

تصاویر زیر چاپخانه های ایران

چاپخانه های ایران

چاپخانه های دهه ۴۰

چاپخانه های ایران

روز صنعت چاپ

چاپخانه های ایران

چاپخانه های ایران

چاپخانه های ایران

تصاویر زیر چاپخانه های ایران

چاپخانه های ایران

چاپخانه های دهه ۴۰

چاپخانه های ایران

چاپخانه های ایران

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن