جهان بینی مانی

مانى در راه بهره گیرى از منطق بودائى گرى فراتر هم رفت ، به حدى كه تولید مثل را بر خود و گروه برگزیدگان مانوى حرام كرد و احتراز از زناشویى را بر ازدواج برتر دانست … مانى از زرتشت اندیشه تقسیم نیروهاى جهانى را به دو مبداء نیكى و بدى كه دُوبُن نامید، اقتباس كرد و روشنایى را مظهر نیكى و تاریكى را مظهر پلیدى دانست . بعدها مانى این تعبیر را بدین صورت درآورد كه خداىِ ترسایان ، خداى نیكى هاست و یَهْوَه خداى تورات ، خداى بدى هاست .
بوركیت مؤ لف كتاب آئین مانى به انگلیسى مى گوید: مانى به عقیده خودش ، پاسخ پرسشى را كه از روزهاى نخستین آفرینش در دل هاى آدمیان در حال خلجان است داده بود. آن پرسش این بود كه : اگر خداوند بزرگ كه این جهان را در مدت شش روز با شتابزدگى آفرید و بخشنده مهربان نیز هست و هر چه در این جهان است ساخته و پرداخته دست اوست ، چگونه و براى چه شر را آفریده و این چند روزه مهلت آدمى را با هزاران بیم و خطر و ناراحتى تؤ ام ساخته ؟ غالب دین هاى موجود، پاسخ این پرسش را یا اصلا نداده اند و یا مثلا آفرینش شیطان را پیش كشیده اند و وجود او را مایه آزمایش آدمیان دانسته اند. در حالى كه سرشت آدمیان براى سازنده آن ناشناخته نبوده تا نیازى به آزمایش مجدد و ملاحظه ابلیس داشته باشد. گروه دیگر معتقدند كه كارگاه آفرینش مانند دستگاه پیچیده اى است كه بشر نمى توانه بر همه رموز و اسرار گردشش پى ببرد. آنچه كه در اندیشه ناسازگار و در فكر كوتاه ما شر پنداشته مى شود، خیرى است كه راز آن بر ما و عقل نافرجام ما پوشیده است . هر رنج و راحتى كه در زندگى پیش مى آید و ما از دلایل آن بى خبریم ، حكمتى دارد و ساخته و پرداخته دست تواناى خداست .
اما مانى معتقد است كه خیر و شر هر دو قدیم اند و قائم بذات ؛ جهان از روز ازل مركب از دو منطقه بكلى مجزا بوده است : منطقه تاریكى و منطقه روشنایى . منطقه تاریكى ، منطقه بدیها و پلیدیهاست و منطقه روشنائى ، منطقه نیكى مطلق . در گذشته این دو قلمرو یعنى روشنائى و تاریكى از هم جدا بودند. ساكنان منطقه تاریكى ، روشنائى را مى دیدند و به زیبائى آن پى مى بردند، ولى امید دسترسى به آن را نداشتند و همه در پلیدیدها و پستیها غوطه ور بودند. روزى اتفاقى افتاد و در اثر آن خداى بدیها توانست بخشى از نیكى یعنى روشنائى را به چنگ آورد، و در نتیجه نیكى و بدى یا تاریكى و روشنائى بهم آمیخته شد؛ جهان موجود، نتیجه این پیش آمد و این آمیختگى است . مانى مى گوید: سازنده این جهان جهان ما خداى تاریكى است ، یعنى بدیها؛ ولى جزئى از روشنائى به اجزاء جهانى كه ساخته است ، آمیخته شده و در نتیجه ، جهان بر اثر آمیزش تاریكى و روشنائى بوجود آمده است . خداى نیكى ، جنگ افزار براى پیكار با بدى ها ندارد و نمى تواند وضع گذشته را بازگرداند؛ روشنائى را از تاریكى جدا كند. آمیزش روشنائى و تاریكى پدیده بى برگشتى است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
عضویت
اطلاع از
guest

1 نظر
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
سعید

درسته که در دنیای کنونی تاریکی و روشنایی در هم امیخته شده ولی این به معنای جداشدن نیکی از وجدان و دنیای مانیست و اینکه این دنیا بر پایه بدی ساخته شده و فقط اندکی نور در اون وجود داره وجود فرشته هایی مانند پدر و مادر اینو به خوبی ثابت میکنه که خداوند بزرگ این دو موهبت رو البته با خیره مطلق برای انسان قرار داده ……..