نَماد فِرَوَهَر

همانگونه که هر کشوری  پرچمی دارد و یا هر شرکت، سازمان یا گروه برای شناسایی و همبستگی بهتر افرادش و بر اساس  کارشان نماد یا علامتی را برمی‌گزینند، دین‌ها و مذاهب نیز بنا براقتضای مکانی و زمانی و برای همبستگی  و شناخته  شدنشان، از سمبل یا نمادی  بهره می گیرند و این نماد و سمبل علاوه بر این که سبب همبستگی  افراد آن گروه است، مورد احترام ایشان نیز هست. برای نمونه پیروانِ دینِ مسیحیت از نماد یا نشانِ صلیب بهره می‌گیرند، با دانایی از این که صلیب  برگرفته از علامتِ  خورشید در دورۀمیتراییسم است.  پیروان  یهود، ستارۀ شش پر یهودا را  که برگرفته از پرتوِ خورشید می باشد، به‌عنوانِ سَمبُلِ دینیِ خود برگزیده‌اند.
زَرتُشتیان نیز از  نَماد  فِرَوَهَر بهره می گیرند و با اندیشۀ  نیک می‌دانند که در این نماد،  بسیاری از  اندیشه‌ها و گفته های نیک اشوزَرتُشتنهفته است؛ همبستگی، برابری زن  و مرد، احترام به مقامِ بشریت، دادگری،  آبادانی، پاکیزه نگهداشتنِ  زمین، محیط  زیست و دیگر نیکویی ها، پاک نگهداشتنِ جسم و روان و دوری  گزیدن از کژی‌ها نمونه‌هایی از این اندیشۀ والا و ارزشمند است. این نقش در همۀ مکان‌های سپندینه، رسانه های گروهی زرتشتیان و یا با هر فرد نیک نهاد دیده می شود.

بیانِ نِگاره (نقش)  فِرَوَهَر

روشن تر و نیک تر بدانیم سَمبُل و نَماد  فِرَوَهَر شامل سه پَند نیک: اندیشۀ نیک، گفتار نیک و کِردار نیک برای پیروانِ کیش اَشو زَرتُشت است.

فروهر نماد آیین زرتشت

۱) نِگاره فِرَوَهَر از سر تا سینه،نقش پیرمردیست  که  تجربه، جهاندیدگی  و داناییِ  پیرانِ دانا و باخِرَد را می نمایاند.

۲) دستِ اَفراشته به سمت بالا، نشانۀ ستایش به درگاهِ آفریدگار و والامَنشی و بالا اندیشی است.

۳) حلقۀ دایره ای که در دستِ  پیر مرد قرار دارد، نشانۀ پیمان با  پروردگار و همبستگی هاست.

۴) بال های گشوده، نشانۀ اَندیشه، گفتار و کِردارِ نیک است که  با پیروی از آن، بشر به  کمال می رسد و  نیز نشانۀ برابری هاست. خط های روی بالِ فِرَوَهَرهم نشانۀ از سی و سه اَمشاسپندان (نام فرشتگان) می باشد.

۵) حلقۀ میانِ نگاره، نشانۀ بی پایانی روزگار، و برگشتِ رفتار و کردار آدمی به خود اوست.

۶) دو رشتۀ آویز، یکی در سمتِ راست، نماد سِپَنتا مِینوبه چَم (به معنا)، مقدس، راهنمایی  به نیکویی ها، اندیشۀ نیک  و سازندگی است و دیگری درسمتِ چپ نماد اَنگِرَه مِینو به چَم (به معنا)، اهریمن، راهنمای بدی و مظهرِ شَرّ و فساد و پَلیدیست. این دو رشتۀ  آویز به چم (به معنی) دو نیروی متضاد نیکی و بدیست، که  در نهادِ آدمی وجود دارند و نشانه‌ای برای مبارزۀ  همیشگی  و درونی  برای سازندگی‌هاست.

۷) دامندر سه ردیف در پایینِ نگاره، نشانۀ بداندیشی،  بد گفتاری و بد کرداری است  که در پایین قرار دارند، به‌این چم (معنی)، که بدی ها باید به زیرِ پا افکنده شوند.

۸) فَرتورِ(عکس) فِرَوَهَر،رویش به سمت راست (نه چپ) است که سوی راست همان سوی خاور (شرق) است که به چمِ (به معنا) روشنایی، راستی، پاکی و شادی است.

واژۀ فِرَوَهَر از دو واژه فِرَه به چمِ «پیش رو»، ووَهَر به چمِ  «بَرَنده و کِشَنده»تشکیل شده است و  به چمِ (به معنایِ) «پیش بَرندۀ جوهَرِ تن و روان» است که بشر را بسوی پیشرفت  و رسایی و جاودانی  رهبری می کند.

فِرَوَهَر یکی از بخش‌های  پنج گانه وجودِ بشر (تن و روان، جان، وجدان  و فروهر) است و فِرَوَهَر در حقیقت ذرّه‌ای از پرتوِ اَهورایی (یزدان) است که در وجودِ بشر نهاده شده است.

این اثر از دوره هخامنشیان باقی مانده است  و بَر سَردرِ بنایِ تاریخیِ کهَن تخت جمشید به نام کاخِ  سه دروازه نقش بسته است. این نگاره را که در پاسارگاد و نقش رستم نیز حَکّ شده است،برخی به اشتباه اَهورامَزدا  می نامند.

زرتشتیان نیک اندیش و باورمند به گفته‌های  خردمندانۀ  اَشو زَرتُشت (زرتشت پاک)، نَقش فِرَوَهَر را که قدمتی بس طولانی دارد، سالهای سال است که به عنوانِ نماد یا نشان برای خود برگزیده اند.  برخی از خوش باوران و نیک نهادان، نیز که آشنا به  کار بُرد نمادِها و یا نمادِ  فِرَوَهَر نیستند و آن را فقط  زیبا  و دلنشین می پندارند، با این تصورکه از نژادِ آریایی هستند،از آن استفاده می کنند. بدون توجه به این که در سرزمینِ باستانیِ ایرانِ آریایی نژاد، نژادهای گوناگونی چون آشوری ها، کلدانی ها  و مادها  و دیگر نژادها  زندگی می کردند که پس از گذشت  زمان، هنگامی که آنان نیز به  دین یا مذهبی پایبند شدند، نمادِ آن دین ها را برگزیدند.

در طی دوره‌های طولانی در تاریخ این سرزمین،  گهگاهی خراشی  بر کشور اَهورایی وارد شده، ولی برای همیشه نقشِ فِرَوَهَر پاک  در فرهنگ این سرزمین، درخشان و ابدی باقی خواهد ماند. با توجه به اصل این نماد یا آرم، بهتر است با رعایتِ به‌جا و احترام به  قوانین و نمادهایدین زرتشتی و دین های دیگر، دین و فرهنگ خود را بهتر بشناسیم و آن را پاس بداریم.

با اندیشۀ نیک ، گفتار نیک  و  کردار نیک

شوالیه هنر پری چهر  نام دار  فریدونی
فروردین / ۱۶ / ۱۳۸۹ =  آپریل / ۵ / ۲۰۱۰
کالیفرنیا –  پالم دل

عضویت
اطلاع از
guest

338 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
حسین

سلام مطلب بسیار زیبایی بود راستش من یه سوال داشتم بنده سال ۸۸ به اتفاق هم کلاسی ها اردو دانشجویی اومدیم تخت جمشید راهنمایی که اونجا برای ما توضیح می داد (جناب آقای مهندس ابراهیم روستایی) ایشون ضمن توضیحاتی که شما در بالا آوردین این مطلب رو هم بیان کردن که تأیید الهی شاهان هخامنشی در این هست که فروهر همانطور که در تصویر مشاهده می کنیم حلقه رو با دست راستش بگیره و به سمت چپ برگشته باشه اگه این حالتی که توضیح دادم برعکس بشه و حلقه در دست چپ باشه و فروهر به سمت راست چرخیده باشه… مطالعه بیشتر »

ایتاو

درود به دوستان فروهر زرتشتیان رویش به سمت خورشید است به سمت راست و راستی ها و خورشید از سمت شرق طلوع می کند و برای همین رویش باید به سمت راست باشد فروهر هایی که در تخت جمشید بوده هم به سمت چپ است و هم به سمت راست و اگر این آقای ابراهیم روستایی از چه دانشی این را عنوان کردند نمی دانم ولی در این ۵ سال اخیر ایرانی ها به عنوان آرم ایرانی این نماد را به هر صورتی به گردن می کنند که درست نیست و بی احترامی به نماد زرتشتیان شده است که زرتشتیان… مطالعه بیشتر »

بهزاد

درود بر آریایی های عزیز
ببخشید یه سوال؟ اگه پاهای فروهر بهم وصل باشه میشه نماد فراماسونی؟

نیما

فروهر دست راستش معلوم و دست چپش نا پیداست و دست راست به سوی بالا و راست اشاره دارد در حقیقت به سوی خاور(شرق) که جایگاه بر آمدن خورشید است. اما… اگر در جایی قرار داشته باشد نگاره فروهر مثلا پارسه و یا آتشکده یزد که ساختمان به طوری جهت خاور( شرق) در چپ فروهر قرار گیرد آنگاه جهت خاور و بر آمدن خورشید بر سمت راست برتری می یابد و فروهر به سوی چپ ساخته می شود. اماااااااااااااااااااااااااااااااااا…. این درباره نگاره های ثابت فروهر درسته که جهت خاوری و باختری یکسان دارند و در مورد عکس و یا هر… مطالعه بیشتر »

مادی

دورود بر شما
می خواستم این نکته رو یاداور بشم که‌ الهه فروه‌هر قبل از ورود به‌ کتیبه‌‌های ایران ، در امپراتوری آشور به‌ ( خدای آشور ) معروف بوده‌ و نیرومندترین الهه آشور به‌ حساب آمده‌ است

دوستارایران

دوست عزیز نمادهای فراماسونری علائمی قراردادیه که قدمت چندانی نداره درصورتی که نگاره فروهر نگارنده ان با تمام دانشی که نسبت به هویت خود داشته ان را ساخته و هزاران سال قدمت داره فراماسونر ها یه سری علائم مزخرف برای ترویج فرهنگ خود ساخته اند در این میان شاید یه سری از علائم آنها به نمادهای مذاب دیگر نزدیک باشد نمی شود بااین وضعیت جهت گیری منفی گرفت اگر هم پاهای فروهر به هم نزدیک باشد که نیست هیچ ربطی به فراماسون ندارد