آیین بودا در کره

آیین بودا در کره. اگرچه آیین بوداى کره مستقیماً با هند رابطه داشت، اما بیشتر از منابع چینى سرچشمه گرفته است. پیش از ورود مکتب چَن در قرن هشتم، ئوکیو تقلیل یافت و آیین بودا گهگاه دچار محدودیت هاى نسبتاً شدید مى شد ]۱۲; ۴۲: ۲۲ ـ ۳[.

آیین بودا از این مشکلات جان به در بُرد و امروزه وجودش براى کره بسیار حیاتى است. احتمالا به این آیین بیش از همه، به شکل تلفیقى از چن با مطالعات نظرى نگاه مى کنند، که به خصوص اما نه منحصراً، در پیوند با اندیشه هواین بود، اما رشته هاى مهم برگرفته از پرستش پاک بوم و آیین بوداى خاصْ فهم نیز در آن دیده مى شود. سنّت دِیرنشینىْ همان سنّت مکتب وینَیه (یوُل) است.

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها