جشن هاى بودایى تبّتى

جشن هاى بودایى تبّتى

ماه روز رویداد

اول 15ـ10 معجزه بزرگ در شروستىSravasti (به دنبال جشن هاى سال نو)

چهارم 7 تولد بودا

چهارم 15 روشن شدگى بودا و ورود او به نیروانه

ششم 4 نخستین موعظه بودا

نهم 22 بازگشت بودا از آسمان

(پایان زاویه گیرى فصل باران)

دهم 25 مرگ تسونگـ كاـ پا

(مراسم اهداى خرقه)

میان بردارد. به نظر مى رسد كه این حركت به ویرانى فراگیر میراث هنرى، پیكرتراشى و معمارى تبّت منجر شد، كه شاید یكى از فاجعه آمیزترین جنایت هاى فرهنگى یك ملت بر ملت دیگر در دوران اخیر به شمار آید.

در حال حاضر گهگاه آثار بازگشت به سیاست هاى میانه روتر رامشاهده مى كنیم.

دین تبّتى در مناطق هیمالیایى هند و نپال و قلمرو كوچك بوتان و میان پناهندگان در هند و سرزمین هاى دیگر همچنان در تكاپو است. با افول حكومت كمونیستى در شوروى سابق، آیین بوداى شمالى در مناطق پیشین خود، یعنى مغولستان و میان اقوام روسى چون بوریات، تووان و كالموك جانى بس تازه گرفته است. محض نمونه، انجمن پیشین خود را در سن پترزبورگ از نو به دست آورد. علاوه بر این، در زمینه كوشش تبلیغى موفقیت هایى به دست آورده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها