جشن هاى بودایى تبّتى

جشن هاى بودایى تبّتى

ماه روز رویداد

اول ۱۵ـ۱۰ معجزه بزرگ در شروستىSravasti (به دنبال جشن هاى سال نو)

چهارم ۷ تولد بودا

چهارم ۱۵ روشن شدگى بودا و ورود او به نیروانه

ششم ۴ نخستین موعظه بودا

نهم ۲۲ بازگشت بودا از آسمان

(پایان زاویه گیرى فصل باران)

دهم ۲۵ مرگ تسونگـ کاـ پا

(مراسم اهداى خرقه)

میان بردارد. به نظر مى رسد که این حرکت به ویرانى فراگیر میراث هنرى، پیکرتراشى و معمارى تبّت منجر شد، که شاید یکى از فاجعه آمیزترین جنایت هاى فرهنگى یک ملت بر ملت دیگر در دوران اخیر به شمار آید.

در حال حاضر گهگاه آثار بازگشت به سیاست هاى میانه روتر رامشاهده مى کنیم.

دین تبّتى در مناطق هیمالیایى هند و نپال و قلمرو کوچک بوتان و میان پناهندگان در هند و سرزمین هاى دیگر همچنان در تکاپو است. با افول حکومت کمونیستى در شوروى سابق، آیین بوداى شمالى در مناطق پیشین خود، یعنى مغولستان و میان اقوام روسى چون بوریات، تووان و کالموک جانى بس تازه گرفته است. محض نمونه، انجمن پیشین خود را در سن پترزبورگ از نو به دست آورد. علاوه بر این، در زمینه کوشش تبلیغى موفقیت هایى به دست آورده است.

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها