⚖️ ۱۰ قانون مهریه که هیچ کس نمی داند؟

مهریه از حقوق زن و از جمله اموالی است که حین عقد در سند ازدواج قید می شود و بعد از آن مرد مکلف به پرداخت آن خواهد بود. مقدار آن به توافق زوجین تعیین می شود و زن هر زمانی می تواند آن را مطالبه کند. این حق ممکن است خانه، سکه، طلا، وجه نقد و غیره باشد. همچنین هر چیزی که قابل تبدیل شدن به پول باشد و ارزش ملکیت داشته باشد را می توان به عنوان صداق قرار داد. در هر صورت اگر وجه نقد باشد باید به نرخ روز پرداخت شود. با محاسبه مهریه انلاین می توان مقدار آن را به نرخ روز بدست آورد.

۱۰ قانون مربوط به مهریه

در مورد مهریه قوانین بسیار زیادی وضع شده که در اینجا به چندین مورد آنها اشاره خواهیم کرد.

  • اختیار تعیین مهریه را می توان به شوهر یا شخص ثالث داد، در اینصورت آنها می توانند نوع و مقدار آن را تعیین کنند. اگر زن اختیار تعیین مهریه را داشته باشد، نمی تواند بیش از مهرالمثل را تعیین کند.
  • اگر مهریه وجه نقد باشد باید به نرخ روز پرداخت شود. در نتیجه با محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضاییه می توان مبلغ آن را به نرخ روز بدست آورد.
  • جهت تعیین مهرالمثل باشد شرایط زن و خانواده او را در نظر داشت. مانند سطح اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، شغلی و غیره.
  • اگر زوجین قبل از نزدیکی از هم جدا شوند، مهریه زن به صورت نصف پرداخت خواهد شد.
  • اگر مهریه ای از قبل مشخص نشده باشد و بین زوجین نیز رابطه جنسی برقرار نشده باشد، فلذا مرد بخواهد زن را طلاق دهد به زن مهرالمتعه تعلق می گیرد. ولی اگر نزدیکی صورت گرفته باشد به زن مهرالمثل تعلق خواهد گرفت. میزان مهرالمتعه نیز بر اساس میزان دارایی مرد تعیین می شود.
  • در عقد موقت اگر مهریه مشخص نشده باشد عقد باطل خواهد بود و به طور کل مهریه ای که در عقد موقت تعیین می شود باطل نخواهد بود. همچنین در عقد موقت اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد و مرد بخواهد زن را طلاق دهد باید نصف صداق را پرداخت کند.

  • اگر عقد باطل باشد و نزدیکی صورت نگرفته باشد مهریه ساقط خواهد شد.
  • اگر زن، با مردی که ازدواج با او حرام است ازدواج کند و بر حرام بودن این ازدواج آگاه نبوده باشد، در اینصورت نزدیکی انجام نشده باشد و طلاق صورت گیرد، به زن مهرالمثل تعلق می گیرد.
  • اگر مهریه مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد، به زن مهرالمثل تعلق می گیرد و اگر صداق مال دیگری باشد مرد باید همانند همان مال را به زن بدهد.
  • اگر بنا به دلایل مختلف عقد فسخ شود و نزدیکی صورت نگرفته باشد مهریه ساقط خواهد شد. ولی اگر علت فسخ عقد ناتوانی جنسی مرد باشد نصف مهریه به زن تعلق می گیرد. اگر این صداق وجه نقد باشد به نرخ روز پرداخت می شود و در محاسبه انلاین مهریه مقدار آن با فرمول خاص و به نرخ روز پرداخت می شود.

بهترین از سراسر وب

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها