ویزای کار پس از تحصیل در استرالیا

ویزای کار پس از تحصیل در استرالیا (Post-Study Work Visa) به فارغ‌التحصیلان بین‌المللی این کشور اجازه می‌دهد تا پس از اتمام دوره تحصیلی خود در استرالیا، در این کشور به مدت مشخصی کار کنند. این ویزا فرصتی عالی برای فارغ‌التحصیلان بین‌المللی است تا تجربه کاری در استرالیا کسب کنند و مهارت‌های خود را بهبود بخشند.

انواع ویزای کار پس از تحصیل

ویزای کار پس از تحصیل در استرالیا در دو نوع اصلی ارائه می‌شود:

 • ویزای کار فارغ‌التحصیلان (Graduate Work Stream): این ویزا به فارغ‌التحصیلان بین‌المللی که مدرک کارشناسی یا بالاتر را از یک موسسه آموزشی معتبر در استرالیا دریافت کرده‌اند، اعطا می‌شود. مدت اعتبار این ویزا بسته به سطح مدرک تحصیلی به شرح زیر است:
  • مدرک کارشناسی: ۱۸ ماه
  • مدرک کارشناسی ارشد: ۲۴ ماه
  • مدرک دکترا: ۴۸ ماه
 • ویزای فارغ‌التحصیل ماهر (Skilled Recognised Graduate): این ویزا به فارغ‌التحصیلان بین‌المللی که مدرک کارشناسی یا بالاتر را از یک موسسه آموزشی معتبر در استرالیا دریافت کرده‌اند و در یک شغل مورد نیاز در استرالیا مهارت دارند، اعطا می‌شود. مدت اعتبار این ویزا ۱۸ ماه است.

شرایط لازم برای دریافت ویزای کار پس از تحصیل

برای دریافت ویزای کار پس از تحصیل در استرالیا، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر از یک موسسه آموزشی معتبر در استرالیا باشند.
 • مدرک تحصیلی خود را در مدت زمان مقرر به پایان رسانده باشند.
 • در طول دوره تحصیل خود در استرالیا، حداقل ۲۵ درصد از کل هزینه‌های تحصیل خود را پرداخت کرده باشند.
 • شرایط سلامتی لازم را داشته باشند.

نحوه درخواست ویزای کار پس از تحصیل

برای درخواست ویزای کار پس از تحصیل در استرالیا، متقاضیان باید مدارک زیر را به اداره مهاجرت استرالیا ارائه دهند:

 • فرم درخواست ویزا
 • مدارک هویتی و مدارک اقامتی
 • مدارک تحصیلی
 • مدارک مالی
 • مدارک سلامتی

هزینه ویزای کار پس از تحصیل

هزینه درخواست ویزای کار پس از تحصیل در استرالیا بسته به نوع ویزا متفاوت است. هزینه درخواست ویزای کار فارغ‌التحصیلان ۱,۸۴۵ دلار استرالیا و هزینه درخواست ویزای فارغ‌التحصیل ماهر ۵,۰۳۵ دلار استرالیا است.

ویزای ۴۸۵ استرالیا چیست؟

ویزای ۴۸۵ استرالیا یک ویزای موقت است که به فارغ‌التحصیلان بین‌المللی دانشگاه‌های استرالیا اعطا می‌شود. این ویزا به دارنده آن اجازه می‌دهد تا حداکثر ۵ سال در استرالیا بماند و کار کند.

ویزای ۴۸۵ استرالیا در دو نوع اصلی ارائه می‌شود:

 • ویزای کار فارغ‌التحصیلان (Graduate Work Stream): این ویزا به فارغ‌التحصیلان بین‌المللی که مدرک کارشناسی یا بالاتر را از یک موسسه آموزشی معتبر در استرالیا دریافت کرده‌اند، اعطا می‌شود. مدت اعتبار این ویزا بسته به سطح مدرک تحصیلی به شرح زیر است:
  • مدرک کارشناسی: ۱۸ ماه
  • مدرک کارشناسی ارشد: ۲۴ ماه
  • مدرک دکترا: ۴۸ ماه
 • ویزای فارغ‌التحصیل ماهر (Skilled Recognised Graduate): این ویزا به فارغ‌التحصیلان بین‌المللی که مدرک کارشناسی یا بالاتر را از یک موسسه آموزشی معتبر در استرالیا دریافت کرده‌اند و در یک شغل مورد نیاز در استرالیا مهارت دارند، اعطا می‌شود. مدت اعتبار این ویزا ۱۸ ماه است.

شرایط لازم برای دریافت ویزای ۴۸۵ استرالیا

برای دریافت ویزای ۴۸۵ استرالیا، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر از یک موسسه آموزشی معتبر در استرالیا باشند.
 • مدرک تحصیلی خود را در مدت زمان مقرر به پایان رسانده باشند.
 • در طول دوره تحصیل خود در استرالیا، حداقل ۲۵ درصد از کل هزینه‌های تحصیل خود را پرداخت کرده باشند.
 • شرایط سلامتی لازم را داشته باشند.

نحوه درخواست ویزای ۴۸۵ استرالیا

برای درخواست ویزای ۴۸۵ استرالیا، متقاضیان باید مدارک زیر را به اداره مهاجرت استرالیا ارائه دهند:

 • فرم درخواست ویزا
 • مدارک هویتی و مدارک اقامتی
 • مدارک تحصیلی
 • مدارک مالی
 • مدارک سلامتی

هزینه ویزای ۴۸۵ استرالیا

هزینه درخواست ویزای ۴۸۵ استرالیا بسته به نوع ویزا متفاوت است. هزینه درخواست ویزای کار فارغ‌التحصیلان ۱,۸۴۵ دلار استرالیا و هزینه درخواست ویزای فارغ‌التحصیل ماهر ۵,۰۳۵ دلار استرالیا است.

آینده شغلی پس از ویزای ۴۸۵ استرالیا

فارغ‌التحصیلانی که از ویزای ۴۸۵ استرالیا استفاده می‌کنند، پس از پایان مدت اعتبار ویزای خود، می‌توانند برای اقامت دائم استرالیا اقدام کنند. برای این کار، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • سابقه کاری حداقل دو سال در استرالیا در شغل مرتبط با مدرک تحصیلی خود
 • مهارت زبان انگلیسی در سطح مورد نیاز
 • سابقه پرداخت مالیات در استرالیا

ویزای ۴۸۵ استرالیا فرصتی عالی برای فارغ‌التحصیلان بین‌المللی است تا تجربه کاری در استرالیا کسب کنند و مهارت‌های خود را بهبود بخشند. این ویزا همچنین می‌تواند به فارغ‌التحصیلان کمک کند تا شانس خود را برای اقامت دائم استرالیا افزایش دهند.

ویزای پس از تحصیل برای دانشجویان در استرالیا

ویزای پس از تحصیل در استرالیا (Post-Study Work Visa) به فارغ‌التحصیلان بین‌المللی این کشور اجازه می‌دهد تا پس از اتمام دوره تحصیلی خود در استرالیا، در این کشور به مدت مشخصی کار کنند. این ویزا فرصتی عالی برای فارغ‌التحصیلان بین‌المللی است تا تجربه کاری در استرالیا کسب کنند و مهارت‌های خود را بهبود بخشند.

انواع ویزای پس از تحصیل

ویزای پس از تحصیل در استرالیا در دو نوع اصلی ارائه می‌شود:

 • ویزای کار فارغ‌التحصیلان (Graduate Work Stream): این ویزا به فارغ‌التحصیلان بین‌المللی که مدرک کارشناسی یا بالاتر را از یک موسسه آموزشی معتبر در استرالیا دریافت کرده‌اند، اعطا می‌شود. مدت اعتبار این ویزا بسته به سطح مدرک تحصیلی به شرح زیر است:
  • مدرک کارشناسی: ۱۸ ماه
  • مدرک کارشناسی ارشد: ۲۴ ماه
  • مدرک دکترا: ۴۸ ماه

ویزای کار فارغ‌التحصیلان

 • ویزای فارغ‌التحصیل ماهر (Skilled Recognised Graduate): این ویزا به فارغ‌التحصیلان بین‌المللی که مدرک کارشناسی یا بالاتر را از یک موسسه آموزشی معتبر در استرالیا دریافت کرده‌اند و در یک شغل مورد نیاز در استرالیا مهارت دارند، اعطا می‌شود. مدت اعتبار این ویزا ۱۸ ماه است.

ویزای فارغ‌التحصیل ماهر

شرایط لازم برای دریافت ویزای پس از تحصیل

برای دریافت ویزای پس از تحصیل در استرالیا، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر از یک موسسه آموزشی معتبر در استرالیا باشند.
 • مدرک تحصیلی خود را در مدت زمان مقرر به پایان رسانده باشند.
 • در طول دوره تحصیل خود در استرالیا، حداقل ۲۵ درصد از کل هزینه‌های تحصیل خود را پرداخت کرده باشند.
 • شرایط سلامتی لازم را داشته باشند.

نحوه درخواست ویزای پس از تحصیل

برای درخواست ویزای پس از تحصیل در استرالیا، متقاضیان باید مدارک زیر را به اداره مهاجرت استرالیا ارائه دهند:

 • فرم درخواست ویزا
 • مدارک هویتی و مدارک اقامتی
 • مدارک تحصیلی
 • مدارک مالی
 • مدارک سلامتی

آینده شغلی پس از ویزای پس از تحصیل

فارغ‌التحصیلانی که از ویزای پس از تحصیل در استرالیا استفاده می‌کنند، پس از پایان مدت اعتبار ویزای خود، می‌توانند برای اقامت دائم استرالیا اقدام کنند. برای این کار، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • سابقه کاری حداقل دو سال در استرالیا در شغل مرتبط با مدرک تحصیلی خود
 • مهارت زبان انگلیسی در سطح مورد نیاز
 • سابقه پرداخت مالیات در استرالیا

ویزای پس از تحصیل در استرالیا فرصتی عالی برای فارغ‌التحصیلان بین‌المللی است تا تجربه کاری در استرالیا کسب کنند و مهارت‌های خود را بهبود بخشند. این ویزا همچنین می‌تواند به فارغ‌التحصیلان کمک کند تا شانس خود را برای اقامت دائم استرالیا افزایش دهند.

کلام پایانی:

ویزای کار پس از تحصیل در استرالیا فرصتی عالی برای فارغ‌التحصیلان بین‌المللی است تا تجربه کاری در استرالیا کسب کنند و مهارت‌های خود را بهبود بخشند. این ویزا همچنین می‌تواند به فارغ‌التحصیلان کمک کند تا شانس خود را برای اقامت دائم استرالیا افزایش دهند. اگر قصد گرفتن ویزای استرالیا را دارید با سایت ویزاپیک همراه باشید و فرم ارزیابی رایگان ما را تکمیل فرمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

بهترین از سراسر وب

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها