وفای به عهد

وفای به عهد

سال ها پیش و در دوران چین به یاری کشور«چین» ، « زین جوی گون» امپراطور کشور« زین» به سلطنت دست یافت و به مقام رسید.او قبلاً موافقت کرده و سوگند خورده بود که بعد از رسیدن به پنج را به عنوان جبران خسارت و تشکر از کمکهای و معنوی به کشور«چین»هدیه کند،ولی بعد از به دست گرفتن قدرت به سوگند و قول خود پشت پا زد و آن را عملی نساخت.
بر حسب اتفاق، در یکی از سال های ابتدایی زین، کشور«زین»گرفتار خشکسالی و گرسنگی شد،ناگزیر از کشور«چین»در خواست کمک کرد.کشور«چین»بی آنکه متذکر آن و سوگند شکنی امپراطور کشور«زین»شود به آن کشور مدد رسانید.سال دیگر کشور«چین»با مصائب سخت طبیعی روبه رو شد و از کشور«زین»تقاضای کمک نمود.ولی امپراطور کشور«زین»حاضر نشد به آن کشور یاری و مدد برساند.
«چینگ جن» یکی از وزیران دربار کشور«زین» در مقام پند و اندرز به امپراطور«زین»گفت:کشور چین تا به حال چند باربه ما کمک کرده است،حال اگر ما به کمک آنها نشتابیم از اخلاقی و جوانمردی به دور مانده ایم.« گئو شه» وزیر دیگر دربار زین که با نظر چینگ جن موافق نبود به امپراطور زین جوی گون گفت:رابطه دو کشور زین و چین به قطعه پوستی پوشیده از مو می ماند. نکردن به وعده اول،یعنی ندان پنج شهر به آنها تا آن حد روابط دو کشور را تیره ساخته است که اگر به مقدار کافی خوار بار در اختیار آنها بگذاریم،باز رفع تیرگی و کدورت سابق را نخواهد کرد.پس این کمک ویاری مثل آن می شود که پوست زیر مورا از میان ببریم،در آن حال موهای روی پوست به کجا می توانند متکی بمانند.چینگ جن از شنیدن این سخن سخت خشمگین شد و گفت:وفانکردن به عهد و یاری نرساندن به کشور همسایه فقط می تواند بعدها برای کشور مامصیبت به بار آورد و بس. چیزی که پایه و اساس ندارد بی ارزش و ناپدیدار است.

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن