روایت یک شاهد عینی از تبریز زیر علم فرقه‌ی دموکرات:شماره۲۷:سه شنبه۱۸دی۱۳۲۴، این‌طور که پیش می‌رود،لازم است درترکی قدری کاربکنیم

روایت یک شاهد عینی از تبریز زیر علم فرقه‌ی دموکرات: این‌طور که کارها پیش می‌رود، برای ماها لازم است که برای تطبیق نمودن خودمان بر اوضاع در ترکی هم قدری کار بکنیم و اگر حقیقتا ترکی آذربایجانی خود را معمول بکنند نه ترکی قفقازی، تهیه نمودن آن زبان برای استعمال کتبی و تطبیق نوشته‌ها بر آن خیلی آسان است. تدریس زبان مادری در درجه‌ی اول کار را برای بچه‌های کلاس ابتدایی و شاگردان کلاس آسان می‌کند؛ چون با تفکیک تعلیم خواندن و نوشتن از تعلیم زبان غیرمادری، زحمت درس‌خوان‌ها عوض دو تا یکی می‌شود و به نصف تقلیل می‌یابد.
 

روایت یک شاهد عینی از تبریز زیر علم فرقه‌ی دموکرات، شماره ۲۷: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۲۴؛ این‌طور که پیش می‌رود، لازم است در ترکی هم قدری کار بکنیم

روایت یک شاهد عینی از تبریز زیر علم فرقه‌ی دموکرات، شماره ۲۷: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۲۴؛ این‌طور که پیش می‌رود، لازم است در ترکی هم قدری کار بکنیم

منبع سایت انتخاب
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.