مرور برچسب

آتشکده آذرخش

نخستین مقر حکومت ساسانیان در کجا قرار داشت؟

اردشیر بابکان پس از تسلط بر شهر دارابگرد که در دوره هخامنشیان شکل گرفته بود، با کنترل سراسر ایران امپراتوری ساسانی را تاسیس کرد؛ بنابراین شهر دارابگرد نخستین مقر حکومت ساسانیان به حساب می‌آید. آثار این شهر تاریخی هم‌اکنون در 7 کیلومتری جنوب…