مرور برچسب

آتشگاه باکو در کجا واقع است

‌آتشگاه باکو

آتشگاه باکو ساختمانی قلعه مانند در منطقه  سوراخانی شهر باکو می‌باشد. این محل از مجتمع پنجگانه‌ای تشکیل می‌شود که دارای یک حیاط است که توسط خانه‌های روحانیان زرتشتی محاصره شده‌است. در وسط حیاط محرابی وجود دارد که در قرن‌های ۱۷ و ۱۸ بنا…