مرور برچسب

آثار ایرانی در موزه های جهان

همه چیز درباره موزه موسیقی شیراز

موزه موسیقی شیراز به هر جای شیراز بنگریم یک مکان گردشگری وجود دارد. یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری شهر شیراز موزه موسیقی شیراز است که این موزه در ابتدا به خانه منطقی نژاد معروف بوده است که این موزه در پشت مسجد شهدا در میدان شاه چراغ…

آثار ایرانی در موزه های جهان

«موزه را موسسه‌ای دائمی و بدون هدف مادی معرفی می‌کنند که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می‌کند. در موزه‌ها آثار و شواهد به جای مانده از انسان‌ و محیط زیست او را می‌توان دید.» درست است که این…