مرور برچسب

آثار تاریخی آذربایجان شرقی

آثار تاریخی آذربایجان شرقی

آثار تاریخی آذربایجان شرقی قلعه بابک خرمدین: این قلعه متعلق به دوره ساسانیان و اشکانیان است، و به آن قلعه جمهور هم گفته می‌شود اما بیشتر به قلعه بابک معروف است. این قلعه بر بالاترین نقطه کوه قرار گرفته  و بلندی ان دو هزار و سیصد متر است…