مرور برچسب

آثار تاریخی اهواز

در اهواز کجا بریم؟

اگر می خواهید بدانید که در سفر به اهواز از چه مناطقی دیدن کنید، تاریخ ما را با مقاله ای تحت عنوان اهواز کجا بریم؟ را در ادامه همراهی کنید.

آثار تاریخی اهواز

آثار تاریخی اهواز اهواز، شهری در جنوب ایران، تحت عنوان مرکز خوزستان می‌باشد، این شهر در زمان پادشاهان عیلامی، مکانی آباد و پر جمعیت بوده است که موجب ایجاد آثار تاریخی اهواز شده اند. بعد از حمله آشوریان یا اسکندر به ویرانی کشیده شده است.…