مرور برچسب

آثار تاریخی مراغه

گنبد غفاریه مراغه

گنبد غفاریه که در استان آذربایجان شرقی و در شمال غرب شهر مراغه جای گرفته؛ در سال های 725 تا 728 هجری قمری احداث شده است. این گنبد در زمان حکومت ایلخانیان و به وسیله ی سلطان ابوسعید بهادر خان ساخته شد. ویژگی های گنبد غفاریه مراغهمعماری…