مرور رده

تاریخ صفوی

در سال های (880 تا 1101 هجری خورشیدی ) سلسله ای ایرانی و شیعه بر ایران حکومت می‌کردند به نام سلسله صفویان . شاه اسماعیل یکم سلسله صفوی را بنیان گذاری کرد و شاه سلطان حسین آخرین پادشاه صفویان بود که در سال 1101 خورشیدی از افغان ها شکست خورد و سلسله صفویان سقوط کرد .

نبرد مرو شاه اسماعیل اول صفوی و مغولتباران (شیبانی)

شاه اسماعیل اول از خاندان صفوی بنیان گذار ایران نوین و سلسله صفویان که بعد از چند قرن ایران را با یک مذهب واحد متحد کرد! و با شیبک خان ازبک (مغول) جنگید و او را شکست داد و انتقام حمله چنگیز و مغولان به ایران را از او گرفت

سلطان محمد دوم صفوی و گردش روزگار

مقدمهدر حدود فتنه افغان های غلزایی (هوتکیان) و هنگامی که محمود افغان در اصفهان بر تخت سلطنت (حدودا صدساله صفوی) تکیه داد و رسما اولین پادشاه از سلسله هوتکی شد شاهزاده ای از خاندان صفوی به قزوین گریخت و در آنجا به نیابت پدرش (شاه…

سفال سازی در دوره صفویه

کوزه گری در دوره صفویه پیوسته رو به پیشرفت و رونق و کمال بود که به اوج شکوفایی خود رسید. کیفیت خشت های سفالین دوره ی صفویه قابل قیاس با دوران های گذشته نبود و از کیفیت بالایی برخوردار بود. کوزه گران دوره ی صفویه به تقلید از سبک های دوران…

وقتی پسر خرم سلطان و سلیمان یکم به قزوین سفر کرد

شاهزاده بایزید (۱۵۶۱–۱۵۲۵ میلادی) (۹۶۹–۹۳۰ ه‍ ق) فرزند سلیمان قانونی و خرم سلطان بود. واقعه شورش بایزید بر ضد پدرش سلیمان و برادرش سلیم یکی از با اهمیت ترین وقایع داخلی امپراطوری عثمانی در دوره طلایی آن به شمار می‌ رود. همچنین رفتار سلیمان

عزاداری محرم در دوره صفویه

فیگوئرا سفیر اسپانیایی در سفرنامه خود در باب عزاداری ایرانیان در ایام محرم در دوره صفویه مطالبی گفته است. او در زمستان (۱۰۲۸ق / ١٦١٩م) شاهد عزاداری ایرانیان برای امام حسین بوده است. او در این زمان در اصفهان منزلی نزدیک مسجد بزرگ شهر داشت و

سرنوشت فتحعلی خان داغستانی(وزیراعظم)و داستان یک خیانت که منجر به فاجعه شد

مقدمهوزیر اعظم شاه سلطان حسین اول صفوی در اصفهان شخصی به نام فتحعلی خان اهل داغستان بود که اتفاقا مذهبش بر خلاف مذهب رسمی ایران یعنی از اهل سنت بود این وزیر با تمام تلاش هایی که میکرد فقط و فقط میخواست پایه های حکومت که توسط هوتکیان و

اسدالله اصفهانی‌، شمشیرساز مشهور ‌عهد شاه عباس صفوی

اسدالله‌ اصفهانی‌ و شمشیرهای‌ ساخته دست او در دهه نخست‌ نیمه دوم‌ سده ۱۳ قمری آوازه بسیار داشته‌ اند. این‌ آوازه نزد اروپاییان‌ مشتاق به‌ جنگ‌افزارهای‌ ایرانی‌ به‌ نیمه دوم‌ سده ۱۹ میلادی می‌رسد.