شاهزاده خانم دوک هه

شاهزاده خانم دوک هه از کره (۲۵ می ۱۹۱۲- ۲۱ آوریل ۱۹۸۹) آخرین شاهزاده خانم امپراطوری کره بود. او در ۲۵ می ۱۹۱۲ در قصر چانگ دوک در سئول متولد...