تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اتحاد جماهیر شوروی

سلاح های عجیب و غریب جنگ جهانی دوم

سلاح های عجیب و غریب بسیار زیادی در دوران جنگ جهانی دوم توسط کشورهای درگیر جنگ ساخته شد که باعث کشته شدن انسان های بی گناه زیادی شد. متفقین و متحدین به منظور برتری نسبت به دشمن، دست به هرکاری می زدند و با سرمایه گذاری عظیمی که بر روی…

نسل‌کشی هولودومور(۱۹۳۲-۱۹۳۳)

هولودومور؛ نابودی مردم اوکراین از قحطی و گرسنگی بود؛ این جنایت را اتحاد جماهیر شوروی تحت نظر ژورف استالین مرتکب شد.برآورد کشته‌ها: ۷ و نیم میلیون نفر

کودتای انقلاب ثور افغانستان

افغانستان در طول دهه ۱۹۷۰ کشوری با مشکلات زیاد سیاسی بود. در سال ۱۹۷۳ محمد داود خان رهبری کودتای علیه شاه را بر عهده داشت و خودش اولین رئیس جمهور افغانستان شد. پس از سرنگونی سلطنت، با اینکه فعالیت‌های داود زیاد بود، اما حزب دموکراتیک خلق…