برچسب: اتحاد جماهیر شوروی

نسل‌کشی هولودومور(۱۹۳۲-۱۹۳۳)

هولودومور؛ نابودی مردم اوکراین از قحطی و گرسنگی بود؛ این جنایت را اتحاد جماهیر شوروی تحت نظر ژورف استالین مرتکب شد. برآورد کشته‌ها: ۷ و نیم میلیون نفر