مرور برچسب

اثار کشف شده تپه زیویه

تاریخچه تپه زیویه

قلعه تاریخی زیویه بر روی كوهی نسبتا مرتفع در 55 كیلومتری جنوب شرقی شهر سقز قراردارد.این دژدر زمان مادهاو ماناییها درحدود 700پ م ساخته شده است و از نظر معماری و آثار هنری یكی از مكانهای منحصر به فرد این دوره تاریخی است