مرور برچسب

اختراعات مصر باستان

پنج اختراع مصر باستان که همچنان از آن‌ها بهره می بریم!

مصری های باستان یکی از کهن ترین و طولانی‌ترین تمدن‌های دنیا بودند و سده هاست که تاریخ نگاران حرفه‌ای و تازه کار را مجذوب خود ساخته است. میراث فیزیکی آنها صد‌ها هرم در مصر و سودان و هم چنین معابد و قبرستان های پیچیده در امتداد رودخانه نیل را…