تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اخلاق جنسی

زنان مصر باستان

اخلاق جنسی زنان در مصر باستان منبع عکس : Morals and Sexual Morality in Ancient egypt

اخلاق جنسی در مصر باستان

زنا با محارم در دربار- اندرون شاهی- ازدواج – وضع زن- مادرشاهی در مصر- مسائل اخلاقی جنسی دولت مصر در بسیاری از چیزها، حتی زنا با محارم، به دولت ناپلئون شباهت داشت. شاه غالباً خواهر و گاهی دختر خود را به همسری خویش اختیار می‌كرد، به این…