مرور برچسب

ارسنجان

ایوان قدمگاه ارسنجان

ایوان قدمگاه ارسنجان ایوان قدمگاه اثری به جا مانده از دوران هخامنشیان است. برخی آنرا چاشتخوار نامیده اند.وجوددو روستای كورش آباد و چاشتخوار در نزدیكی آن این نظریه را تقویت می كند كه وطن اولیه هخامنشیان آنجا بوده است. این بنا بر كوه سنگی

Best replica watches at watchesmall.is, sale swiss rolex replicas, tag heuer, hublot and more.