مرور برچسب

اساطیر اکد

۱۰ تمدن قدیمی در جهان

با اینکه اولین انسان‌ها یا شبه‌انسان‌های (گونه‌هایی از انسان‌ها) اولین بار چیزی حدود 2 میلیون سال قبل زندگی می‌کردند، هومو ساپینس‌های اولیه یا انسان مدرن امروزی نسبتا جوان بودند. این انسان‌های اولیه حدود 200000 سال قبل در آفریقا چشم به

ارّا، خدای اکدیان

ارّا /Erra/_ خدای اکدیاین خدا را از زمان سارگون می‌شناسند و نام او احتمالاً وابسته به آررو ereru ی اکدی به معنای « خشک شدن و خشک بودن» است. بدین ترتیب، این خدا ظاهراً در آغاز، تجسم پدیده‌های گوناگون در ارتباط با خورشید تابان دست‌های…