مرور برچسب

استانبول به کجا بریم؟

در استانبول کجا برویم؟

استانبول به کجا بریم؟ استانبول به کجا بریم؟ استانبول، درگذر زمان، توجه امپراطوری­های عظیمی را به خود جلب کرده است. امروزه، قلب تپنده ترکیه، مورد توجه و استقبال توریستان بیشماری از سرتاسر دنیا قرار گرفته است. شهر استانبول، در دو قاره آسیا…