مرور برچسب

امضای قرارداد ننگین گلستان میان ایران و روسیه

قرارداد گلستان

با امضای قراردادی بین حاكم گرجستان و امپراتور روسیه، گرجستان تحت نفوذ روسیه قرار گرفت. چون بسیاری از ساكنان این منطقه مسلمان بودند و تبعیت از یك حكومت غیرمسلمان را ننگ می‏ دانستند به ایران كوچ كردند. افزون براین، برادر حاكم گرجستان كه…