مرور برچسب

انقلاب شین‌های

۱۰ مورد از انقلاب های بزرگ جهان

وقوع انقلاب‌ در ممالک گوناگون تغییراتی بنیادینی در آن ممالک به وجود آورد. انقلاب روسیه، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، شین‌های، کوبا، هائیتی، چین، ایران، انقلاب صنعتی و انقلاب 1848 از با اهمیت ترین انقلاب‌های تاریخ دنیا بودند.